Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Náhrada mzdy a nemocenská se zaměstnancům v roce 2023 zvýší, ale ne příliš

Pokud v roce 2023 zaměstnanec onemocní, bude stejně jako v letech předchozích dostávat v prvních čtrnácti dnech nemoci dostávat náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem a od patnáctého dne nemoci mu bude náležet nemocenská vyplácená státem z nemocenského pojištění. Náhrada mzdy bude v roce 2023 opět o něco vyšší než v roce předchozím, ale je nutné počítat s tím, že zvýšení kvůli inflaci nebude nijak převratné.

Náhrada mzdy a nemocenská se zaměstnancům v roce 2023 zvýší, ale  2.jpg
Datum článku: 18. 10. 2022

Náhrada mzdy v nemoci v roce 2023 díky zvýšení redukčních hranic stoupne, ale bude to jen o pár desítek korun

Náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem a následně pak Českou správou sociálního zabezpečení zaměstnancům v případě nemoci čili pracovní neschopnosti, má danému zaměstnanci poskytnout příjem k zajištění základních životních potřeb. Je tedy jasné, že jde o nutné prostředky, které mají nemocného chránit před strádáním, když si z důvodů nemoci nemůže opatřovat prostředky na živobytí vlastními silami.

Výše uvedené náhrady se každým rokem upravuje a stoupá podle toho, jak se mění veličiny, které do této záležitosti vstupují především všeobecný vyměřovací základ stanovený vládou vzešlý z taktéž vládou stanovené aktuální výše průměrné mzdy. A jak již bylo i na tomto portále uvedeno průměrná mzda i všeobecný vyměřovací základ se pro rok 2023 proti roku předchozímu zvýší, což vždy znamená, že se upraví, čili zvýší taktéž redukční hranice stanovené zákonem o nemocenském pojištění k výpočtu nemocenské.

Redukčními hranicemi se upravuje zjištěný průměrný výdělek zaměstnance pro účely výpočtu náhrady mzdy v nemoci od zaměstnavatele i výpočtu nemocenské vyplácené státem. Redukční hranice jsou zákonem stanoveny celkem tři. Podle zjištěného průměrného hodinového výdělku zaměstnance se výdělku přiřadí příslušná redukční hranice, která se následně vynásobí také státem určeným koeficientem 0,175 a částka se zaokrouhlí směrem nahoru.

Náhrada mzdy zaměstnanci poskytovaná zaměstnavatelem bude i pro rok 2023 činit 60 procent upraveného měsíčního výdělku.

Redukční hranice pro náhradu mzdy se v roce 2023 změní takto:

První redukční hranice se z částky 227,15 Kč zvýší na 235,38 Kč.

Druhá redukční hranice se z částky 340,55 Kč zvýší na 352,98 Kč.

Třetí redukční hranice se z částky 681,10 posune na částku 705,78 Kč.

Redukční hranice u státem vyplácené nemocenské se změní takto:

První redukční hranice se z částky 1298 Kč se v roce 2023 zvýší na 1345 Kč. Druhá redukční hranice se z částky 1946 Kč zvýší na 2017 Kč. Třetí redukční hranice se z částky 3892 Kč zvýší na 4033.

Jak je z uvedených čísel patrné, posun vzhůru zde sice je, ale není nijak velký a samozřejmě se mu nevyhne ani všude přítomné působení inflace. Ve výsledku to tudíž znamená, že zaměstnanci, kteří v roce 2023 budou pobírat náhradu mzdy a dále případně i nemocenskou kvůli pracovní neschopnosti vyplácenou státem dostanou sice o trochu více peněz, než za stejnou situaci v roce předešlém, ale zvýšení zejména u průměrné mzdy bude průměrně jen o desítky korun. V případě pobírání nemocenské bude tedy opět potřeba se hodně uskromnit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací
Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Datum článku: 12. 04. 2024

Pro zaměstnance, kteří čelí nepříjemné situaci, kdy jejich zaměstnavatel kvůli finančním potížím přestal…

Více informací
Stát i v roce 2024 poskytne o  něco více peněz za zaměstnavatele v insolvenci

Stát i v roce 2024 poskytne o něco více peněz za zaměstnavatele v insolvenci

Datum článku: 12. 04. 2024

Když se zaměstnavatel dostane do situace insolvence a není schopen svým zaměstnancům vyplácet mzdy nebo platy, mohou…

Více informací