Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nelegálnímu zaměstnání je třeba se vyhýbat i v krizové válečné situaci

Problematika nelegálního zaměstnávání je stále aktuální záležitostí a v dobách nejrůznějších humanitárních a uprchlických krizí je nutné jí věnovat pozornost ještě větší. Uvedený problém nebo spíše celý balík problémů s danou situací spojených může vzniknout velmi snadno a dokonce i z dobré myšlenky dát práci lidem prchajícím před válečným konfliktem.

Nelegálnímu zaměstnání je třeba se vyhýbat i v krizo 2.jpg
Datum článku: 02. 03. 2022

 

Za nelegální zaměstnání hrozí pokuta i další nepříjemné problémy, i kdyby za ním byla snaha pomoci člověku uprchlému před válkou

Jakékoli nelegální jednání tedy jednání proti platným právním předpisům zůstává nelegálním a tudíž trestným i v dobách napětí, chaosu i nejrůznějších krizí. Uvedené musí mít na paměti i tuzemští zaměstnavatelé, kteří přijímají a budou přijímat do práce osoby uprchlé před válkou na Ukrajině. Možnost pracovat může být pro tyto lidi opravdu obrovskou pomocí jak materiální tak psychickou, ale aby to taková pomoc byla, musí vždy jít o práci legální tedy konanou na základě pracovněprávních vztahů a příslušných platných povolení a dokumentů.

V opačném případě tedy při zaměstnávání bez příslušných dokumentů a mimo pravidla tuzemského práva, jde vždy o nelegální zaměstnávání a za nelegální práci, hrozí podle pravidel zákona č. 435/2004 Sb., vždy pokuta, jak tomu, kdo nelegálně zaměstnává, tak tomu, kdo nelegální práci vykonává.

Zaměstnavatelům čili podnikajícím fyzickým osobám i právnickým osobám může být uložena pokuta za nelegální zaměstnávání až do výše 10 000 000 Kč se spodní hranicí tedy minimem 50 000 Kč. Druhé straně, čili zaměstnanci fyzické osobě, která nelegální práci vykonává, může být uložena pokuta ve výši až 100 000 Kč.

Jak je však naznačeno výše, hrozí kromě vysoké pokuty nelegálně zaměstnaným osobám vždy i celá řada dalších závažných problémů zejména například v případě nemoci či úrazu.

Co vlastně nelegální zaměstnání je a kdy k němu dochází?

Nelegální zaměstnání je ze zákona každé zaměstnání vykonávané i poskytované mimo platný pracovněprávní vztah čili bez uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. K nelegální práci tedy dochází vždy, pokud fyzická osoba koná závislou práci v podřízeném vztahu vůči svému zaměstnavateli, tedy jménem daného zaměstnavatele a podle jeho pokynů, ale současně není tato práce podložena řádnou pracovní smlouvu.

V případě zaměstnanců cizinců se o nelegální práci jedná i tehdy pokud práci cizinec vykonává bez vydaného pracovního povolení nebo případně v rozporu s takovým povolením. O nelegální práci cizince se jedná i tehdy, když práci vykonává cizinec bez vydaného povolení k pobytu.

Při nelegálním zaměstnání nemá zaměstnanec nárok na nemocenskou, odškodnění v případě úrazu ani podporu v nezaměstnanosti

Pokud je kdokoli z jakýchkoli příčin zaměstnán nelegálně, vždy to znamená, že není chráněn předpisy zákoníku práce, které naopak legálnímu zaměstnanci zajišťují nárok na pomoc a podporu v případě nemoci, úrazu, ztráty zaměstnání i v mnoha dalších situacích.

Za pracovníka nelegálně pracujícího nejsou plněny povinné odvody pojistného jako u legálních zaměstnanců, což znamená, že takový pracovník nemá v případě onemocnění a pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou ani náhradu mzdy. Často ještě závažnější situace při nelegálním zaměstnání nastane  v případě pracovního úrazu. Osobě pracující nelegálně nevzniká právní nárok na odškodnění zaměstnavatelem v případě pracovního úrazu. V praxi to tedy většinou znamená, že si nelegální zaměstnanec musí výdaje spojené s ošetřením a úrazem uhradit sám.

Další závažný problém v situaci nelegálního zaměstnávání pro uvedeného zaměstnance nastane, pokud se rozhodne žádat o podporu v nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti si vždy žádá být po určitou nutnou dobu před žádostí účasten sociálního pojištění. V případě nelegálního zaměstnance však sociální pojištění zaměstnavatelem odváděno není a tudíž tedy zaměstnanci nevznikne ani právo na podporu v nezaměstnanosti.

Zaměstnavatelé, kteří mají zájem pomoci uprchlíkům z Ukrajiny zaměstnáním, musí také pomoci, aby dané zaměstnání bylo legální

Z výše uvedených řádků tedy jednoznačně plyne, že vždy je v zájmu zaměstnavatele i zaměstnance, aby zaměstnávání bylo legální a v souladu s právními předpisy, protože jen takové zaměstnání může přinášet užitek i být pomocí potřebným.

Zaměstnavatelé, kteří chtějí v současné době pomoci uprchlíkům z Ukrajiny tím, že jim poskytnou zaměstnání, musí nejprve místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR oznámit, že mají zájem zaměstnat cizince s povolením k zaměstnání, že mají pro takového člověka volné pracovní místo a uzavřou s ním řádnou pracovní smlouvu. Uzavřená pracovní smlouva s budoucím zaměstnavatelem je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.

Cizinec, který má zájem v naší zemi pracovat musí vždy sám nebo s pomocí budoucího zaměstnavatele požádat právě krajskou pobočku příslušného ÚP ČR o povolení k zaměstnání a k získání daného povolení již na druhé straně potřebuje mít uzavřenu pracovní smlouvu s budoucím zaměstnavatelem. Důležitým úkolem zaměstnavatele v dané situaci je pomoci budoucímu zaměstnanci zorientovat se v tom, jaké doklady k práci potřebuje a současně je potřebné pomoci i s jejich vyřízením. Uvedené propojení zaměstnavatele se zaměstnancem bude nejen opravdu skutečnou pomocí, ale současně bude oběma stranám tedy zaměstnanci i zaměstnavateli dávat jistotu, že jejich spolupráce je v souladu s platnými právními předpisy pro zaměstnávání v ČR.

Užitečné informace a odkazy ohledně zaměstnávání cizinců v souvislosti s válečnou krizí na Ukrajině je možné nalézt na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR viz zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací