Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Neplacené volno zaměstnanci se sjednává vždy individuální dohodou

Neplacené volno zaměstnance je z hlediska práva tak trochu zvláštní záležitost, protože zákoník práce uvedený pojem nezná. Přesto pokud zaměstnanec z nutných důvodů pracovní volno potřebuje, tak na něj v určitých situacích právo má. Dále může, ale nemusí poskytnout neplacené volno na žádost zaměstnance i sám zaměstnavatel. Zaměstnanec by si však vždy měl dobře důvod neplaceného volna zvážit a použít jej jen v případě skutečné potřeby.

Neplacené volno zaměstnanci se sjednává vždy individuáln 2.jpg
Datum článku: 21. 04. 2022

Neplacené volno může být pomocníkem zaměstnavatele i zaměstnance, pokud se na něm dohodnou, protože zaměstnavatel nemusí žádosti vyhovět

Jak je naznačeno výše, s pojmem neplaceného volna je to trochu složitější, než se může na první pohled zdát, protože jde o záležitost zaměstnanci poměrně často žádanou. Jak to tedy s neplaceným volnem vlastně je?

Pravdou je, jak říká úvod tohoto článku, že pojem neplacené volno v zákoníku práce ukotven není, zákoník práce jej tudíž nezná, a tedy nestanoví k dané záležitosti pravidla ani nároky. Zde je nutné upozornit, že je třeba rozlišovat pojmy neplacené volno a pracovní volno pro překážky v práci na straně zaměstnance, protože rozhodně nejde o stejnou záležitost.

Zákoník práce zná a stanoví pravidla pro situace, kdy na straně zaměstnance nastanou jiné důležité překážky v práci, pro které zaměstnanec nemůže práci konat § 199. Pokud u zaměstnance takové překážky nastanou, musí mu zaměstnavatel poskytnout pracovní volno v některých případech dokonce s náhradou mzdy. Pracovní volno s náhradou mzdy náleží zaměstnanci dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., například, k nezbytné návštěvě lékaře, k doprovodu manžela či dítěte na lékařské vyšetření či ošetření, na svatbu zaměstnance či k účasti zaměstnance na pohřbu blízkého rodinného příslušníka.

Dále zákoník práce umožňuje zaměstnavateli v souladu s § 363 dohodnout se se zaměstnancem na dalších osobních překážkách v práci na straně zaměstnance a poskytnout mu další dohodnuté krátkodobé či delší pracovní volno bez náhrady mzdy čili volno neplacené.

Zde tedy vidíme, že prostor pro poskytnutí neplaceného volna zde je, ale vždy musí vzejít ze vzájemné vůle a dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

O udělení neplaceného volna si zaměstnanec může požádat i třeba z důvodů cestování, nebo když si potřebuje odpočinout či z jiných důvodů, ale zde už je jen a jen na zaměstnavateli, zda volno poskytne či nikoli.

Zaměstnavatel tedy nemusí žádosti zaměstnance o neplacené volno vyhovět. Záleží na provozních podmínkách zaměstnavatele na situaci na pracovišti, zdali udělené volno zásadně nenaruší fungování firmy, a samozřejmě tu svoji roli hraje i vstřícnost zaměstnavatele.

Udělení neplaceného volna může být pro zaměstnavatele i zaměstnance pomocníkem při řešení například náhlých situací na straně zaměstnance, aby si v klidu vyřešil potřebné záležitosti či si jen odpočinul a následně se mohl opět s nasazením věnovat práci. K uvedenému je však vždy nutná dohoda obou stran.

Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci čerpání neplaceného volna nařídit

Zaměstnanec si tedy může o neplacené volno požádat a zaměstnavatel dle svého uvážení a situace může či nemusí takové žádosti vyhovět.

Zásadně však platí, že zaměstnavatel nesmí zaměstnanci čerpání neplaceného volna nařídit. Nařídit čerpání neplaceného volna zaměstnavatel nemůže ani v případech, kdy se dostane do zásadních potíží a není schopen zaměstnancům přidělovat práci dle pracovní smlouvy. V takových situacích jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele § 208 zákoníku práce a zaměstnancům náleží náhrada mzdy či platu ve výši průměrného výdělku.

Dohoda o poskytnutí neplaceného volna sice nemusí být písemná, ale písemná forma je vždy lépe

Pokud se tedy zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí neplaceného volna z dalších osobních důvodů na straně zaměstnance dohodnou, nic nebrání tomu, aby takové volno poskytnuto bylo. Rozsah a podmínky takového volna závisí a vychází čistě z dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel tedy může zaměstnanci poskytnout neplacené volno na několik hodin, dnů, ale třeba i na několik měsíců. Zákon nijak neupravuje jakou formu má dohoda o poskytnutí neplaceného volna mít.

Dohoda tedy může být uzavřena písemně i ústně, ale písemná forma je vždy lepší, protože pomáhá předejít případným pozdějším nedorozuměním v dané věci.

Písemná forma dohody o neplaceném volnu je zvláště vhodná v případech, kdy je neplacené volno poskytováno na delší dobu několika týdnů či měsíců.

Dohoda by tedy měla obsahovat přinejmenším smluvní strany, které dohodu sjednávají dobu na kterou je neplacené volno poskytováno a jak bude po uvedenou dobu řešeno zdravotní pojištění zaměstnance.

Neplacené volno se rozhodně nevyplatí čerpat zbytečně či nadužívat a je třeba myslet na pojištění

Jak je řečeno výše otázku potřeby neplaceného volna by si měl vždy dobře promyslet i zaměstnanec, protože má i svá úskalí. O neplacené volno se tedy vyplatí požádat, jen ze zásadních důvodů a neřešit daným počinem třeba nespokojenost v práci či třeba nechuť pracovat.

Před žádostí o neplacené volno by si měl zaměstnanec uvědomit, že v době čerpání tohoto volna nejen, že nebude dostávat mzdu nebo plat, ale nemá také nárok na nemocenskou či třeba ošetřovné na dítě a není chráněn před případnou výpovědí zaměstnavatele.

Dalším úskalím daného volna je, že se jedná o pracovní volno neplacené a logicky tedy není z čeho odvádět. Zdravotní pojištění musí být však odvedeno i za zaměstnance, který je na neplaceném volnu a zaměstnanec si je tedy bude muset uhradit z vlastní kapsy prostřednictvím zaměstnavatele. Proto je dobré to jak bude situace řešena se zaměstnavatelem předem dohodnout.

Důchodové pojištění pokud je neplacené volno čerpáno celý měsíc je za uvedený měsíc neodvedeno a nejde o vyloučenou dobu, tudíž se dny neplaceného volna nezapočítávají do nároku na důchod. Pokud je tedy neplacené volno čerpáno třeba měsíce, může nepříznivě ovlivnit budoucí důchod.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací