Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to tentokrát v rámci úsporných opatření bude o dost méně, než se původně plánovalo. Úplně stejná situace ke stejnému datu nastane taktéž u náhrad za poškození zdraví zaměstnance pracovním úrazem či nemocí z povolání čili úrazových rent. I zde se bude od června částka zvyšovat, ale úsporněji než bylo v předchozí době zvykem.

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně ne 2.jpg
Datum článku: 31. 05. 2023

Kvůli povinným úsporám se náhrady za poškozené zdraví v práci od června 2023 zvýší jen o několik stovek korun

Pokud se zaměstnanci stane při práci pracovní úraz nebo je jeho zdraví poškozeno nemocí z povolání, náleží mu ze zákona samozřejmě odškodnění následků takového úrazu či nemoci z povolání. Toto odškodnění se vyplácí v podobě náhrady za ztrátu výdělku čili takzvané renty. Tyto náhrady náleží, buď samotnému poškozenému zaměstnanci, který utrpěl úraz nebo u něho byla zjištěna nemoc z povolání, nebo v případě, že poškozený zaměstnanec na následky pracovního úrazu či nemoci z povolání zemře, může uvedené odškodnění náležet pozůstalým po uvedeném pracovníkovi. Náhrady pozůstalým nezaopatřeným dětem, manželovi/manželce rodičům zemřelého náleží v případě, že zemřelý plnil vůči uvedeným osobám vyživovací povinnost. Uvedené peníze mají tedy zaměstnanci kompenzovat zejména to, že po poškození zdraví dosahuje nižšího výdělku než před úrazem. Pozůstalým po zemřelém mají peníze pomáhat s úhradou nákladů na výživu.

Tyto náhrady mají tudíž obdobnou funkci jako důchody a stejně jako důchody se tudíž musí měnit a zvyšovat, pokud dochází ke změnám životní úrovně a životních nákladů. Znamená to, že uvedené náhrady za poškození zdraví při práci se také stejně jako důchody valorizují, čili dochází k jejich navyšování. Toto navyšování čili valorizace probíhá každým rokem na začátku roku pravidelně, čili jde o řádnou valorizaci a kromě toho může docházet i k valorizaci mimořádné, pokud si ji žádá mimořádné zvýšení inflace či jiné nestandardní výkyvy ekonomiky.

K mimořádné valorizaci důchodů a také výše uvedených náhrad došlo v průběhu roku 2022 hned několikrát kvůli nebývale prudké inflaci a tím i nebývalému zvyšování životních nákladů.

Protože inflační růst v roce 2023 přibrzdil jen neznatelně a mimořádně vysoká úroveň inflace je zde stále dojde od 1. 6. 2023 opět k mimořádné valorizaci všech státem vyplácených důchodů a také ke zvýšení náhrad za poškozené zdraví zaměstnanců.

Jenže, jak je známo státní rozpočet se již nějakou dobu propadá vlivem nepříznivých ekonomických podmínek do stále větších dluhů a je nejvyšší čas uvedený nepříznivý vývoj měnit. Jsou tudíž nezbytná úsporná opatření, na nichž již vláda pracuje a tato opatření samozřejmě mají vliv i na zvyšování důchodů a úrazových rent.

Už je tedy jisté, že mimořádná valorizace důchodů i úrazových rent, k níž dojde od 1. 6. 2023 navýší uvedené dávky mnohem méně, než bylo plánováno původně ještě před spuštěním úsporných kroků.

Navýšení výše zmíněných náhrad probíhá podle stejného mechanismu jako u důchodů. Pokud tedy vláda rozhodla, že důchody se budou zvedat jen o 400 Kč v základní výměře plus 2,3% procentní výměry, tak samozřejmě v případě rent bude postup stejný. Mimořádná valorizace důchodů i úrazových rent od 1. června 2023 bude, ale navýšení bude o 1000 Kč menší, než jaké mělo původně být. Zaměstnanci s poškozeným zdravím z práce se tudíž musí smířit se stejným faktem jako důchodci, že dávka se jim sice zvýší, ale rozdivočelou inflaci nepokryje tak jako při předchozích valorizacích a navýšení tedy bude spíše symbolické.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Datum článku: 18. 09. 2023

Daňový bonus na dítě může i v roce 2023 pomáhat vylepšit příjmovou situaci v nejedné rodině s nezaopatřenými…

Více informací
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Datum článku: 11. 09. 2023

Zaměstnanec, který se rozhodne okamžitě ukončit pracovní poměr se svým zaměstnavatelem, protože mu zaměstnavatel…

Více informací
Novelizace zákoníku práce rozšíří informační povinnost zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Novelizace zákoníku práce rozšíří informační povinnost zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Datum článku: 07. 09. 2023

Projednávání a upravování chystané novelizace zákoníku práce sice stále ještě není hotovo, ale již nyní je…

Více informací