Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nahlášení škod po vichřici pojišťovnám a likvidace následků musí také probíhat systematicky a vždy je dobré myslet na budoucnost

Česko se stále ještě na mnoha místech vzpamatovává z následků vichřice, která řádila přesně před týdnem. Škody mnohde stále ještě nejsou plně sečteny a meteorologové už varují, že může přijít další silný vítr. Aby s následky kalamity co nejvíce pomohla, pojistka je důležité postupovat co nejvíce systematicky i při stresu ze škod.

Nahlášení škod po vichřici pojišťovnám a likvidace následků musí také probíhat systematicky a vž 2.jpg
Datum článku: 17. 02. 2020

Silný vítr ještě nemusí být vichřicí a před hlášením škod je dobré si ujasnit, co obsahuje pojistná smlouva

I vítr je jedním z ničivých živlů, který dokáže způsobovat rozsáhlé škody na majetku a nejednou i na zdraví a lidských životech. Pojistka bývá v dané situaci jedním z nejdůležitějších pomocníků, který pomáhá vrátit se po uvedené neblahé události zpět k běžnému životu. Aby však byl tento návrat k běžnému žití co nejrychlejší a nejplynulejší je velmi důležité si co nejdříve zklidnit pocuchané nervy a ještě před nahlášením škod pojišťovně si ujasnit, jak je vlastně pojistná smlouva postavena, co je pojištěno a případně i připojištěno a zda opravdu bylo řádění přírody tak silné, aby bylo možné danou pojistku uplatnit.

Každé pojištění má vždy svá pravidla limity i postupy a týká se to i pojištění proti živelným pohromám. U větrných kalamit je určité specifikum, že i když vítr způsobuje škody, nemusí jít ještě o dění, na které se pojištění vztahuje. Aby se z hlediska pojišťoven jednalo o vichřici případně ještě ničivější větrnou událost. Musí síla větru v místě způsobené škody dosahovat nebo překračovat určitý limit. Hranice pro vichřici je dosaženo, když vítr fouká rychlostí minimálně 75 km/h pro orkán je hranice ještě vyšší. V případě vichru z minulého týdne byl prokazatelně překročen limit pro vichřici na území celého Česka a na mnoha místech se při poryvech větru jednalo až o dosažení limitu orkánu. U dané záležitosti nemají ani pojišťovny pochybnosti a nebude potřeba samotný jev dokazovat. Může však nastat i situace, která zdaleka tak jasná není a pak je nutné, aby ten, kdo uplatňuje, škodu pro poškození větrem prokázal, pojišťovně, že se opravdu jednalo o danou událost a vítr působil v inkriminovaném prostoru a čase škody i na dalších budovách a objektech. Jak je uvedeno výše je dobré, si ještě před tím, než se začne s pojišťovnou jednat ujasnit, co vlastně pojištěno či připojištěno je nebo není, aby měl pojištěný předem alespoň představu a záležitost mohla probíhat co nejrychleji.

Dílo zkázy je třeba nafotit či natočit a co je možné ponechat pro likvidátora jako předmět doličný

Dokumentace škod není nic příjemného a vždy drásá nervy poškozeného, ale pro pojišťovnu a poskytnutí peněz z pojistky je to věc nezbytná.

Pokud žádá jedinec po pojišťovně náhradu jakékoli vzniklé škody, musí existenci dané škody doložit hlavně obrazovým materiálem případně účetními či jinými doklady. Škodu je tedy důležité nafotit nebo natočit na videozáznam před tím než se začne s jejím odstraňováním. Pokud je to jen trochu možné je dobré co nejvíce zničených záležitostí ukázat likvidátorovi pojišťovny přímo.

S opravami se nečeká, pokud hrozí další a závažnější rizika především pro lidské životy

Vyřízení škody s likvidátorem však může nějakou chvíli trvat, zvláště pokud se jedná o pohromu, která zasáhne velké množství lidí na daném území současně. Pokud hrozí, že by okamžité neřešení problému mohlo způsobit další zkázu, ohrožení životů, zdraví, hrozbu ekologické katastrofy, tak se na pojišťovnu nečeká. Opět je důležité mít doklad, že okamžité řešení situace bylo nezbytné. Zásadní je opět fotodokumentace a dokumentace statiků, hasičů, hygieniků a podobných důležitých institucí. Pojišťovny mají povinnost uhradit i náklady nad rámec pojistného plnění pokud jde prokazatelně o náklady vynaložené na zachraňovací práce související právě se záchranou osob a majetku, odvracející vznik další škody.

V rámci jedné pojistky je někdy možné řešit i více škod najednou

Někdy může tatáž pojistka řešit současně škody na domě i na vedlejších neobytných stavbách.

Jak je několikrát podotknuto výše, to s čím vším konkrétní pojistná smlouva pomůže, záleží na podmínkách jejího nastavení. Různé pojišťovny nabízí v různé době také nejrůznější kombinace produktů včetně nejrůznějších připojištění. Čím aktuálnější datum smlouva má, tím větším pomocníkem může v dané chvíli být a naopak.

Pojistné smlouvy se vyplatí si čas od času pročíst a případně si s pojišťovnou dohodnout nějakou úpravu, i když život plyne relativně v pohodě.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací