Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rekvalifikace do IT oborů dává jistotu zaměstnání na dlouhou dobu

Rekvalifikace směrem do oborů informačních technologií je zajímavou a prozíravou volbou pro všechny, kdo chtějí změnit práci či práci hledají, chtějí posunout vpřed své znalosti a nebojí se učit novým věcem klidně třeba i po překročení středního věku.

Rekvalifikace do IT oborů dává jistotu zaměstná 2.jpg
Datum článku: 14. 10. 2021

Poptávka po pracovnících v oborech informačních technologií roste a poroste i v budoucnu

Informační a digitální technologie se stále více rozšiřují i rozšiřovat budou do všech oborů lidské činnosti, což současně znamená, že v daném oboru je i bude stále větší poptávka po zaměstnancích a není proto vůbec od věci zkusit v dané oblasti třeba rekvalifikaci.

V oblasti informačních technologií se možnost uplatnění stále zvyšuje a je jisté, že daný trend bude pokračovat. Uvedený segment nabízí nejen jistotu dlouhodobějšího a dobře placeného zaměstnání, ale zároveň možnost naučit se něco nového a rozvíjet vlastní osobnost. Uvedená práce to není jen programování, ale také zkoušení nejrůznějších programů a aplikací, tvůrčí práce s grafikou, průzkumná činnost v oblasti dat, tvorba webových stránek a mnoho dalšího.

Jde o profesní oblast, kde je nejvíce vyzkoušená možnost flexibilní pracovní doba a práce jde často vykonávat formou home office. Velmi často zde i samotné pohovory probíhají online. Na druhé straně i zde platí, že nejlépe a nejrychleji se zkušenosti získají mezi kolegy.

Není také pravdou, že dané pracovní pole je určeno pouze pro mladou generaci, která má počítače, tablety, mobilní telefony a další podobná zařízení kolem sebe a ve svých rukou snad již od narození. Uplatnění v daném oboru nalézají a mohou nalézt i čtyřicátníci a osoby starší 50 let pokud jim nevadí a mají chuť se učit nové věci a mají třeba jen základní znalosti nějaké práce s webovými stránkami znalost HTML prostředí či něco podobného.

Nejrůznější rekvalifikační IT kurzy jsou bez omezení věku a může je zaplatit úřad práce

Pokud má tedy jedinec chuť rekvalifikovat se na práci s perspektivou do budoucna, kde zájem o zaměstnance stále roste, je možné si sám najít rekvalifikační kurz s daným zaměřením nebo se poradit přímo s lidmi s IT prostředí přímo prostřednictvím internetu či zajít pro radu na úřad práce jako zájemce nebo přímo uchazeč o zaměstnání.

IT kurzů s nejrůznějším zaměřením je celá řada. Je třeba si jen promyslet, čemu by se chtěl zájemce věnovat. Pročíst si zkušenosti a názory účastníků kurzů daného typu a udělat si představu do čeho člověk půjde a zda jej probírané záležitosti mohou zaujmout a posunout na profesním poli.

Nutně je třeba se připravit na to, že bude nutné se učit a naučit mnoho nových věcí včetně nezáživných, ale zásadních pojmů, a že dané učení bude trvat minimálně několik měsíců.

Jak je řečeno výše, člověk si rekvalifikační kurz může najít sám nebo se o něm poradit třeba na úřadu práce. A úřad práce může následně plně či částečně takový kurz uhradit.

Pokud si zájemce požádá ÚP, aby mu s úhradou rekvalifikace pomohl, bude si to samozřejmě žádat splnění několika podmínek. Jedinec, který bude chtít, aby mu úřad s úhradou rekvalifikace pomohl se musí na ÚP zaregistrovat jako uchazeč či zájemce o zaměstnání a prokázat, že již má nějakou předchozí kvalifikaci, která mu pomůže kurz zvládnout, a že tedy je předpoklad, že rekvalifikace bude účelná. Kurz může být proplacen celý nebo z části až do 50 000 Kč. Je zde totiž podmínka, že vynaložená částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období tří let překročit uvedených 50 000 Kč. Samozřejmě platí, že pokud rekvalifikující se osoba bez vážných důvodů rekvalifikaci vzdá a nedokončí ji, nebo odmítne následně vstoupit do zaměstnání odpovídajícího ukončené rekvalifikaci, bude muset úřadu uhradit veškeré náklady, které byly na rekvalifikaci vynaloženy.

Na straně druhé uchazeč o zaměstnání při rekvalifikaci má nárok na podporu v nezaměstnanosti, která právě díky rekvalifikaci může být o něco vyšší než bez rekvalifikace.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací