Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovní volno bez náhrady mzdy

Pracovní volno bez náhrady mzdy. Kdy může být zaměstnanci poskytnuto za jakých podmínek a co se jeho prostřednictvím dá řešit?

Pracovní volno bez náhra 2.jpg
Datum článku: 23. 09. 2021

Pracovní volno zaměstnanci může být poskytováno s náhradou nebo bez náhrady mzdy.

Možnost vzít si pracovní volno je pro zaměstnance často velmi klíčová a zákoník práce v ustanoveních své osmé části o překážkách v práci na straně zaměstnance na toto pamatuje paragrafy 191 až 206. Je zde řešeno omluvení nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti a poskytnutí placeného pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu v tak zásadních situacích jako je onemocnění zaměstnance, karanténa, péče o děti a blízké, výkon občanské povinnosti nebo důležité úkony konané v obecném zájmu společnosti.

Dále pak poskytnutí placeného pracovního volna určuje i Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kde je stanoveno, že pracovní volno na nezbytnou dobu s náhradou mzdy náleží také například v případě potřeby nutného lékařského vyšetření či ošetření, které nešlo provést mimo pracovní dobu, doprovodu rodinných příslušníků k lékaři. Na placené volno má zaměstnanec nárok také v případě vlastní svatby na pohřeb nejbližších či při úmrtí dítěte či manžela.

Pracovní volno bez náhrady mzdy, na které zákon myslí v tomtéž nařízení náleží zaměstnanci na pracovnělékařskou prohlídku, vyšetření, či očkování související s výkonem práce. Na stejné volno má zaměstnanec nárok při přerušení hromadné dopravy či zpoždění této dopravy, při doprovodu postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb, na přestěhování zaměstnance a ještě v několika podobných situacích.

Pracovní volno bez náhrady mzdy může zaměstnanec dostat i v situacích neurčených zákonem, ale zde už záleží na dobré vůli zaměstnavatele

Jak je vidět zákon myslí na poskytnutí volna placeného či neplaceného v mnoha situacích. Život však staví zaměstnancům do cesty i další nečekané peripetie, kdy se potřebují uvolnit v práci na dobu delší či kratší.

Pracovní volno nejednou zaměstnanec potřebuje i třeba na vyřízení úředních záležitostí, na nutné opravy bytu, kvůli nejrůznějším dlouhodobým zdravotním záležitostem ohledně zdraví svého i svých blízkých. V uvedených a dalších případech může zaměstnanec také zkusit požádat o udělení neplaceného volna, ale už záleží zcela na dobré vůli zaměstnavatele, zda takové volno a na jak dlouho udělí či neudělí.

Poskytování dalšího neplaceného pracovního volna nad rámec toho, které je stanoveno zákoníkem práce a nařízením vlády záleží už zcela na zaměstnavatelích. Zákon takovou možnost neodpírá ani nenařizuje. Zaměstnavatel může dobrovolně ze své vlastní vůle na žádost zaměstnance pracovní volno poskytnout a délka jeho trvání opět záleží jen na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel může na základě vlastního rozhodnutí poskytnout zaměstnanci neplacené volno krátkodobě i dlouhodobě a nedopouští se žádného rozporného jednání, pokud při takovém postupu dodržuje základní principy rovného zacházení se zaměstnanci a obecná práva zaměstnance vycházející ze zákoníku práce.

Poskytnutí neplaceného volna zaměstnanci nad rámec situací stanovených zákonem je dobré písemně ošetřit

Jak ukazují řádky výše, udělení neplaceného volna není při vstřícnosti zaměstnavatele problém a může jej zaměstnanci udělit třeba na jeden den nebo i na několik měsíců.

Odborníci z oblasti práva však radí i takovouto záležitost alespoň rámcově nějak písemně zaznamenat a stanovit pravidla zvláště pokud se bude jednat o pracovní volno dlouhodobější.

Na každé poskytnutí pracovního volna i na to udělené zaměstnavatelem z jeho vůle a rozhodnutí, zákon pohlíží jako na překážku v práci na straně zaměstnance. Je třeba však vždy myslet na to, že pracovní poměr zaměstnance při takové překážce stále trvá a zaměstnavatel má povinnost po skončení dané překážky zaměstnance dále zaměstnávat podle předem dohodnutých podmínek a závazků, tak jak bylo dohodnuto v pracovní smlouvě.

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci na základě svého rozhodnutí pracovní volno udělí, musí zajistit případné zastupování tohoto zaměstnance na jeho pracovním místě. Danou záležitost si tedy musí zaměstnavatel předem řádně promyslet, zvláště pokud uděluje neplacené volno zaměstnanci na delší dobu. Po ukončení pracovního volna, bez ohledu na dobu, kterou trvalo, má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci přidělovat práci, tak jak bylo stanoveno ve smlouvě.

Po skončení pracovního volna může případně dojít ke změně pracovních podmínek, ale jen v souladu s § 40 zákoníku práce, tedy jen pokud se na tom zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací