Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít nárok i student s přivýdělkem

Základní termín pro podání přiznání k dani z příjmů se blíží a s ním se blíží také doba vracení přeplatků daně. Uvedený přeplatek se může týkat jak podnikajících osob, tak běžných zaměstnanců i studentů kteří si pilně v roce 2022 přivydělávali třeba několika pracemi na dohodu. I pro studenty platí, že o přeplatek daně si musí řádně požádat a nemusí být zanedbatelný.

Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít  nárok i student s přiv 2.jpg
Datum článku: 20. 03. 2023

Díky uplatnění daňových slev může i v roce 2023 mít také student nárok na  daňový přeplatek na dani z příjmů. O přeplatek je však třeba požádat a často se to bez podání daňového přiznání neobejde

Na vrácení přeplatku na dani z příjmů má nárok každá fyzická osoba, která za uplynulé zdaňovací období zaplatila na povinných zálohách, více, než činila její daňová povinnost a zároveň neměla na uvedené dani dluhy. Pokud tedy člověk měl v roce 2022 zdanitelné příjmy, z nichž odváděl povinně daň z příjmů a v konečném zúčtování či podaném přiznání k dani v roce 2023 se ukáže, že bylo odvedeno více, než je daňová povinnost poplatníka, tak vznikne právě daňový přeplatek. Jak je naznačeno výše a jak upozorňuje i další článek tohoto portálu stát uvedený přeplatek vrátí, ale pro toto vrácení musí vždy něco udělat i sám poplatník a platí to i pro poplatníka studenta pokud si přivydělával.

I pro studenta střední či vysoké školy, pokud si přivydělává zaměstnáním či podnikáním na vedlejší činnost platí, že u svého výdělku může uplatnit nárok na základní slevu na dani na poplatníka a většina studentů v běžném denním studiu může uplatnit též daňovou slevu na studenta dle § 35 ba zákona o daních z příjmů. Uplatněním daných slev v ročním zúčtování či podaném daňovém přiznání se daňová povinnost studenta sníží na nulu a vznikne právě nárok na vrácení daně.

Roční daňová sleva na poplatníka za rok 2022 činí 30 840 Kč a roční sleva na studenta činí 4020 Kč. Obě uvedené slevy může student uplatňovat v rámci zúčtování k dani u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání za rok 2022 podávaném v roce 2023 dle konkrétní situace studenta. Požádat o vrácení daně si student musí tak nebo tak, sama se nevrátí. Buď je tedy nutné požádat o vypořádání s daněmi zaměstnavatele respektive účetní zaměstnavatele a dodat potřebné potvrzení o studiu nebo si student musí podat daňové přiznání uplatnit nárok na slevy a spolu s přiznáním současně požádat o vrácení daně.

Pokud má student přivýdělek pouze ze zaměstnání a může podepsat Prohlášení poplatníka, tak mu s daněmi a vším co s nimi souvisí, může pomoci účetní zaměstnavatele

Student, který si při studiu přivydělává a má tudíž nějaký zdanitelný příjem podléhající dani z příjmu musí mít nějakým způsobem vyřešeny i povinnosti vůči dani z příjmů a přitom může uplatňovat nárok na daňové slevy. Nejjednodušší situaci má student, který má přivýdělek pouze ze zaměstnání u jednoho zaměstnavatele nebo i u více zaměstnavatelů, ale ne souběžně. Takový student může podepsat u svého zaměstnavatele Prohlášení poplatníka k dani (růžový formulář), doložit potvrzení o studiu a nárok na daňové slevy a přeplatek za něho vyřeší účetní zaměstnavatele. Pokud má student podepsáno prohlášení poplatníka, může čerpat slevy na dani i měsíčně. To platilo i pro rok 2022.

Pokud student nemohl či nechtěl podepsat Prohlášení poplatníka, musí v roce 2023 podat přiznání k dani a požádat si o roční slevy na dani v něm

Když tedy student nemůže požádat o vyřešení daně ze svých příjmů zaměstnavatele, musí podat daňové přiznání. Daňové přiznání si student může podat, ale také jen z vlastního rozhodnutí.

Daňové přiznání musí student podat vždy, pokud měl zdanitelné příjmy z podnikání čili jako OSVČ na vedlejší činnost. Stejně tak musí přiznání podat i student, který měl ve zdaňovacím období více příjmů z dohod o provedení práce od více zaměstnavatelů souběžně.

Pokud tedy student v roce 2022 pracoval ve stejném měsíci či měsících pro více zaměstnavatelů na dohody o provedení práce, musí podávat v roce 2023 přiznání k dani z příjmů, protože nebylo možné podepsat prohlášení. Prohlášení poplatníka může být podepsáno v konkrétním měsíci jen u jediného zaměstnavatele.

Student si tedy za rok 2022 podá v roce 2023 přiznání k dani a v něm uplatní všechny slevy na dani, na které mu za celý rok 2022 vznikl nárok. Vždy to bude nárok na základní slevu na poplatníka, která vzniká všem poplatníkům s příjmy ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání a není třeba ji dokládat. Dále si studenti do 26 let věku, kteří se připravují na budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem mohou uplatnit roční slevu na studenta. Ke slevě na studenta je třeba k přiznání doložit potvrzení školy o řádném studiu.

Pokud po uplatnění všech slev na dani za celý rok vyjde vypočtená daňová povinnost k dani z příjmu nižší nebo nulová. Ve většině případů vychází studentům po uplatnění slev nulová povinnost. Vznikne studentovi nárok na přeplatek daně, o který si požádá a na jeho žádost mu bude vyplacen.

Žádost o přeplatek se vyplňuje do příslušného oddílu na straně 2 daňového, přiznání zaměstnanců nebo na straně 4, klasického přiznání pro OSVČ

Pozor žádost o přeplatek na dani je nutné vyplnit do správné části přiznání a také nezapomenout na podpis pod žádostí. Student podávající přiznání, který má příjmy pouze ze zaměstnání, může vyplnit zjednodušený dvoustránkový formulář přiznání. V daném případě vyplní žádost o daňový přeplatek na druhé stránce přiznání do políček vyhrazených k danému účelu. Zásadní je nezapomenout na podpis. Podpisy poplatníka musí být dva. První podpis musí být pod přiznáním samotným a druhý vždy pod žádostí o přeplatek.

Student, který má za zdaňovací období příjmy jako OSVČ a současně i příjmy ze zaměstnání či nájmu, musí vždy podávat klasické čtyřstránkové přiznání. Žádost o přeplatek daně vyplňuje na čtvrté stránce a opět musí mít na formuláři dva podpisy jeden pod přiznáním a druhý pod žádostí o přeplatek.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Datum článku: 24. 04. 2024

I v roce 2024 bude u elektronického podávání daňových přiznání klíčové nejen dodržení stanoveného termínu pro…

Více informací
Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Datum článku: 19. 04. 2024

Jak se blíží, konec dubna roku 2024, u nejednoho podnikatele stoupá nervozita. Zbývá totiž již jen několik málo dní…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací
Nejednou je nutné i při mateřské nebo rodičovské dovolené řešit daně

Nejednou je nutné i při mateřské nebo rodičovské dovolené řešit daně

Datum článku: 10. 04. 2024

I během mateřské nebo rodičovské dovolené může být nutné zabývat se daňovými povinnostmi, zejména pokud vedle…

Více informací