Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nemocenské pojištění samo OSVČ v paušálním režimu při nemoci hradit nemusí, ale platbě povinných záloh se nevyhne

Finanční situace žádného nemocného, když nemoc trvá po celý měsíc či ještě déle nebývá nikdy růžová. OSVČ mívají při nemocenské většinou situaci ještě komplikovanější, protože na peníze od státu mají nárok až od 15 dne nemoci. Značně komplikovanou situaci v době případné nemoci mají i OSVČ v paušálním režimu, povinné úhrady musí totiž platit vždy i když celý měsíc marodí. Jediné co daná skupina podnikatelů platit nemusí v případě marodění celý měsíc je nemocenské pojištění.

Nemocenské pojištění samo OSVČ v paušálním režimu  při nemoci hradit nemusí, ale platbě povinných zál 2.jpg
Datum článku: 08. 04. 2022

Od platby povinných paušálních záloh v jedné částce se ani při nemocenské při režimu paušální daně OSVČ neosvobodí a zaplatit musí

Mnoho menších podnikatelů využívajících režim paušální daně tápe v tom, jak je to s úhradou té jedné jediné platby v případě, že daný podnikatel skončí celý měsíc na nemocenské. Odpověď je jednoduchá, i když tvrdá. OSVČ v paušálním režimu je povinna zaplatit paušální zálohy vždy i za ty měsíce, kdy měla celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenské dávky. Připomeňme si, že uvedenou nemocenskou dávkou nemusí být jen sama nemocenská, ale může se jednat též o mateřskou nebo třeba dlouhodobé ošetřovné.

Ať tak či onak od platby povinných záloh, čili od té jediné měsíční platby, do níž jsou povinnosti při paušálním režimu shrnuty se OSVČ osvobodit nemůže. Připomeňme si, že uvedená platba v roce 2022 činí 5994 Kč a musí být zaplacena za každý měsíc v roce, kdy byla OSVČ v roce 2022 v paušálním režimu. Uvedená částka zahrnuje povinnou minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění v roce 2022 je to částka 2627 Kč, povinnou minimální zálohu na důchodové pojištění v částce 3267 Kč plus povinná záloha 100 Kč na daň z příjmů. Oněch 5994 Kč musí pravidelně odvést do 20 dne v měsíci, za který platba náleží i podnikatel na nemocenské.

S nemocenským pojištěním samotným je situace jiná a přímo na stránkách České správy sociálního zabezpečení je uvedeno, že nemocenské pojištění OSVČ při nároku na nemocenské dávky po celý měsíc hradit nemusí.

Nemocenské pojištění si OSVČ hradí dobrovolně, při režimu paušální daně není součástí povinně hrazené částky a platí se zvlášť

Připomeňme si, že účast na nemocenském pojištění je v případě OSVČ vždy dobrovolná. OSVČ i v režimu paušální daně se k účasti na pojistném na nemocenské pojištění přihlásit může nebo nemusí. Pokud však OSVČ na nemocenském pojištění účastna není a pojistné si neplatí, nemá pak logicky nárok na dávky vyplácené ze systému nemocenského pojištění tedy ani nemocenskou.

Pokud se tedy OSVČ dobrovolně k nemocenskému pojištění přihlásí, pak samozřejmě musí hradit pravidelně každý měsíc včas. Pokud si podnikatel pojistné řádně platí má samozřejmě v případě potřeby nárok na dávky jako je třeba právě nemocenská, mateřská či dlouhodobé ošetřovné. Uvedené samozřejmě platí i pro OSVČ v paušálním režimu.

Jak je, však řečeno výše záloha ne nemocenské pojištění se při paušálním režimu platí odděleně od záloh povinných, čili nemocenské pojištění není součástí záloh na paušální platby. OSVČ v paušálním režimu si výši nemocenského pojištění může určit sama v určitém rozmezí podle svého vyměřovacího základu. Maximální částka v roce 2022 na dané pojistné může být 235 Kč měsíčně.

Pokud již OSVČ před vstupem do paušálního režimu na nemocenském účastna byla, nic se pro ni nemění i nadále její účast na nemocenském trvá, což pro ni v případě nemoci znamená nárok na nemocenskou hrazenou státem  a pokud tato nemocenská trvá celý kalendářní měsíc, tak za tento měsíc nemusí hradit pojistné na toto pojištění,. Pokud se chce podnikatel v paušálním režimu teprve přihlásit k placení nemocenského pojištění, může tak učinit kdykoli během trvání paušálního režimu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací