Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rekvalifikace do IT oborů dává jistotu zaměstnání na dlouhou dobu

Rekvalifikace směrem do oborů informačních technologií je zajímavou a prozíravou volbou pro všechny, kdo chtějí změnit práci či práci hledají, chtějí posunout vpřed své znalosti a nebojí se učit novým věcem klidně třeba i po překročení středního věku.

Rekvalifikace do IT oborů dává jistotu zaměstná 2.jpg
Datum článku: 14. 10. 2021

Poptávka po pracovnících v oborech informačních technologií roste a poroste i v budoucnu

Informační a digitální technologie se stále více rozšiřují i rozšiřovat budou do všech oborů lidské činnosti, což současně znamená, že v daném oboru je i bude stále větší poptávka po zaměstnancích a není proto vůbec od věci zkusit v dané oblasti třeba rekvalifikaci.

V oblasti informačních technologií se možnost uplatnění stále zvyšuje a je jisté, že daný trend bude pokračovat. Uvedený segment nabízí nejen jistotu dlouhodobějšího a dobře placeného zaměstnání, ale zároveň možnost naučit se něco nového a rozvíjet vlastní osobnost. Uvedená práce to není jen programování, ale také zkoušení nejrůznějších programů a aplikací, tvůrčí práce s grafikou, průzkumná činnost v oblasti dat, tvorba webových stránek a mnoho dalšího.

Jde o profesní oblast, kde je nejvíce vyzkoušená možnost flexibilní pracovní doba a práce jde často vykonávat formou home office. Velmi často zde i samotné pohovory probíhají online. Na druhé straně i zde platí, že nejlépe a nejrychleji se zkušenosti získají mezi kolegy.

Není také pravdou, že dané pracovní pole je určeno pouze pro mladou generaci, která má počítače, tablety, mobilní telefony a další podobná zařízení kolem sebe a ve svých rukou snad již od narození. Uplatnění v daném oboru nalézají a mohou nalézt i čtyřicátníci a osoby starší 50 let pokud jim nevadí a mají chuť se učit nové věci a mají třeba jen základní znalosti nějaké práce s webovými stránkami znalost HTML prostředí či něco podobného.

Nejrůznější rekvalifikační IT kurzy jsou bez omezení věku a může je zaplatit úřad práce

Pokud má tedy jedinec chuť rekvalifikovat se na práci s perspektivou do budoucna, kde zájem o zaměstnance stále roste, je možné si sám najít rekvalifikační kurz s daným zaměřením nebo se poradit přímo s lidmi s IT prostředí přímo prostřednictvím internetu či zajít pro radu na úřad práce jako zájemce nebo přímo uchazeč o zaměstnání.

IT kurzů s nejrůznějším zaměřením je celá řada. Je třeba si jen promyslet, čemu by se chtěl zájemce věnovat. Pročíst si zkušenosti a názory účastníků kurzů daného typu a udělat si představu do čeho člověk půjde a zda jej probírané záležitosti mohou zaujmout a posunout na profesním poli.

Nutně je třeba se připravit na to, že bude nutné se učit a naučit mnoho nových věcí včetně nezáživných, ale zásadních pojmů, a že dané učení bude trvat minimálně několik měsíců.

Jak je řečeno výše, člověk si rekvalifikační kurz může najít sám nebo se o něm poradit třeba na úřadu práce. A úřad práce může následně plně či částečně takový kurz uhradit.

Pokud si zájemce požádá ÚP, aby mu s úhradou rekvalifikace pomohl, bude si to samozřejmě žádat splnění několika podmínek. Jedinec, který bude chtít, aby mu úřad s úhradou rekvalifikace pomohl se musí na ÚP zaregistrovat jako uchazeč či zájemce o zaměstnání a prokázat, že již má nějakou předchozí kvalifikaci, která mu pomůže kurz zvládnout, a že tedy je předpoklad, že rekvalifikace bude účelná. Kurz může být proplacen celý nebo z části až do 50 000 Kč. Je zde totiž podmínka, že vynaložená částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období tří let překročit uvedených 50 000 Kč. Samozřejmě platí, že pokud rekvalifikující se osoba bez vážných důvodů rekvalifikaci vzdá a nedokončí ji, nebo odmítne následně vstoupit do zaměstnání odpovídajícího ukončené rekvalifikaci, bude muset úřadu uhradit veškeré náklady, které byly na rekvalifikaci vynaloženy.

Na straně druhé uchazeč o zaměstnání při rekvalifikaci má nárok na podporu v nezaměstnanosti, která právě díky rekvalifikaci může být o něco vyšší než bez rekvalifikace.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Datum článku: 06. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší…

Více informací
Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací
Zpřísnění pravidel zaměstnávání na dohody, by mohlo vést i k rozšíření nelegální práce

Zpřísnění pravidel zaměstnávání na dohody, by mohlo vést i k rozšíření nelegální práce

Datum článku: 01. 02. 2023

Pravidla dohod konaných mimo pracovní poměr by se měla již brzy rozšířit a zpřísnit, aby více než dosud chránila…

Více informací