Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rekvalifikace do IT oborů dává jistotu zaměstnání na dlouhou dobu

Rekvalifikace směrem do oborů informačních technologií je zajímavou a prozíravou volbou pro všechny, kdo chtějí změnit práci či práci hledají, chtějí posunout vpřed své znalosti a nebojí se učit novým věcem klidně třeba i po překročení středního věku.

Rekvalifikace do IT oborů dává jistotu zaměstná 2.jpg
Datum článku: 14. 10. 2021

Poptávka po pracovnících v oborech informačních technologií roste a poroste i v budoucnu

Informační a digitální technologie se stále více rozšiřují i rozšiřovat budou do všech oborů lidské činnosti, což současně znamená, že v daném oboru je i bude stále větší poptávka po zaměstnancích a není proto vůbec od věci zkusit v dané oblasti třeba rekvalifikaci.

V oblasti informačních technologií se možnost uplatnění stále zvyšuje a je jisté, že daný trend bude pokračovat. Uvedený segment nabízí nejen jistotu dlouhodobějšího a dobře placeného zaměstnání, ale zároveň možnost naučit se něco nového a rozvíjet vlastní osobnost. Uvedená práce to není jen programování, ale také zkoušení nejrůznějších programů a aplikací, tvůrčí práce s grafikou, průzkumná činnost v oblasti dat, tvorba webových stránek a mnoho dalšího.

Jde o profesní oblast, kde je nejvíce vyzkoušená možnost flexibilní pracovní doba a práce jde často vykonávat formou home office. Velmi často zde i samotné pohovory probíhají online. Na druhé straně i zde platí, že nejlépe a nejrychleji se zkušenosti získají mezi kolegy.

Není také pravdou, že dané pracovní pole je určeno pouze pro mladou generaci, která má počítače, tablety, mobilní telefony a další podobná zařízení kolem sebe a ve svých rukou snad již od narození. Uplatnění v daném oboru nalézají a mohou nalézt i čtyřicátníci a osoby starší 50 let pokud jim nevadí a mají chuť se učit nové věci a mají třeba jen základní znalosti nějaké práce s webovými stránkami znalost HTML prostředí či něco podobného.

Nejrůznější rekvalifikační IT kurzy jsou bez omezení věku a může je zaplatit úřad práce

Pokud má tedy jedinec chuť rekvalifikovat se na práci s perspektivou do budoucna, kde zájem o zaměstnance stále roste, je možné si sám najít rekvalifikační kurz s daným zaměřením nebo se poradit přímo s lidmi s IT prostředí přímo prostřednictvím internetu či zajít pro radu na úřad práce jako zájemce nebo přímo uchazeč o zaměstnání.

IT kurzů s nejrůznějším zaměřením je celá řada. Je třeba si jen promyslet, čemu by se chtěl zájemce věnovat. Pročíst si zkušenosti a názory účastníků kurzů daného typu a udělat si představu do čeho člověk půjde a zda jej probírané záležitosti mohou zaujmout a posunout na profesním poli.

Nutně je třeba se připravit na to, že bude nutné se učit a naučit mnoho nových věcí včetně nezáživných, ale zásadních pojmů, a že dané učení bude trvat minimálně několik měsíců.

Jak je řečeno výše, člověk si rekvalifikační kurz může najít sám nebo se o něm poradit třeba na úřadu práce. A úřad práce může následně plně či částečně takový kurz uhradit.

Pokud si zájemce požádá ÚP, aby mu s úhradou rekvalifikace pomohl, bude si to samozřejmě žádat splnění několika podmínek. Jedinec, který bude chtít, aby mu úřad s úhradou rekvalifikace pomohl se musí na ÚP zaregistrovat jako uchazeč či zájemce o zaměstnání a prokázat, že již má nějakou předchozí kvalifikaci, která mu pomůže kurz zvládnout, a že tedy je předpoklad, že rekvalifikace bude účelná. Kurz může být proplacen celý nebo z části až do 50 000 Kč. Je zde totiž podmínka, že vynaložená částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období tří let překročit uvedených 50 000 Kč. Samozřejmě platí, že pokud rekvalifikující se osoba bez vážných důvodů rekvalifikaci vzdá a nedokončí ji, nebo odmítne následně vstoupit do zaměstnání odpovídajícího ukončené rekvalifikaci, bude muset úřadu uhradit veškeré náklady, které byly na rekvalifikaci vynaloženy.

Na straně druhé uchazeč o zaměstnání při rekvalifikaci má nárok na podporu v nezaměstnanosti, která právě díky rekvalifikaci může být o něco vyšší než bez rekvalifikace.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská od ledna 2022 bude mít opět vyšší redukční hranice

Nemocenská od ledna 2022 bude mít opět vyšší redukční hranice

Datum článku: 26. 10. 2021

Podobně jako se pravidelně valorizují, čili zvedají důchody, tak se také každým rokem přizpůsobují redukční…

Více informací
Respirátory znovu povinné na pracovištích i hromadných akcích a kratší platnost testů

Respirátory znovu povinné na pracovištích i hromadných akcích a kratší platnost testů

Datum článku: 22. 10. 2021

V protiepidemických opatřeních, která brání šíření nemoci Covid-19 nastává již od 25. října a 1. listopadu…

Více informací
Soukromé vozidlo zaměstnance na pracovní cestě a odpovědnost zaměstnavatele

Soukromé vozidlo zaměstnance na pracovní cestě a odpovědnost zaměstnavatele

Datum článku: 21. 10. 2021

Použití soukromého vozidla zaměstnance je záležitostí možnou a nijak neobvyklou. Pro zaměstnavatele ovšem taková…

Více informací
Odstupné a nárok na vrácení daně z příjmů za rok 2021

Odstupné a nárok na vrácení daně z příjmů za rok 2021

Datum článku: 15. 10. 2021

Odstupné je většinou spojeno s propuštěním ze zaměstnání, což zpravidla moc optimismu zaměstnanci nepřináší.…

Více informací