Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na rekvalifikaci u zaměstnavatele může přispívat úřad práce

Rekvalifikace zaměstnanců je stále častěji pro stále více zaměstnavatelů čím dál větší nutností. Zavádění nových technologií a postupů téměř do všech oborů lidské činnosti se neobejde bez toho, aby se kvalifikace vlastních zaměstnanců zaměstnavatele nejen prohlubovala a zvyšovala, ale třeba i zcela měnila. Takovou rekvalifikaci většinou zajišťují  zaměstnavatelé a s náklady jim může pomoci úřad práce.

Na rekvalifikaci u zaměstnavatele může přispívat úř 2.jpg
Datum článku: 06. 10. 2023

Rekvalifikace může být u zaměstnavatele nebo přes úřad práce nebo si ji může jako cestu k vyšší či jiné kvalifikaci zvolit zaměstnanec

Za rekvalifikaci se dle zákona o zaměstnanosti § 108 považuje, jak rozšíření či prohlubování kvalifikace stávající, tak získání kvalifikace nové a taktéž získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nemá.

Z uvedeného je tedy jednoznačně jasné, že není rekvalifikace jako rekvalifikace, že slouží k různým účelům a různé je podle toho i její zprostředkování, získávání i další záležitosti.

Nejznámější mezi laickou veřejností je rekvalifikace takzvaně od úřadu práce pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, která kromě získání, či rozšiřování a prohlubování kvalifikace nezaměstnanému pomáhá i doložit jeho snahu a zaměstnání a udržet si nárok na podporu od státu. Pro rekvalifikaci čili získání kvalifikace nové či prohloubení kvalifikace stávající se však může jedinec rozhodnout i zcela a jen z vlastní vůle a i v takovém případě takzvané zvolené rekvalifikace si může zájemce požádat o podpůrné prostředky úřad práce.

Kromě uvedených způsobů je zde ještě další způsob rekvalifikace a tím je rekvalifikace zaměstnanců přímo u zaměstnavatele iniciovaná a zajišťovaná zaměstnavatelem pro jeho stávající zaměstnance a na míru konkrétním potřebám firmy.

Při rekvalifikaci u zaměstnavatele může úřad práce pomoci s úhradou nákladů rekvalifikace, ale mzdu musí zaměstnanci platit zaměstnavatel

Zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou provádět rekvalifikaci zaměstnanců může ÚP finančně pomáhat  a může jim částečně nebo i zcela hradit náklady spojené s danou činností. Znamená to, že v daném případě ÚP finančně podpoří snahu zaměstnavatele prohlubujícího a udržujícího či měnícího kvalifikaci svých zaměstnanců. Důležité co musí zaměstnavatel v daném případě vědět je, že úřad podpoří zaměstnavatele úhradou nákladů dané rekvalifikace, ale nebude hradit rekvalifikujícím se zaměstnancům náhradu mzdy, která jim v daném případě náleží. A případné cestovní výdaje související s cestováním do místa rekvalifikace musí také hradit zaměstnavatel. Na co tedy úřad zaměstnavateli poskytne peníze? Na náklady na učební pomůcky, pracovní a ochranné pomůcky používané při rekvalifikaci na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníka rekvalifikace a další obdobné výdaje.

O podporu na rekvalifikaci zaměstnanců si samozřejmě musí zaměstnavatel požádat a splnit určité podmínky

Zaměstnavatel, který má o výše uvedenou podporu na rekvalifikaci svých zaměstnanců zájem si musí o dané peníze samozřejmě příslušný úřad práce požádat a  doložit, že rekvalifikace splňuje podmínky pro poskytnutí dané podpory.

S každým účastníkem zaměstnanecké rekvalifikace musí mít zaměstnavatel uzavřenu písemnou dohodu o rekvalifikacirekvalifikace musí být prováděna na náležité odborné úrovni a musí ji provádět zařízení s příslušným akreditovaným vzdělávacím programem, školy a školská zařízení v rámci příslušného oboru vzdělání, který má příslušná škola zapsaný v rejstříku vzdělávání.

Důležité pro zaměstnavatele je také vědět, že rekvalifikace v rámci zaměstnání by měla vždy probíhat v pracovní době a že se jedná o překážku v práci, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy či platu ve výši jeho průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu je možné rekvalifikaci v rámci zaměstnávání uskutečňovat jen v případě, že je to nezbytné kvůli jejímu zabezpečení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací