Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na pracovištích je třeba také aktivně bojovat proti riziku nákazy koronavirem a to nejen testováním a dodržováním aktuálních nařízení

Pracoviště bezesporu patří k místům, kde se nákaza nejen nemocí Covid-19 může šířit mnohem rychleji než jinde a je proto velmi důležité na všech pracovištích více než jindy, řešit ochranu zdraví zaměstnanců a vytváření bezpečných prostor pracovišť. Poslední týdny a měsíce sice ukázaly, že mnoho záležitostí dříve nemyslitelných se dá řešit třeba na home office, ale ne vše. Jak udělat pracoviště co možná nejbezpečnější pro ty co v práci být musí?

Na pracovištích je třeba taktéž aktivně bojovat proti riziku nákazy koronavirem a to nejen testováním a dodržováním aktuální 2.jpg
Datum článku: 10. 03. 2021

Testování a dodržování aktuálních hygienických nařízení jsou jen dva střípky z mozaiky opatření, kterými lze chránit zaměstnance na pracovišti

Proti řádění pandemie nemoci Covid-19 je nutné i na pracovištích aktivně a důmyslně bojovat od jednotlivých krůčků až k celému systému promyšlených a na sebe navazujících opatření. Jsou pracoviště, která se bez zaměstnanců ani v současnosti neobejdou a netýká se to jen segmentů zajišťujících klíčové záležitosti pro přežití, ale i nejrůznějších administrativně ekonomických celků, které taktéž zajišťují nezbytné věci k úplně běžnému životu. Právě těmto zaměstnancům je nutné zajistit co největší možnou ochranu.

Jak je naznačeno výše dodržování hygienických záležitostí spolu s dodržováním aktuálních nařízení, jako je nutná povinná ochrana dýchacích cest prostředky s vysokou účinností respirátory či nanorouškami je tím nejzákladnějším nutným minimem, které musí zajištěno všude, kde  musí společně pracovat více lidí. Dalším důležitým prvkem v uvedeném nesnadném boji se v současných dnech stává povinné pravidelné testování zaměstnanců, které může v zárodku podchytit nebezpečí. Jde sice o věc ne příliš příjemnou, ale většina zaměstnanců ji jako nezbytnou nutnost přijímá.

Vše popsané je k vytváření pracovišť jako prostor chráněných před pandemií nezbytné, ale pokud se na pracovišti musí vyskytovat více pracovníků současně, a musí mezi nimi probíhat efektivní spolupráce, je třeba posilovat i záležitosti ohledně ochrany zdraví.

Rozlehlé pracovní prostory třeba pro desítky zaměstnanců se mění na větší množství separovaných celků, kde se mimo jiné lidé vzájemně neruší

Už před vypuknutím pandemie začalo mnoho podniků své prostory pro výkon činností více členit a rozdělovat. Už se vědělo, že výkon činností v menších skupinách je efektivnější a sladěnější i soustředěnější a na druhé straně pokud je třeba jednotlivé skupinky cestu k ostatním znají. Rozčlenění velkých prostor na menší oddělené celky, není zase tak složité. Lze to udělat třeba i důmyslnějším rozestavením nábytku, nejrůznějšími paravány, mobilními stěnami či samozřejmě dělícími skly, přepážkami nebo jinými důmyslnými zařízeními.

Když jsou pracovní prostory malé, chce to ještě systematičtěji promyslet, aby se zaměstnanci, kteří se nemusí setkávat, nesetkali

Jak naznačují předchozí řádky udělat z velkého pracovního prostoru několik menších, ale současně společně fungujících celků zas nemusí být při troše kreativity, tak těžké. Avšak problematice bezpečného pracoviště je nutné se v současném stavu věnovat i v malých prostorách. A je nasnadě, že řešení dané problematiky v malých prostorách si žádá ještě pečlivější pozornost a pečlivější promýšlení. I zde však řešení existuje. I zde je třeba kolektiv například rozdělit na několik menších skupin, které se nebudou vzájemně na pracovišti potkávat, protože budou pracovat v rozdělených časových úsecích nebo se nejrůznějším navazujícím způsobem prostřídají.

Způsoby řešení je zkrátka nutné hledat nejen pro použití v současném covidovém stavu, ale i pro budoucnost, protože potřeba pracoviště bezpečného z hlediska ochrany zdraví veškerého personálu je vždy aktuální a nelze se jí nevěnovat. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Datum článku: 01. 12. 2022

Náhrady za ztrátu výdělku zaměstnancům po pracovním úrazu či nemoci z povolání a také náhrady pro pozůstalé…

Více informací
O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

Datum článku: 30. 11. 2022

Každý zaměstnanec má na základě příslušného ustanovení zákoníku práce možnost dát ze své vlastní vůle…

Více informací
Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Datum článku: 30. 11. 2022

Rok 2022 nezadržitelně spěje ke konci a mnoho zaměstnanců i zaměstnavatelů opět uvažuje nad tím, co se…

Více informací
Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Datum článku: 24. 11. 2022

Přestávky v práci jsou ze zákona povinnou záležitostí z hlediska zaměstnavatelů a ve svém vlastním zájmu by je…

Více informací