Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nemocenské a životní pojištění není totéž a OSVČ se vyplatí mít obojí

Podnikání formou samostatné výdělečné činnosti, i když se v něm daří a vše jde relativně dobře, vždy ovlivňuje také zdraví podnikatele. I při nejsvědomitějším přístupu přichází nejednou zvýšená fyzická i psychická zátěž a možnost vzniku nejrůznějších onemocnění. Vyšší může být při podnikání i riziko úrazů. A toto vše by měla OSVČ zvážit a zajistit sebe případně i své blízké nemocenským pojištěním i životním pojištěním současně.

Nemocenské a životní pojištění není totéž a OSVČ se vyp 2.jpg
Datum článku: 13. 09. 2022

Každý podnikatel by měl vědět, že nemocenské pojištění a životní pojištění není stejná záležitost i když má sloužit k obdobným účelům

Jak prozrazuje už název tohoto článku, tak je vždy dobré si uvědomit, a nejen jako podnikatel, že nemocenské pojištění a životní pojištění jsou dvě různé záležitosti, i když posláním obou je jistit pojištěného v případě vzniku nepříznivé životní situace, způsobené v daném případě nemocí či úrazem.

Prioritní je si už před začátkem podnikání jako OSVČ a zejména pokud jde o podnikání na hlavní činnost, uvědomit, že jistit se pro případ výpadku příjmů z důvodů déle trvající či doživotní nemoci nebo úrazu musí podnikatel sám. Nemocenské pojištění ohledně nemoci nebo úrazu podnikateli nikdo nenařizuje, ale v případě, že jej podnikatel nemá, nedočká se žádných dávek od státu, pokud jej postihnou dlouhodobější zdravotní problémy a výpadek příjmů třeba jen v podobě pracovní neschopnosti trvající déle než dva týdny. Životní pojištění jistí nejen  podnikatele a nejen v případě jeho vlastních zdravotních problémů. Obě pojištění mají tedy mnoho společného, ale také mnoho odlišného.

Nemocenské pojištění je i pro OSVČ dávka vyplácená státem v případě pracovní neschopnosti nastalé kvůli nemoci či úrazu. Pracovní neschopnost  musí být vždy potvrzena lékařem vystavením příslušného dokladu čili neschopenky.

Dávky nemocenského pojištění, ale mohou být nemocnému poskytovány jen v případě, že je k nemocenskému pojištění přihlášen a řádně pravidelně odvádí předepsané zálohy.

Jak je řečeno výše, účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná a vzniká podáním přihlášky k účasti na daném pojištění a současně pravidelnou platbou tohoto pojištění ve stanovených termínech. Nemocenské pojištění pro OSVČ vzniká dnem podání přihlášky k tomuto pojištění po zahájení samostatné výdělečné činnosti a zaniká odhlášením z podnikatelské činnosti, ale také může zaniknout proto, že stanovené pojistné nebylo řádně hrazeno.

Pokud se tedy podnikatel k nemocenskému pojištění řádně na předepsaném formuláři přihlásí a odvádí předepsané pojistné je mu v případě nemoci či úrazu stvrzeného lékařem napsanou pracovní neschopností vyplácena nemocenská. Nemocenská z daného pojistného se vyplácí až od 15 dne trvání pracovní neschopnosti. Uvedené pravidlo výplaty dávky až od 15 dne neschopnosti je stejné pro OSVČ i pro zaměstnance, což znamená, že v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti si musí podnikatel hradit potřeby z nějakého jiného zdroje příjmů.

Životní pojištění je pro OSVČ taktéž záležitost, pro, níž se rozhoduje jen na základě vlastního rozhodnutí. Jde však o komerční produkt, u něhož si klient v souladu s podmínkami pojišťovny a svými potřebami může volit nejen kolik a jak dlouho bude platit, ale také to v jaké situaci jej má pojištění chránit. Životní pojištění může, pokud je k tomu nastaveno jistit OSVČ a současně i jeho blízké a nejen v situaci nemoci či úrazu podnikatele, když příjmy vypadnou jen na čas, ale i v případě invalidity podnikatele nebo dokonce v případě úmrtí. U životního pojištění si podnikatel nastavuje i den, od něhož má být pojistné v případě pojistné události vypláceno.

Životní pojištění se vyplatí nastavit ve spolupráci s odborníkem co nejpromyšleněji, aby krylo co nejširší okruh rizik

Životní pojištění si dnes člověk může sjednat přímo na pobočce pojišťovny nebo online ve spolupráci s odborníkem dané instituce. V případě OSVČ se vždy vyplatí předem se pečlivě zamyslet nad možnými riziky, která mohou nastat při podnikatelské činnosti, které se podnikatel věnuje a podle těchto rizik následně nastavovat s odborníkem pojistnou smlouvu. Pečlivě nastavené životní pojištění může krýt široký okruh rizik právě od pracovní neschopnosti přes starosti spojené s úrazem a zmíněnou invaliditou zajištění blízkých v případě náhlého úmrtí pojištěného. Při nastavení pojištění se samozřejmě nastavují i podmínky placení pojistného. Při platbě pojistného se zohledňuje i věk a zdravotní stav pojišťovaného a také případná rizika spjatá s provozovaným podnikáním. I menší částka hrazená na zdravotní pojištění pomůže významnou měrou při řešení výpadku příjmů při závažnějších zdravotních komplikacích a zejména pak úrazech s trvalými následky a invaliditě.

Prozíravé pro OSVČ je kombinovat nemocenské pojištění se životním

Pokud je to jen trochu možné a únosné vždy se v životě vyplatí jistit se proti nepřízni osudu z více zdrojů a platí to i pro kombinaci nemocenského a životního pojištění při podnikání.

Jak vidíme, úhrada nemocenského pojištění pomůže podnikateli zejména s úhradou životních potřeb v případě náhlého výpadku příjmů při vzniklé dlouhodobější pracovní neschopnosti způsobené nemocí či úrazem. Životní pojištění však díky své variabilitě může nemocenské pojištění doplňovat i jistit pokračování podpory pokud po skončení nemocenské nepříznivý zdravotní stav pojištěného trvá. Životní pojištění v případě nemoci s výpadkem příjmů může také pomáhat se zvládnutím závazků z podnikání nebo hypotéky.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací
Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Datum článku: 09. 11. 2023

OSVČ občas stejně jako zaměstnanci potřebují pečovat o nemocné děti či jiného člena rodiny, který potřebuje…

Více informací
Nárok na mateřskou vznikne i při dřívějším porodu či nemoci v těhotenství

Nárok na mateřskou vznikne i při dřívějším porodu či nemoci v těhotenství

Datum článku: 31. 10. 2023

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má mnohem přísnější podmínky, než například nárok na rodičovský…

Více informací
Nový web MPO pomůže podnikatelům s vyhledáním podpory na míru pro jejich podnikání

Nový web MPO pomůže podnikatelům s vyhledáním podpory na míru pro jejich podnikání

Datum článku: 26. 09. 2023

Jakákoli podpora se v dnešní ekonomicky náročné době podnikatelům hodí ještě více než kdykoli v době…

Více informací