Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vrácení přeplatku na dani z příjmů za rok 2022 v roce 2023

I v přiznání k dani z příjmů za rok 2022 podávaném v roce 2023 může poplatníkovi vzniknout nárok na vrácení daňového přeplatku. O přeplatek je nutné stejně jako v předchozích letech správně požádat. Nezapomenout na podpis a pak už jen čekat. I vyplácení přeplatků má své termíny.

Vrácení přeplatku na dani z příjmů za rok 2022 v ro 2.jpg
Datum článku: 08. 03. 2023

I v roce 2023 při podávání přiznání k dani z příjmů za rok 2022 platí, že o případný přeplatek daně je třeba požádat a správně vyplnit co má být vyplněno

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob zaplatil za rok 2022 na uvedené dani více, než byla jeho daňová povinnost, má samozřejmě nárok na vrácení těchto peněz zpět. Automaticky se však tyto peníze nevrací a poplatník si o ně musí požádat v ročním zúčtování nebo podávaném přiznání k dani, podle toho jakým způsobem vypořádání s daněmi řeší.

Pokud poplatník, řeší vypořádání s daněmi prostřednictvím ročního zúčtování u svého zaměstnavatele a dodá účetní potřebné podklady, tak už se o přeplatek starat nemusí a záležitost s vrácením peněz zaplacených navíc za něho vyřeší účetní správným vyplněním všeho potřebného. Podklady pro zpracování ročního zúčtování se odevzdávají vždy do 15. února a případné přeplatky se vyplácejí ve mzdě za následující měsíc čili březen. Na účtech zaměstnanců se přeplatky ze zúčtování objeví v dubnu 2023.

Pokud poplatník podává daňové přiznání, musí si o případný přeplatek požádat sám současně s podávaným daňovým přiznáním a vyplnit příslušné kolonky a hlavně dokument podepsat.

Součástí formuláře daňového přiznání je také oddíl pro žádost o vrácení přeplatku, kde poplatník vyplní potřebné údaje a také připojí svůj podpis. Jeden podpis tedy musí být za samotným přiznáním a další u žádosti o přeplatek. Každoročně mnoho poplatníků zapomíná žádost o přeplatek vyplnit či podepsat a musí následně chybu napravovat, což samozřejmě prodlouží dobu vrácení přeplatku. Pokud si poplatník o přeplatek nepožádá, může jej správce daně použít na úhradu případných budoucích poplatníkových nedoplatků. Případně po několika letech částka propadne státu.

Termíny pro vrácení přeplatku daně z příjmů vycházejí z termínů podání přiznání a odpovídají zhruba měsíci po podání

Pokud si poplatník v podávaném daňovém přiznání k dani z příjmů o vzniklý přeplatek požádá správným vyplněním příslušného archu formuláře a nezapomene se podepsat. Peníze odvedené na dani navíc mu určitě přijdou, zpravidla do 30 dnů od podání přiznání s žádostí.

Finanční úřady mají na zpracování a vyplacení uvedených přeplatků lhůtu 30 dnů od ukončení příslušné lhůty pro podání.

Poplatníci, kteří odevzdají přiznání k dani z příjmů za rok 2022 v roce 2023 v základní lhůtě pro splnění dané povinnosti tedy do 3. dubna 2023 včetně. Dostanou přeplatek nejpozději 2. května 2023.

Poplatníci, kteří budou odevzdávat přiznání v roce 2023 elektronickou formou, mají lhůtu na podání až do 2. května 2023. Přiznání tedy mohou klidně podávat až onoho druhého května. Lhůta pro vrácení přeplatků je po tuto skupinu do 2, června 2023.

Poplatníci, kterým bude přiznání k příjmům řešit daňový poradce, by měli přeplatek dostat na účet do 31. července 2023.

V případě podávání dodatečného přiznání přijde přeplatek 1 až 3 měsíce po podání dodatečného přiznání

Dodatečné daňové přiznání poplatník podává v případě, že po podání přiznání následně zjistí, že v odevzdaném přiznání udělal chybu, Dodatečné daňové přiznání je nutné podat nejpozději v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla zjištěna chyba. I v případě dodatečného přiznání je možné žádat o daňový přeplatek, pokud takový přeplatek poplatníkovi vznikl. I v daném případě bude přeplatek vrácen, ale může to trvat o něco déle, než u přiznání, které bylo bez chyb. Přeplatek se zde vrací podle toho, kdy poplatník chybu zjistil a odevzdal přiznání dodatečné. Přeplatek zde může dorazit měsíc až tři měsíce po dodatečném přiznání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Prodloužení úředních hodin na finančních úřadech v roce 2023

Prodloužení úředních hodin na finančních úřadech v roce 2023

Datum článku: 27. 03. 2023

Čas na podání daňového přiznání za rok 2022 v papírové formě se krátí a Finanční správa proto opět…

Více informací
Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Datum článku: 22. 03. 2023

Někteří daňoví poplatníci, kteří mají více datových schránek a současně od roku 2023 také povinnost podávat…

Více informací
Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Datum článku: 21. 03. 2023

Příležitostné drobné přivýdělky z roku 2022, jejichž výše za celý rok nepřekročila 30 000 Kč, není potřeba…

Více informací