Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nemocenská od ledna 2022 bude mít opět vyšší redukční hranice

Podobně jako se pravidelně valorizují, čili zvedají důchody, tak se také každým rokem přizpůsobují redukční hranice pro výpočet dávek vyplácených státem zaměstnancům v případě nemoci čili nemocenská. Od 1. 1. 2022 se tedy jako každým rokem zvyšují redukční hranice, což znamená, že se při výpočtu nemocenské započítá nemocnému více z příjmu.

Nemocenská od ledna 2022 bude mít opět vyšší redukční 2.jpg
Datum článku: 26. 10. 2021

Od ledna 2022 se nemocenské dávky vyplácené státem budou počítat z nových redukčních hranic a do dávky se opět započítá více z peněz

Redukční hranice čili veličina rozhodná pro výpočet nemocenské vyplácené státem se od 1. 1. 2022 zvýší, což jak je uvedeno v úvodu pro nemocné znamená, že se do výpočtu dávky zahrne více z příjmů zaměstnance či OSVČ s hrazeným nemocenským pojištěním.

Připomeňme si na tomto místě, že nemocenská je dávka vyplácená státem od 15 dne nemoci čili pracovní neschopnosti případně karantény stvrzené lékařem. Uvedená dávka se tedy vyplácí práce neschopným zaměstnancům případně i OSVČ. U OSVČ je podmínkou hrazené nemocenské pojištění a pracovní neschopnost trvající déle než 14 dní.

Nemocný zaměstnanec, který je lékařem uznán práce neschopným je na tom lépe než OSVČ, protože v nemoci nezůstává bez příjmu, v prvních čtrnácti dnech dočasné pracovní neschopnosti mu náleží náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem.

Nemocenská vyplácená státem se vždy vypočítává nikoli z celého příjmu, ale ze zredukovaného denního vyměřovacího základu zaměstnance. Základem pro výpočet nemocenské je denní vyměřovací základ, to znamená průměrný denní příjem, zredukovaný právě prostřednictvím státem nastavených redukčních hranic. Redukční hranice zkrátka znamená, že se do nemocenské, zaměstnance či OSVČ započte z jeho výdělku jen určitá část.

Redukční hranice pro rok 2022 budou nově na částkách:

  • první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1298 Kč,
  • druhá redukční hranice bude pro úpravu denního vyměřovacího základu 1946 Kč,
  • třetí redukční hranice pro úpravu základu bude na částce 3982 Kč.

 Příjem nad třetí redukční hranicí tedy v roce 2022 částkou 3982 Kč se jako vždy již nezohledňuje.

První redukční hranice se proti roku předchozímu zvýší o 116 Kč. Druhá redukční hranice stoupne o 173 Kč a třetí redukční hranice příjmů se proti roku 2021 zvedne o 347 Kč.

Z hlediska procent zápočtu se v roce 2022 nic nezmění

Redukce denního vyměřovacího základu následně proběhne tak, že podle toho, do které redukční hranice průměrný denní příjem spadá, tak takovým procentem se do nemocenské započte. Procento zápočtu se v roce 2022 proti předchozí době nezmění, což znamená, že  denní příjem zaměstnance v první redukční hranici se započítá 90 procent. Při druhé redukční hranici se příjem započítává z 60 procent a při třetí redukční hranici se započítává 30 procent.

Výše denní nemocenské bude i v roce 2022 standardně 60 procent z redukovaného vyměřovacího základu v případě déle trvající nemoci až 72 procent

Výše standardní denní nemocenské dávky bude i v roce 2022  na částce 60 procent z denního zredukovaného vyměřovacího základu. Pokud však pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa trvá déle, než 31 kalendářních dnů nemocenská se zvyšuje na 66 nebo až 72 procent z denního zredukovaného vyměřovacího základu.

Do 60 dne trvání pracovní neschopnosti náleží a i v roce 2022 bude náležet nemocnému 66 procent zredukovaného příjmu.

Od 61 kalendářního dne nemoci náleží a bude náležet 72 procent z příjmů po redukci.

Tím, že se však zvýší redukční hranice, jak je popsáno výše dostanou v roce 2022 lidé  na nemocenské často více peněz než při stejné situaci v roce 2021, protože se bude z více peněz vypočítávat.

Osobám zachraňujícím životy náleží nemocenská ve výši 100 procent z denního vyměřovacího základu

Připomeňme, že lidé zachraňující životy jiných, ať už z pozice profesionálů či dobrovolníků mají nárok na nemocenskou ve výši až 100 procent průměrného denního výdělku. Záchranářskou činnost je v daném případě vždy potřeba doložit příslušné správě sociálního zabezpečení.

Uvedená nemocenská ve výši sta procent průměrného výdělku pak náleží od 15 dne trvání pracovní neschopnosti až do konce jejího trvání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zjednodušený formulář příspěvku na bydlení při sdílení domácnosti s OSVČ nepomůže

Zjednodušený formulář příspěvku na bydlení při sdílení domácnosti s OSVČ nepomůže

Datum článku: 04. 07. 2022

Zjednodušený online formulář k žádosti o příspěvek na bydlení, který je k dispozici na webu MPSV se bez…

Více informací
S vedlejší pracovní aktivitou zaměstnance to nemusí být snadné

S vedlejší pracovní aktivitou zaměstnance to nemusí být snadné

Datum článku: 04. 07. 2022

V současné době, kdy ceny úplně všeho stoupají den ode dne vzhůru, není nijak výjimečné, že si mnoho…

Více informací
Příspěvek zaměstnancům na dopravu si zaměstnavatel může uplatnit v daních

Příspěvek zaměstnancům na dopravu si zaměstnavatel může uplatnit v daních

Datum článku: 01. 07. 2022

Za cesty do a ze zaměstnání utratí nejeden zaměstnanec nemalou položku. I to může být někdy důvod, proč se…

Více informací
Příspěvek na bydlení půjde od července vyřídit online a mimořádná okamžitá pomoc půjde žádat ve více situacích

Příspěvek na bydlení půjde od července vyřídit online a mimořádná okamžitá pomoc půjde žádat ve více situacích

Datum článku: 28. 06. 2022

Už za dva dny bude možné si vyřídit příspěvek na bydlení zcela elektronicky z počítače tabletu či mobilu.…

Více informací