Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nejčastější chyby žadatelů o příspěvek z programu Antivirus

Pomoc zaměstnavatelům ochránit pracovní místa zaměstnanců v současné nelehké situaci a poskytnout jim finanční podporu na úhradu mezd má také k tomu zřízený program Antivirus. O uvedenou podporu je však třeba správně požádat a jak už bylo v jednom z předchozích článků na tomto portálu uvedeno, požádat správně není úplně jednoduché. Pojďme se podívat na nejčastější chyby žadatelů, které poskytnutí podpory zdržují nebo přístup k ní zcela zamezí.

Nejčastější chyby žadatelů o příspěvek z programu  2.jpg
Datum článku: 23. 04. 2020

Při žádosti o příspěvek u programu Antivirus je nutné mít jasno ohledně toho, na co se příspěvek poskytuje a k čemu slouží

Již ve výše zmíněném článku na téma podpory zaměstnavatelů z programu Antivirus je jasně řečeno, že klíčovým krokem k tomu, aby zaměstnavatel uvedenou podporu skutečně získal je správné a pečlivé vyplnění žádosti. Zapomenout se nesmí na doložení nutnými přílohami a celý proces má pevná pravidla a žádá si nezbytně určitou dávku administrativní zručnosti.

Vše uvedené samozřejmě platí, ale je nutné mít jasno ještě v několika dalších aspektech, aby se žadatel dočkal podpůrných prostředků, co nejrychleji a nedopouštěl se zbytečných chyb.

Zásadní je, aby žadatel přesně věděl, nač je uvedená podpora určena, a také naopak k čemu tato podpora neslouží. V daném bodě totiž vznikají nejčastější chyby, na které samozřejmě následně navazují další.

O podporu z programu Antivirus mohou požádat zaměstnavatelé, kteří v důsledku opatření vlády v souvislosti s nákazou Covid-19 musí poskytovat zaměstnancům náhrady mzdy z důvodů překážek v práci na straně zaměstnavatele či překážek v práci na straně zaměstnance, které souvisí s uvedenou nákazou a souvisejícími vládními opatřeními. Příspěvek tedy náleží zaměstnavatelům, kteří svým zaměstnancům vyplatili náhrady mzdy, protože tito zaměstnanci pracovat nemohli, protože pro ně nebyla práce nebo museli dodržovat nařízenou karanténu. Příspěvek není určen na již vyplacené mzdy ani pro zaměstnance, kteří jsou na ošetřovném. Ošetřovné v daném případě nepatří k překážkám v práci na straně zaměstnance, na něž se daný příspěvek vztahuje. Příspěvek se vztahuje pouze na překážky dle § 192 zákoníku práce.

Příspěvek na zaměstnance z programu Antivirus se nesmí překrývat s příspěvkem na postiženého zaměstnance

Další věc, na kterou musí žadatel o podporu z programu Antivirus myslet, pokud má postižené zaměstnance je, aby se mu u téhož zaměstnance nesešly dvě podpory současně. Na jednoho zaměstnance v konkrétním měsíci je možné žádat jen jeden typ příspěvku, buď příspěvek na zaměstnance s postižením podle § 78a nebo příspěvek z programu Antivirus.

Žádost musí být vyplněna úplně a musí k ní být přiloženy všechny potřebné doklady

V rychlém získání dané podpory z programu Antivirus brání žadateli často chybně vyplněná žádost či žádost neúplná, které něco chybí.

Pokud je žádost vyplněna chybně stornuje se a nelze ji ani odeslat. Jedině při správném vyplnění žádosti a jejím podepsání elektronickým podpisem se žadatel posune k dalšímu nezbytnému kroku, kterým je generování dohody s úřadem práce. Oba úkony jsou na sebe vázány a musí být splněny.

Pozor, žádost je považována za neúplnou i v případě, že chybí některá z příloh. Nejčastěji žadatelům chybí smlouva o zřízení účtu u banky. Ofocení internetového bankovnictví jako doklad nestačí. Pokud žadatele při vyřizování žádosti má někdo zastupovat, nesmí mezi doklady chybět příslušná plná moc pro danou osobu. Pokud je žádost neúplná z důvodů právě chybějících dokladů, vrací ji úřad žadateli vždy zpět a cesta k podpoře se tím prodlužuje.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Datum článku: 07. 12. 2022

Rok 2023 je za dveřmi a opět je jasné že má nachystánu řadu změn pro podnikatele, zaměstnavatele, zaměstnance…

Více informací
Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Datum článku: 01. 12. 2022

Náhrady za ztrátu výdělku zaměstnancům po pracovním úrazu či nemoci z povolání a také náhrady pro pozůstalé…

Více informací
O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

Datum článku: 30. 11. 2022

Každý zaměstnanec má na základě příslušného ustanovení zákoníku práce možnost dát ze své vlastní vůle…

Více informací
Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Datum článku: 30. 11. 2022

Rok 2022 nezadržitelně spěje ke konci a mnoho zaměstnanců i zaměstnavatelů opět uvažuje nad tím, co se…

Více informací