Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vrácení přeplatku na dani z příjmů za rok 2022 v roce 2023

I v přiznání k dani z příjmů za rok 2022 podávaném v roce 2023 může poplatníkovi vzniknout nárok na vrácení daňového přeplatku. O přeplatek je nutné stejně jako v předchozích letech správně požádat. Nezapomenout na podpis a pak už jen čekat. I vyplácení přeplatků má své termíny.

Vrácení přeplatku na dani z příjmů za rok 2022 v ro 2.jpg
Datum článku: 08. 03. 2023

I v roce 2023 při podávání přiznání k dani z příjmů za rok 2022 platí, že o případný přeplatek daně je třeba požádat a správně vyplnit co má být vyplněno

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob zaplatil za rok 2022 na uvedené dani více, než byla jeho daňová povinnost, má samozřejmě nárok na vrácení těchto peněz zpět. Automaticky se však tyto peníze nevrací a poplatník si o ně musí požádat v ročním zúčtování nebo podávaném přiznání k dani, podle toho jakým způsobem vypořádání s daněmi řeší.

Pokud poplatník, řeší vypořádání s daněmi prostřednictvím ročního zúčtování u svého zaměstnavatele a dodá účetní potřebné podklady, tak už se o přeplatek starat nemusí a záležitost s vrácením peněz zaplacených navíc za něho vyřeší účetní správným vyplněním všeho potřebného. Podklady pro zpracování ročního zúčtování se odevzdávají vždy do 15. února a případné přeplatky se vyplácejí ve mzdě za následující měsíc čili březen. Na účtech zaměstnanců se přeplatky ze zúčtování objeví v dubnu 2023.

Pokud poplatník podává daňové přiznání, musí si o případný přeplatek požádat sám současně s podávaným daňovým přiznáním a vyplnit příslušné kolonky a hlavně dokument podepsat.

Součástí formuláře daňového přiznání je také oddíl pro žádost o vrácení přeplatku, kde poplatník vyplní potřebné údaje a také připojí svůj podpis. Jeden podpis tedy musí být za samotným přiznáním a další u žádosti o přeplatek. Každoročně mnoho poplatníků zapomíná žádost o přeplatek vyplnit či podepsat a musí následně chybu napravovat, což samozřejmě prodlouží dobu vrácení přeplatku. Pokud si poplatník o přeplatek nepožádá, může jej správce daně použít na úhradu případných budoucích poplatníkových nedoplatků. Případně po několika letech částka propadne státu.

Termíny pro vrácení přeplatku daně z příjmů vycházejí z termínů podání přiznání a odpovídají zhruba měsíci po podání

Pokud si poplatník v podávaném daňovém přiznání k dani z příjmů o vzniklý přeplatek požádá správným vyplněním příslušného archu formuláře a nezapomene se podepsat. Peníze odvedené na dani navíc mu určitě přijdou, zpravidla do 30 dnů od podání přiznání s žádostí.

Finanční úřady mají na zpracování a vyplacení uvedených přeplatků lhůtu 30 dnů od ukončení příslušné lhůty pro podání.

Poplatníci, kteří odevzdají přiznání k dani z příjmů za rok 2022 v roce 2023 v základní lhůtě pro splnění dané povinnosti tedy do 3. dubna 2023 včetně. Dostanou přeplatek nejpozději 2. května 2023.

Poplatníci, kteří budou odevzdávat přiznání v roce 2023 elektronickou formou, mají lhůtu na podání až do 2. května 2023. Přiznání tedy mohou klidně podávat až onoho druhého května. Lhůta pro vrácení přeplatků je po tuto skupinu do 2, června 2023.

Poplatníci, kterým bude přiznání k příjmům řešit daňový poradce, by měli přeplatek dostat na účet do 31. července 2023.

V případě podávání dodatečného přiznání přijde přeplatek 1 až 3 měsíce po podání dodatečného přiznání

Dodatečné daňové přiznání poplatník podává v případě, že po podání přiznání následně zjistí, že v odevzdaném přiznání udělal chybu, Dodatečné daňové přiznání je nutné podat nejpozději v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla zjištěna chyba. I v případě dodatečného přiznání je možné žádat o daňový přeplatek, pokud takový přeplatek poplatníkovi vznikl. I v daném případě bude přeplatek vrácen, ale může to trvat o něco déle, než u přiznání, které bylo bez chyb. Přeplatek se zde vrací podle toho, kdy poplatník chybu zjistil a odevzdal přiznání dodatečné. Přeplatek zde může dorazit měsíc až tři měsíce po dodatečném přiznání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací
Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Datum článku: 21. 11. 2023

Od roku 2024 se všichni, kteří se občas neubrání pokušení hráčské vášně, musí připravit na nové daňové…

Více informací
Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Datum článku: 01. 11. 2023

Tuzemské firmy, které při své činnosti převážně operují s cizí měnou, budou moci od 1. 1. 2024 v cizí měně…

Více informací
Ocenění nehmotného majetku spojených osob si žádá zkušené znalce

Ocenění nehmotného majetku spojených osob si žádá zkušené znalce

Datum článku: 30. 10. 2023

Stanovení hodnoty nehmotného majetku hraje klíčovou roli v kontextu plnění daňových povinností. Jenže správné…

Více informací