Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rozhodný příjem pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění se pro rok 2023 zvýší

Už je jasné že se v roce 2023 zvýší průměrná mzda, což samozřejmě bude mít vliv na vše, do čeho průměrná mzda vstupuje, tedy například na růst důchodů či záloh na pojistné pro OSVČ. Uvedená změna však ovlivní také povinnou účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Hranice rozhodného příjmu pro danou účast se zaměstnancům od roku 2023 zvýší, což je důležité zejména u zaměstnání malého rozsahu, protože to zvýší částku, do níž není třeba hradit povinné odvody.

Rozhodný příjem pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění se pro r 2.jpg
Datum článku: 07. 10. 2022

Hranice rozhodného příjmu zaměstnance pro povinnou účast na nemocenském stoupne z 3 500 na 4000 Kč

Průměrná mzda v roce 2023 stoupne na 40 324 Kč měsíčně. Tato změna jak je uvedeno výše se promítne do nejrůznějších limitů, ale i povinností jak u OSVČ tak i u zaměstnanců. Jak již bylo prozrazeno v jednom z předchozích článků na tomto portálu. Tak například OSVČ si kvůli této změně musí chystat více peněz na povinné zálohy na sociální i zdravotní pojištění, ale naopak některým zaměstnancům přinese daná záležitost výhody, protože se na jejich měsíční příjem povinnost úhrady nemocenského a následně ani důchodového pojistného ještě vztahovat nebude.

S nárůstem průměrné mzdy se totiž směrem vzhůru posune i hranice rozhodného příjmu pro povinnou účast zaměstnance na nemocenském pojištění. V současné době, tedy v roce 2022 je tato hranice na částce 3500 Kč hrubého měsíčního příjmu a zaměstnanec, jehož příjem dané hranice dosáhne nebo ji překročí, už musí odvést z takového příjmu povinné pojistné, respektive odvod musí provést zaměstnavatel, který příjem vyplácí.

Od 1. 1. 2023 tato hranice rozhodného příjmu zaměstnance pro účast na nemocenském a následně i důchodovém pojištění stoupne na 4000 Kč hrubého měsíčního příjmu, což je dobrá zpráva pro zaměstnance se zaměstnáním malého rozsahu tedy s nejrůznějšími přivýdělky, protože si budou moci bez povinnosti odvodů vydělat o trochu více peněz měsíčně. Zaměstnanci si v daném případě budou moci nově vydělat 3999 Kč v hrubém příjmu měsíčně a neodvádět ono pojistné. Jakmile však příjem dosáhne či překročí 4000 Kč nemocenské a důchodové pojištění již bude muset být odvedeno.

Pokud zaměstnanec koná pro stejného zaměstnavatele více drobných zaměstnání, posuzuje se rozhodná částka z úhrnu všech daných příjmů. Pokud tedy zaměstnanec bude v roce 2023 konat u stejného zaměstnavatele dvojí práci na dohodu o činnosti a u první z těchto dohod bude mít sjednánu měsíční odměnu 2000 Kč a pro druhou z dohod bude sjednána měsíční odměna 1 999 Kč hrubého příjmu, limit bude dodržen a povinnost odvodu z daných příjmů nevznikne.

Změnu limitu rozhodného příjmu provede Ministerstvo práce a sociálních věcí příslušným sdělením ve sbírce zákonů

Změna daného rozhodného příjmu se provádí vždy od prvního dne roku, kdy se změní výše průměrné mzdy, protože rozhodný příjem se vypočítá právě z jedné desetiny aktuální průměrné mzdy zaokrouhlené na celé pětistovky dolů a vynásobené příslušným přepočítacím koeficientem pokud se daná částka zvýší, proti částce dosud platné je třeba upravit čili zvýšit dosud platný rozhodný příjem. Samotný proces změny provede Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášením dané změny ve Sbírce zákonů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

MPSV bude v roce 2023 více podporovat zaměstnávání lidí nad 55 let a rekvalifikace v oblasti IT

MPSV bude v roce 2023 více podporovat zaměstnávání lidí nad 55 let a rekvalifikace v oblasti IT

Datum článku: 25. 11. 2022

Situace ohledně zaměstnanců a zaměstnávání se mění, potřeba jsou nové profese, populace stárne, mění se…

Více informací
Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Datum článku: 24. 11. 2022

Přestávky v práci jsou ze zákona povinnou záležitostí z hlediska zaměstnavatelů a ve svém vlastním zájmu by je…

Více informací
Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Datum článku: 23. 11. 2022

Jak už tento portál informoval v minulých dnech, chystá se i pro rok 2023 balíček daňových změn, který by měl mimo…

Více informací
Při prodeji či slučování firem je nutné informovat zaměstnance a myslet na dobré mravy

Při prodeji či slučování firem je nutné informovat zaměstnance a myslet na dobré mravy

Datum článku: 23. 11. 2022

Prodej nebo slučování firem zvláště ve složitých ekonomických podmínkách není nijak ojedinělá věc…

Více informací