Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nemocenské a životní pojištění není totéž a OSVČ se vyplatí mít obojí

Podnikání formou samostatné výdělečné činnosti, i když se v něm daří a vše jde relativně dobře, vždy ovlivňuje také zdraví podnikatele. I při nejsvědomitějším přístupu přichází nejednou zvýšená fyzická i psychická zátěž a možnost vzniku nejrůznějších onemocnění. Vyšší může být při podnikání i riziko úrazů. A toto vše by měla OSVČ zvážit a zajistit sebe případně i své blízké nemocenským pojištěním i životním pojištěním současně.

Nemocenské a životní pojištění není totéž a OSVČ se vyp 2.jpg
Datum článku: 13. 09. 2022

Každý podnikatel by měl vědět, že nemocenské pojištění a životní pojištění není stejná záležitost i když má sloužit k obdobným účelům

Jak prozrazuje už název tohoto článku, tak je vždy dobré si uvědomit, a nejen jako podnikatel, že nemocenské pojištění a životní pojištění jsou dvě různé záležitosti, i když posláním obou je jistit pojištěného v případě vzniku nepříznivé životní situace, způsobené v daném případě nemocí či úrazem.

Prioritní je si už před začátkem podnikání jako OSVČ a zejména pokud jde o podnikání na hlavní činnost, uvědomit, že jistit se pro případ výpadku příjmů z důvodů déle trvající či doživotní nemoci nebo úrazu musí podnikatel sám. Nemocenské pojištění ohledně nemoci nebo úrazu podnikateli nikdo nenařizuje, ale v případě, že jej podnikatel nemá, nedočká se žádných dávek od státu, pokud jej postihnou dlouhodobější zdravotní problémy a výpadek příjmů třeba jen v podobě pracovní neschopnosti trvající déle než dva týdny. Životní pojištění jistí nejen  podnikatele a nejen v případě jeho vlastních zdravotních problémů. Obě pojištění mají tedy mnoho společného, ale také mnoho odlišného.

Nemocenské pojištění je i pro OSVČ dávka vyplácená státem v případě pracovní neschopnosti nastalé kvůli nemoci či úrazu. Pracovní neschopnost  musí být vždy potvrzena lékařem vystavením příslušného dokladu čili neschopenky.

Dávky nemocenského pojištění, ale mohou být nemocnému poskytovány jen v případě, že je k nemocenskému pojištění přihlášen a řádně pravidelně odvádí předepsané zálohy.

Jak je řečeno výše, účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná a vzniká podáním přihlášky k účasti na daném pojištění a současně pravidelnou platbou tohoto pojištění ve stanovených termínech. Nemocenské pojištění pro OSVČ vzniká dnem podání přihlášky k tomuto pojištění po zahájení samostatné výdělečné činnosti a zaniká odhlášením z podnikatelské činnosti, ale také může zaniknout proto, že stanovené pojistné nebylo řádně hrazeno.

Pokud se tedy podnikatel k nemocenskému pojištění řádně na předepsaném formuláři přihlásí a odvádí předepsané pojistné je mu v případě nemoci či úrazu stvrzeného lékařem napsanou pracovní neschopností vyplácena nemocenská. Nemocenská z daného pojistného se vyplácí až od 15 dne trvání pracovní neschopnosti. Uvedené pravidlo výplaty dávky až od 15 dne neschopnosti je stejné pro OSVČ i pro zaměstnance, což znamená, že v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti si musí podnikatel hradit potřeby z nějakého jiného zdroje příjmů.

Životní pojištění je pro OSVČ taktéž záležitost, pro, níž se rozhoduje jen na základě vlastního rozhodnutí. Jde však o komerční produkt, u něhož si klient v souladu s podmínkami pojišťovny a svými potřebami může volit nejen kolik a jak dlouho bude platit, ale také to v jaké situaci jej má pojištění chránit. Životní pojištění může, pokud je k tomu nastaveno jistit OSVČ a současně i jeho blízké a nejen v situaci nemoci či úrazu podnikatele, když příjmy vypadnou jen na čas, ale i v případě invalidity podnikatele nebo dokonce v případě úmrtí. U životního pojištění si podnikatel nastavuje i den, od něhož má být pojistné v případě pojistné události vypláceno.

Životní pojištění se vyplatí nastavit ve spolupráci s odborníkem co nejpromyšleněji, aby krylo co nejširší okruh rizik

Životní pojištění si dnes člověk může sjednat přímo na pobočce pojišťovny nebo online ve spolupráci s odborníkem dané instituce. V případě OSVČ se vždy vyplatí předem se pečlivě zamyslet nad možnými riziky, která mohou nastat při podnikatelské činnosti, které se podnikatel věnuje a podle těchto rizik následně nastavovat s odborníkem pojistnou smlouvu. Pečlivě nastavené životní pojištění může krýt široký okruh rizik právě od pracovní neschopnosti přes starosti spojené s úrazem a zmíněnou invaliditou zajištění blízkých v případě náhlého úmrtí pojištěného. Při nastavení pojištění se samozřejmě nastavují i podmínky placení pojistného. Při platbě pojistného se zohledňuje i věk a zdravotní stav pojišťovaného a také případná rizika spjatá s provozovaným podnikáním. I menší částka hrazená na zdravotní pojištění pomůže významnou měrou při řešení výpadku příjmů při závažnějších zdravotních komplikacích a zejména pak úrazech s trvalými následky a invaliditě.

Prozíravé pro OSVČ je kombinovat nemocenské pojištění se životním

Pokud je to jen trochu možné a únosné vždy se v životě vyplatí jistit se proti nepřízni osudu z více zdrojů a platí to i pro kombinaci nemocenského a životního pojištění při podnikání.

Jak vidíme, úhrada nemocenského pojištění pomůže podnikateli zejména s úhradou životních potřeb v případě náhlého výpadku příjmů při vzniklé dlouhodobější pracovní neschopnosti způsobené nemocí či úrazem. Životní pojištění však díky své variabilitě může nemocenské pojištění doplňovat i jistit pokračování podpory pokud po skončení nemocenské nepříznivý zdravotní stav pojištěného trvá. Životní pojištění v případě nemoci s výpadkem příjmů může také pomáhat se zvládnutím závazků z podnikání nebo hypotéky.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Datum článku: 22. 03. 2023

Někteří daňoví poplatníci, kteří mají více datových schránek a současně od roku 2023 také povinnost podávat…

Více informací
Práce na dohody mimo pracovní poměr a změny v roce 2023

Práce na dohody mimo pracovní poměr a změny v roce 2023

Datum článku: 03. 03. 2023

Práce na dohody konané mimo pracovní poměr čili Dohoda o pracovní činnosti nebo Dohoda o provedení práce slouží…

Více informací
Režim paušální daně by potřeboval i další úpravu pravidel pro ještě širší okruh podnikatelů

Režim paušální daně by potřeboval i další úpravu pravidel pro ještě širší okruh podnikatelů

Datum článku: 01. 03. 2023

Režim paušální daně zdaleka nevyužívá tak široký okruh podnikatelů, kterým by tento jednodušší daňový režim…

Více informací
Podání přiznání k dani je elektronicky správně i přes portál MOJE daně

Podání přiznání k dani je elektronicky správně i přes portál MOJE daně

Datum článku: 22. 02. 2023

Ohledně nových povinností v oblasti podání přiznání elektronickou formou kvůli automaticky zřízeným datovým…

Více informací