Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nařízené exekuční srážky dopadají na OSVČ ještě tvrději než na zaměstnance

Exekuční srážky nejsou nikdy pro nikoho příjemnou záležitostí, vždy si uzurpují většinu peněz z výdělku, ať už tento výdělek pochází ze zaměstnání nebo z podnikání.

Nařízené exekuční srážky dopadají na OSVČ ještě tvrději než na z 2.jpg
Datum článku: 09. 06. 2022

Pravidla exekučních srážek u OSVČ jsou sice trochu jiná než u zaměstnanců, ale ve výsledku je na tom podnikatel hůře a nechrání jej nezabavitelné částky

Obecnou pravdu, že podnikatel jde při své výdělečné činnosti daleko více s kůží na trh než zaměstnanec a že je OSVČ daleko méně chráněn než člověk zaměstnaný potvrzují i situace, kdy na podnikatele dopadnou nařízené exekuční srážky.

Exekuční srážky samozřejmě dopadají i na příjmy z podnikání a nijak je nebrzdí okolnost, že OSVČ vlastně nemá z podnikání žádný jistý a pravidelný příjem, kterým disponuje například zaměstnanec, když dostává třeba jen nejnižší mzdu.

Příjmy podnikatelů jsou ve většině případů naopak nepravidelné, nejisté, a pokud se nedaří, jsou nezřídka i nižší než státem garantovaná nejnižší mzda zaměstnance. Uvedená skutečnost však při exekuci nemá žádnou zohledňující roli. Pokud se OSVČ nějaké exekuční srážky týkají, je mu povinná částka srážena z hrubých dosažených příjmů z podnikání, případně i z pobíraných sociálních dávek, z nichž může být exekučně sráženo například z pobíraného invalidního důchodu, mateřské či podobných dávek.

Navíc ještě podnikatel, na něhož dopadnou exekuční srážky, nemůže počítat s oporou o nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum z čistých příjmů na osobu dlužníka i osoby vyživované, které musí při exekučních srážkách zůstat zaměstnanci, se podnikatele netýkají, čili nárok na nic takového nemá.

Podnikateli v exekuci zůstávají jen dvě či tři pětiny z hrubých příjmů a jednorázově si může vybrat z účtu jedu částku ve výši aktuálně platného trojnásobku životního minima

Vyvstává tedy otázka, zda podnikateli s exekučními srážkami vůbec něco zbyde alespoň na nejnutnější potřeby. Odpověď je předeslána již v řádcích výše a zní, že nějaká malá částka sice při exekuci i podnikateli zůstane, ale je ještě menší a hlavně nejistější než v případě zaměstnance.

Jak již bylo řečeno, u podnikatele se zbývající částky z příjmu počítají z příjmů hrubých připadajících podnikateli jako odměna. Z uvedené hrubé odměny podnikatele po sražení exekučních srážek zůstávají podnikateli tři nebo dokonce jen dvě pětiny z daného příjmu. Záleží na tom jakého druhu je pohledávka, exekucí uspokojovaná. Pokud se jedná o nepřednostní pohledávku, zůstávají podnikateli 3/5 z hrubé čili ještě nezdaněné odměny podnikatele. Pokud se jedná o přednostní pohledávku třeba výživné, zůstanou podnikateli po exekučním stržení jen 2/5 příjmu z něhož ale ještě nebyla splněna daňová povinnost. Podnikatel si také jednou může vybrat ze svých peněz na obstaveném čili zablokovaném účtu trojnásobek částky aktuálně platného životního minima. V roce 2022 se jedná o částku 12 750 Kč. Na uvedenou částku je ale nárok pouze jednou za dobu obstavení čili znepřístupnění prostředků na účtu pro osobní potřebu podnikatele.

I přesto, jak málo podnikateli při exekučních srážkách zůstane, nesmí zapomenout hradit pravidelné platby jako zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů. Pokud by podnikatel uvedené povinnosti kvůli exekučním srážkám neplnil, tak to znamená jen další dluhy.

Pokud OSVČ jen hrozí exekuční srážky je třeba co nejrychleji situaci řešit s věřiteli i odborníky na pomoc

Pokud OSVČ byť jen, hrozí exekuční srážky, je nutné začít co nejrychleji podnikat kroky k odvrácení dané pohromy. Protože, jak ukazují řádky výše situace je v případě exekučních srážek u podnikatele ještě vyhrocenější než v případě téže situace u zaměstnance. První co je nutné udělat je snažit se ubránit tomu, aby k nařízení exekučních srážek vůbec došlo. Znamená to snažit se komunikovat s věřiteli o nastavení podmínek, za nichž podnikatel závazek dokáže splnit a k vymáhání dluhu nebude muset dojít. Podnikatel zde musí myslet také na to, že první, kam si věřitelé pro dlužné peníze půjdou, je jeho účet čili, že mu hrozí ona blokace čili obstavení účtu, po níž ztratí právo nakládat se svými peněžními prostředky a užívat je pro vlastní potřebu. Uvedené situaci je tedy potřeba se snažit předejít. Pokud se už pádu do exekučních srážek podnikatel neubrání je důležité se co nejrychleji spojit s odborníky právníky a sociálními pracovníky na dluhovou problematiku (dluhová poradna) a hledat cestu z problému ven. Čím déle zůstává problém neřešen, tím hůře se východisko hledá.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Datum článku: 30. 06. 2022

Pomáhat druhým v těžkých životních situacích finančním darem je velmi šlechetná záležitost, která má ale…

Více informací
Zdravotní a sociální pojištění a práce v zahraničí

Zdravotní a sociální pojištění a práce v zahraničí

Datum článku: 21. 06. 2022

Letní období láká třeba jen k vyzkoušení práce v zahraničí ještě více než jiná část roku. Vždy když se…

Více informací
Svátky a čerpání dovolené u zaměstnanců v nepřetržitém provozu

Svátky a čerpání dovolené u zaměstnanců v nepřetržitém provozu

Datum článku: 10. 06. 2022

Na zaměstnance pracující v nepřetržitém provozu se vztahují stejná práva ohledně čerpání dovolené, i když…

Více informací
Fikce doručení od finančního úřadu do datové schránky nemůže končit v nepracovní den

Fikce doručení od finančního úřadu do datové schránky nemůže končit v nepracovní den

Datum článku: 07. 06. 2022

Fikce doručení čili okamžik, kdy je důležitá písemnost od institucí a orgánů veřejné moci například…

Více informací