Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nastavení jednoznačných přísných regulačních podmínek Airbnb má od roku 2023 pomoci daním i zlepšení dostupnosti bydlení

Znovu se bude projednávat striktně přísné nastavení podmínek pro provozování krátkodobé pronajímání bytů prostřednictvím Airbnb i dalších podobných platforem. Jednoznačně pevné zákonné mantinely danému podnikání se nyní chystá nastavit Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zamezilo nejen daňovým čachrům v daném sektoru, ale především zlepšilo bytovou dostupnost bydlení tuzemským občanům, s níž jsou v současnosti velké potíže zejména ve velkých městech.

Nastavení jednoznačných přísných regulačních podmínek Airbnb má  od roku 2023 po 2.jpg
Datum článku: 02. 05. 2022

Již od roku 2023 se mají razantně zpřísnit podmínky poskytovatelům krátkodobě pronajímaných bytů prostřednictvím platforem typu Airbnb

Pokus o regulaci podmínek v oblasti poskytování krátkodobého ubytování prostřednictvím sdílených služeb formou Airbnb a podobných se konal již dvakrát, ale bezúspěšně. Dlouhodobě se nekontrolovanému rozrůstání tohoto podnikání brání zejména Praha i další velká města, která mají stále větší problémy s uspokojováním běžných bytových potřeb občanů.

Vypracování nových zákonem jednoznačně nastavených podmínek danému podnikání, tak, aby tyto podmínky byly srovnatelné s okolními zeměmi a současně dané podnikání nestálo v cestě běžnému bydlení, se tentokrát ujalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Nová pravidla pro daný podnikatelský segment, mají začít platit již od začátku roku 2023. Přijetí nových pravidel má proběhnout ve zrychleném legislativním procesu. Uvedená změna zákonných podmínek dá jasné pravomoci obcím účinně regulovat poskytování krátkodobého ubytování formou Airbnb i všech dalších obdobných platforem.

Zákon má upravit nejen to, aby provozovatelé daného ubytování nemohli obcházet pravidla nejen daňová, ale i pravidla užívání bytů v souladu s kolaudačními pravidly i dalšími pravidly. Jiná pravidla jsou totiž zákonem stanovena pro stavby k bydlení čili rodinné domy, bytové domy a také stavby pro rodinnou rekreaci a jiná pravidla jsou stanovena v případě, kdy stavba nebo její část slouží jako ubytovací zařízení. Za užívání stavby v rozporu s účelem, k němuž byla zkolaudována, hrozí podle stavebního zákona již dnes pokuta 500 000 korun. Uvedený zákon dnes nerespektuje mnoho z poskytovatelů krátkodobého ubytování, jenže obce přivírají u daného nešvaru oči právě kvůli nedostatku pravomocí obcí. Nespokojeno se současnou situací je stále více běžných majitelů i nájemníků bytů, kterým režim turistů s krátkodobým ubytováním často nepříjemně zasahuje do života, tak podnikatelé poskytující standardní ubytování v hotelích a penzionech.

Nová pravidla sdíleného krátkodobého ubytování mají dát obcím pravomoci omezit například počet bytů, které budou moci vlastníci k danému ubytování přes platformy nabídnout a současně omezit třeba i počet dnů v roce, kdy bude moci být konkrétní byt, takto pronajímám. Daná pravidla se již osvědčila třeba v Berlíně, Paříži i dalších městech našich sousedů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací