Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na rekvalifikaci u zaměstnavatele může přispívat úřad práce

Rekvalifikace zaměstnanců je stále častěji pro stále více zaměstnavatelů čím dál větší nutností. Zavádění nových technologií a postupů téměř do všech oborů lidské činnosti se neobejde bez toho, aby se kvalifikace vlastních zaměstnanců zaměstnavatele nejen prohlubovala a zvyšovala, ale třeba i zcela měnila. Takovou rekvalifikaci většinou zajišťují  zaměstnavatelé a s náklady jim může pomoci úřad práce.

Na rekvalifikaci u zaměstnavatele může přispívat úř 2.jpg
Datum článku: 06. 10. 2023

Rekvalifikace může být u zaměstnavatele nebo přes úřad práce nebo si ji může jako cestu k vyšší či jiné kvalifikaci zvolit zaměstnanec

Za rekvalifikaci se dle zákona o zaměstnanosti § 108 považuje, jak rozšíření či prohlubování kvalifikace stávající, tak získání kvalifikace nové a taktéž získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nemá.

Z uvedeného je tedy jednoznačně jasné, že není rekvalifikace jako rekvalifikace, že slouží k různým účelům a různé je podle toho i její zprostředkování, získávání i další záležitosti.

Nejznámější mezi laickou veřejností je rekvalifikace takzvaně od úřadu práce pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, která kromě získání, či rozšiřování a prohlubování kvalifikace nezaměstnanému pomáhá i doložit jeho snahu a zaměstnání a udržet si nárok na podporu od státu. Pro rekvalifikaci čili získání kvalifikace nové či prohloubení kvalifikace stávající se však může jedinec rozhodnout i zcela a jen z vlastní vůle a i v takovém případě takzvané zvolené rekvalifikace si může zájemce požádat o podpůrné prostředky úřad práce.

Kromě uvedených způsobů je zde ještě další způsob rekvalifikace a tím je rekvalifikace zaměstnanců přímo u zaměstnavatele iniciovaná a zajišťovaná zaměstnavatelem pro jeho stávající zaměstnance a na míru konkrétním potřebám firmy.

Při rekvalifikaci u zaměstnavatele může úřad práce pomoci s úhradou nákladů rekvalifikace, ale mzdu musí zaměstnanci platit zaměstnavatel

Zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou provádět rekvalifikaci zaměstnanců může ÚP finančně pomáhat  a může jim částečně nebo i zcela hradit náklady spojené s danou činností. Znamená to, že v daném případě ÚP finančně podpoří snahu zaměstnavatele prohlubujícího a udržujícího či měnícího kvalifikaci svých zaměstnanců. Důležité co musí zaměstnavatel v daném případě vědět je, že úřad podpoří zaměstnavatele úhradou nákladů dané rekvalifikace, ale nebude hradit rekvalifikujícím se zaměstnancům náhradu mzdy, která jim v daném případě náleží. A případné cestovní výdaje související s cestováním do místa rekvalifikace musí také hradit zaměstnavatel. Na co tedy úřad zaměstnavateli poskytne peníze? Na náklady na učební pomůcky, pracovní a ochranné pomůcky používané při rekvalifikaci na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníka rekvalifikace a další obdobné výdaje.

O podporu na rekvalifikaci zaměstnanců si samozřejmě musí zaměstnavatel požádat a splnit určité podmínky

Zaměstnavatel, který má o výše uvedenou podporu na rekvalifikaci svých zaměstnanců zájem si musí o dané peníze samozřejmě příslušný úřad práce požádat a  doložit, že rekvalifikace splňuje podmínky pro poskytnutí dané podpory.

S každým účastníkem zaměstnanecké rekvalifikace musí mít zaměstnavatel uzavřenu písemnou dohodu o rekvalifikacirekvalifikace musí být prováděna na náležité odborné úrovni a musí ji provádět zařízení s příslušným akreditovaným vzdělávacím programem, školy a školská zařízení v rámci příslušného oboru vzdělání, který má příslušná škola zapsaný v rejstříku vzdělávání.

Důležité pro zaměstnavatele je také vědět, že rekvalifikace v rámci zaměstnání by měla vždy probíhat v pracovní době a že se jedná o překážku v práci, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy či platu ve výši jeho průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu je možné rekvalifikaci v rámci zaměstnávání uskutečňovat jen v případě, že je to nezbytné kvůli jejímu zabezpečení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Datum článku: 07. 12. 2023

Jak se blíží konec roku, je zvykem, že společnosti obdarovávají své zaměstnance. Mezi nejoblíbenější formy odměn…

Více informací
Firemní školky se zřejmě od roku 2024 stanou daňově nevýhodným benefitem pro zaměstnance

Firemní školky se zřejmě od roku 2024 stanou daňově nevýhodným benefitem pro zaměstnance

Datum článku: 04. 12. 2023

Firemní mateřské školky byly dosud pro zaměstnance výhodné nejen z podstaty svého účelu samotného, ale také…

Více informací
O příspěvek na nákup elektromobilu a  výstavbu dobíjecí stanice budou podnikatelé moci požádat od roku 2024

O příspěvek na nákup elektromobilu a výstavbu dobíjecí stanice budou podnikatelé moci požádat od roku 2024

Datum článku: 04. 12. 2023

Od ledna 2024 do září 2025 budou mít podnikatelé možnost požádat o státní finanční podporu určenou pro nákup…

Více informací
Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací