Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Neplatiči výživného, za něž plní povinnost stát nesmí od července k hazardním hrám

Provozovatelé hazardních her si musí od července 2022 opět více hlídat svoji klientelu. Rozroste se totiž počet lidí, kteří budou zapsáni v rejstříku vyloučených osob, a tudíž nesmí být připuštěni k hazardním hrám. Uvedenými hříšníky jsou neplatiči výživného, za které plní povinnost stát.

Neplatiči výživného, za něž plní povinnost stát nesmí od července  k hazardním 2.jpg
Datum článku: 30. 06. 2022

Rejstřík osob vyloučených z hazardních her se od července 2022 rozšíří o neplatiče výživného, za které se stará stát

Rejstřík osob zákonem vyloučených z účasti na hazardních hrách vede Ministerstvo financí ČR a slouží k zamezení přístupu zapsaným osobám k účasti na hazardních hrách. Cílem je chránit nejen hráče, ale i jejich okolí před negativními dopady hazardu. Do uvedeného rejstříku jsou lidé zapisováni z moci úřední nebo na vlastní žádost. Z moci úřední jsou do rejstříku zapisovány osoby, které škodí sobě i svému okolí neplněním svých závazků čili osoby v dluzích a úpadku, lidé pobírající sociální dávky v hmotné nouzi, lidé, kterým je uložena povinnost zdržet se zákazu hazardních her kvůli ochranné léčbě a další.

Další skupinou do uvedeného rejstříku zapisovanou nově od července 2022 budou osoby, které mají ze zákona vyživovací povinnost k nezaopatřenému dítěti, ale tuto povinnost neplní a danému dítěti bylo tedy přiznáno náhradní výživné od státu.

Uvedení lidé, kteří zapomínají, že jsou rodiči a vyživovací povinnost vůči dětem za ně plní stát, tedy nebudou mít v hernách a kasínech přístup ke hrám respektive nebudou si moci v daných provozovnách zřídit a používat uživatelské konto. Zápis uvedených lidí do rejstříku bude automatický a dojde k němu ve chvíli, kdy v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí bude záznam o vyplácení náhradního výživného dítěti daného hříšníka. Úřady si mezi sebou tyto informace vzájemně předávají a osoba dlužníka výživného jej tedy nemůže nijak ovlivnit. Dokonce ani výmaz z daného rejstříku nebude možný na žádost dotčené osoby, ale jedině až bude mít Ministerstvo financí od Ministerstva práce nahlášeno, že dlužník výživného svoji povinnost splnil či plní a stát již za něho výživné neposkytuje.

Za umožnění hry osobě zapsané v rejstříku hrozí provozovatelům vysoká pokuta

Jak je řečeno v úvodu provozovatelé heren, kasín a dalších hráčských prostor si musí dávat pozor, zda danou osobu nemají mezi svými klienty a pokud ano, pak jde o jedince, kterému nesmí být umožněno si zřídit a používat hráčské konto. Za nerespektování uvedeného zákazu, hrozí provozovateli v případě kontroly pokuta až tři miliony korun.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Datum článku: 17. 03. 2023

Prevence je vždycky lepší, než léčit již rozběhlé onemocnění a neplatí to jen pro zdraví lidské, ale i pro…

Více informací
K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

Datum článku: 15. 03. 2023

K nepřímé diskriminaci zaměstnance se zdravotním postižením, omezením či specifickou potřebou může na pracovišti…

Více informací
I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

Datum článku: 13. 03. 2023

Vždy když si dvě strany sjednávají smluvní podmínky nějakého závazku, musí postupovat v souladu s platnými…

Více informací
Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Datum článku: 09. 03. 2023

Pružná pracovní doba zaměstnance je schéma pracovní doby rozdělené na úseky základní pracovní doby a úseky…

Více informací