Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na sociální podnikání je možné získat i v roce 2023 zvýhodněné úvěry

Sociální podnikání je velmi prospěšná činnost, do níž se i přes nelehké podmínky pouští nejeden podnikatelský nadšenec. Ale i pro danou oblast platí, a v roce 2023 ještě více než jindy, že pouhé nadšení nestačí a je potřeba i peněz na rozjezd, rozvoj i udržení podniku. Uvedené finanční prostředky lze získat například prostřednictvím zvýhodněných bezúročných úvěrů ze speciálního programu S-podnik Národní rozvojové banky.

Na sociální podnikání je možné získat i v roce 2023 zvýh 2.jpg
Datum článku: 10. 01. 2023

Podnikatelé v sociální oblasti si mohou i v roce 2023 do konce června zažádat o podpůrné peníze z programu S-podnik

Už nyní je jasné, že situace v podnikání bude i v roce 2023 velmi náročná a často zřejmě i napjatá zejména v otázkách finančních. Jednou z oblastí, kde uvedené napětí bude zřejmě nejsilnější, bude bezesporu oblast sociálního podnikání. Prioritním cílem sociálního podnikání je v první řadě jeho veřejná prospěšnost, kterou je poskytování pracovního uplatnění lidem s nejrůznějšími hendikepy, kteří by se jinak neměli šanci pracovně uplatnit. Zisk z daného podnikání nikdy nebývá nijak vysoký a nelze počítat s tím, že si podnik vydělá prostředky třeba jen na udržení vlastního chodu. I zde však finanční prostředky nejen na udržení, ale i další rozvoj dané aktivity potřeba budou.

Uvedené prostředky je možné i v roce 2023 získat i v rámci podpůrných peněz EU, prostřednictvím zvýhodněných bezúročných provozních či investičních úvěrů určených právě pro udržení a rozvoj, ale případně také i pro nastartování sociálního podniku. Uvedené prostředky poskytne sociálním podnikům na základě jejich žádosti Národní rozvojová banka ze speciálního programu S-podnik určeného právě pro podporu sociálního podnikání. Příjem žádostí o popsanou podporu již běží a potrvá do 30. 6. 2023.

Výše poskytnutých úvěrů může být od 400 tisíc do 25 milionů korun s nulovou úrokovou sazbou a dobou splatnosti 2 až 10 let

Žadatel si v daném programu podle toho k jakému účelu peníze potřebuje, může požádat o úvěr investiční nebo úvěr provozní. V obou případech pak může pořádat o částku od 400 tisíc až do částky 25 milionů Kč s nulovou úrokovou sazbou a dobou splatnosti v rozmezí 2 až 12 let s možností požádat o odklad splátek.

Na co je možné prostředky z uvedených úvěrů použít?

Prostředky z těchto podpůrných úvěrů je nutné vždy použít přesně na to, na co jsou určeny.

Investiční úvěr musí sociální podnik použít na:

pořízení strojů a zařízení,

rekonstrukci budov nebo

k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

Odklad splátek je zde možný až na 3. roky.

Provozní úvěr je možné použít na:

výdaje na pořízení drobného hmotného i nehmotného majetku nebo

výdaje na pořízení a financování zásob.

Tento úvěr nelze použít na osobní a mzdové náklady a financování leasingu či splátek jiných úvěrů. I zde je možnost odkladu splátek o jeden rok.

Pro získání podpory musí být k žádosti doloženo, že podnik splňuje podmínky sociálního podniku

Sociální podnik, který si o danou podporu požádá, musí osvědčit, že jeho zaměstnanci jsou minimálně z 30 procent osoby s postižením čili osoby znevýhodněné na běžném trhu práce, zaměstnanci musí být přímo zapojeni v ekonomické aktivitě podniku a minimálně 51 procent ze zisku daného podniku musí být zpět investováno do jeho dalšího rozvoje. O peníze je možné žádat na všech pobočkách Národní rozvojové banky nejen v Praze a Brně, ale třeba i v Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě i jinde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

Datum článku: 15. 04. 2024

I když OSVČ využívající zjednodušený režim paušální daně, nemá běžně povinnost odevzdávat povinné přehledy…

Více informací
Nový zákon o sociálním podniku by měl pomoci do práce nejen postiženým

Nový zákon o sociálním podniku by měl pomoci do práce nejen postiženým

Datum článku: 28. 03. 2024

V posledních letech se česká vláda opakovaně pokoušela řešit problematickou oblast sociálního podnikání. Sociální…

Více informací
Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Datum článku: 14. 03. 2024

Zákoník práce stanovuje jasné omezení a pravidla pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou tak, aby se…

Více informací