Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na ochranu oznamovatelů se zaměstnavatelé musí soustředit od srpna 2023

Od 1. srpna 2023 začne být účinný zákon o ochraně oznamovatelů, který je znám také pod názvem zákon o whistleblowingu. Jedná se o zákon na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání na pracovišti, například šikany, braní úplatků a podobných záležitostí. Zaměstnavatelům přináší uvedený zákon nové povinnosti, na které je nutné se připravit a samozřejmě je plnit.

Na ochranu oznamovatelů se zaměstnavatelé musí soustředit 2.jpg
Datum článku: 12. 07. 2023

Ochrana oznamovatelů si žádá oznamovací systém a pracovníka řešícího oznámení

Jak napovídá úvod článku, zákon na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání přinese zaměstnavatelům nové zákonné povinnosti. Uvedené povinnosti bude samozřejmě nutné dodržovat a k jejich dodržování vytvořit příslušné podmínky, protože v opačném případě by nejen zaměstnavateli hrozila sankce za nedodržování zákona.

První co musí zaměstnavatel povinně udělat, je vytvořit ve firmě vnitřní oznamovací systém na podávání popsaných oznámení. Uvedený systém poskytuje zaměstnancům prostředky pro nahlašování nelegálního jednání na pracovišti a současně musí poskytovat i ochranu před odplatou za takové nahlášení. Systém musí být tedy vytvořen přesně dle pravidel nastavených výše uvedeným zákonem a současně v souladu se všemi dalšími zákony zaměřenými na ochranu osobnosti, což znamená občanským zákoníkem i zákonem na ochranu osobních údajů. Systém musí být všem pracovníkům přístupný a pro všechny zvládnutelný.

Druhým návazným úkolem pro zaměstnavatele, který musí být v souvislosti s ochranou oznamovatelů splněn je ustanovení pracovníka odpovědného za přijímání, vyhodnocování a řešení uvedených oznámení. Daný pracovník je pak zaměstnavateli odpovědný za to, aby oznámení byla řádně přijímána, odpovědně a včas vyhodnocována a předána zaměstnavateli s návrhem na řešení uvedené záležitosti. Onen pověřený pracovník musí tedy nejen oznámení odpovědně vyhodnotit, ale stejně odpovědně navrhnout i řešení problému.

Pozor, pokud onen jmenovaný odpovědný pracovník nebude plnit své povinnosti, jak náleží a odmítne přijmout oznámení, neposoudí dostatečně jeho důvodnost nebo se pokusí oznámení zmařit, hrozí danému pracovníkovi sankce od 20 000 Kč až do 100 000 Kč podle závažnosti provinění.

Všechna oznámení musí být evidována a oznamovatel musí dostat zpětnou vazbu

Další povinnost, kterou zaměstnavatel v souvislosti s ochranou oznamovatelů má, je povinné vedení evidence všech oznámení a na tuto povinnost pak ještě navazuje povinnost informační. Oznamovatelé mají totiž ze zákona právo na zpětnou vazbu, což znamená, že musí být včas informováni o přijetí jejich oznámení i o výsledku jeho posouzení. Do 7 pracovních dnů musí oznamovatel dostat písemné potvrzení o přijetí jeho oznámení a do 30 dnů od přijetí oznámení musí oznamovatel obdržet informaci o výsledku posouzení. Potvrzení o přijetí oznámení stejně jako informaci o výsledku posouzení oznamovateli doručuje v uvedené lhůtě onen pracovník pověřený vyřizováním těchto záležitostí. Zaměstnavatel si tudíž musí pohlídat a kontrolovat také to, že je informační povinnost vůči oznamovatelům plněna pověřeným pracovníkem včas.

Zásadní pro zaměstnavatele je také dodržování zákazu odvetných opatření

V neposlední řadě si zaměstnavatelé v souvislosti s ochranou oznamovatelů musí zaměstnavatelé pečlivě hlídat dodržování zákazu odvetných opatření proti oznamovatelům. To znamená, že zaměstnavatelé ze zákona nesmí oznamovatele vyhodit ze zaměstnání, snížit jeho mzdu, omezit jeho profesní rozvoj či jakýmkoli jiným způsobem omezit jeho práva.

Zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci musí dané povinnosti dodržovat skutečně od 1. srpna. Menší zaměstnavatelé se mohou připravovat o něco déle

Zákon o ochraně oznamovatelů je účinný od 1. srpna 2023, což znamená, že od uvedeného data musí zaměstnavatelé plnit to, co jim zákon ukládá. Na straně druhé však může zákon v některých případech poskytovat i delší čas na přípravu k plnění nových povinností a v takovém případě jsou stanoveny přechodné lhůty.

V případě zákona o ochraně oznamovatelů, jak ukazují řádky výše je nových povinností, které zaměstnavatele čekají poměrně dost, a jejich plnění není úplně lehké, proto zákon stanoví dva termíny, od kdy už zaměstnavatelé musí nové povinnosti bezpodmínečně plnit.

Větší a velcí zaměstnavatelé, kteří mají 250 nebo více zaměstnanců musí být připraveni a plnit povinnosti uložené zákonem o ochraně oznamovatelů skutečně již od 1. srpna 2023. Menší zaměstnavatelé, kteří mají více než 50 zaměstnanců, ale méně než 250 zaměstnanců, mají stanoveno přechodné období, v němž se mohou na plnění nových povinností ještě chystat. Uvedení zaměstnavatelé musí začít naplno plnit dané povinnosti od 15. prosince 2023.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací