Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nepřebíráním pošty si zaměstnanec od výpovědi nepomůže

Jestliže se zaměstnanec pokusí zbavit výpovědi ze zaměstnání tím, že není k zastižení při doručení zásilky ani si nevyzvedne poštu v úložní době, je to velmi krátkozraké jednání, které zaměstnanci způsobí jen další nepříjemnosti. Pravidla pro doručování pracovněprávních písemností od zaměstnavatele se sice od července 2020 zpřísnila pro zaměstnavatele, ale od zaměstnance se očekává nejméně základní povědomost ohledně vzniku i zániku pracovního vztahu a věcí s tím souvisejících.

Nepřebíráním pošty si zaměstnanec od 2.jpg
Datum článku: 20. 09. 2021

Pravidla pro doručování písemností zaměstnancům se celkově zpřísnila, ale podmínky jsou stejné, ať se doručuje řadovému nebo vedoucímu zaměstnanci

Výpověď v zaměstnání je pro každého zaměstnance vždy velmi nepříjemná záležitost, které se většinou každý takto postižený jedinec snaží bránit nejčastěji argumenty prokazujícími soudu neplatnost daného kroku. Právo bránit se proti výpovědi samozřejmě každý zaměstnanec má, ale je velmi dobré přemýšlet nad tím, jakým způsobem se takového práva domáhat. Zoufalý zaměstnanec se může zvolit i cestu  nepřevzetí a nevyzvednutí výpovědi doručované poštou, ale pozor, takové jednání zpravidla zaměstnance zavádí jen do ještě větších problémů.

Pravidla pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích se po novelizaci zákoníku práce zákonem 285/2020  pro zaměstnavatele zpřísnila a zaměstnavatelé se musí od 30. 7. 2020 více snažit doručit výpověď zaměstnanci přímo na pracovišti. Pokud doručení osobně na pracovišti možné není, tak podle slov zákona zaměstnavatel může přistoupit k doručení písemnosti prostřednictvím poštovních služeb.

Při doručování písemností prostřednictvím poštovních služeb musí zaměstnavatel dbát na to, aby při tomto doručování byly splněny podmínky § 334 obecné doručování písemností zaměstnavatelem a návazně i podmínky určené § 336 přímo určující doručování písemností prostřednictvím poštovních služeb. Tyto podmínky pro doručení výpovědi jsou jednotné, ať je výpověď doručována řadovému nebo vedoucímu zaměstnanci. Pokud zaměstnavatel podmínky uvedených paragrafů splnil, splnil tím své povinnosti a nyní musí své povinnosti plnit i zaměstnanec.

Pokud zaměstnanec dostane výzvu k vyzvednutí zásilky do vlastních rukou, musí ji ve vlastním zájmu vyzvednout včas

Jak je uvedeno výše nepřebírání pošty a nevyzvednutí zásilky zaměstnanci od výpovědi nepomůže a při případném soudním řízení rozhodně neuspěje s argumentem, že výpověď je neplatná, protože mu nebyla řádně doručena.

Z právního hlediska platí, že každý jedinec, který je svéprávný odpovídá také za své jednání a chování a má alespoň základní povědomost o tom, že pokud nejedná podle pravidel platných zákonů, přivodí si tím pouze nepříjemnosti. V daném případě jde o povinnost pravidelně si na adrese trvalého pobytu, případně jiné adrese uvedené jako adresa pro doručování kontrolovat došlou poštu a vyzvednout si písemnost určenou k převzetí do vlastních rukou adresáta v zákonem stanovené lhůtě.

Při doručování úředních písemností prostřednictvím poštovních služeb je v případě nezastižení adresáta zanechána ve schránce výzva k vyzvednutí zásilky, která obsahuje též informace o tom, kde, kdy a do jakého data si má adresát zásilku vyzvednout.

K uvedené výzvě je vždy připojeno i oznámení, které říká, o jakou písemnost se jedná a poučení o následcích nepřevzetí písemnosti.

Pokud se takovéto písemnosti ve schránce adresáta objeví, je potřebné, aby jim věnoval svoji pozornost a včas si je vyzvedl. Doba uložení zásilky je poměrně krátká, i když od 30. 7. 2021 se lhůta pro uložení pracovněprávních písemností prodloužila z 10 pracovních dnů na 15 běžných kalendářních dnů.

Písemnost je považována za doručenou. i když ji zaměstnanec odmítne převzít či neposkytne součinnost potřebnou k doručení

Pozor pokud zaměstnavatel dodržel povinnosti určené výše uvedenými paragrafy pro doručování, pak tyto povinnosti skončí nejen ve chvíli, kdy si zaměstnanec zásilku převezme, ale stejně tak zcela v souladu s právem skončí, také když si zaměstnanec zásilku odmítne převzít či vůbec neposkytne součinnost k doručení. Paragraf 336 ve svém čtvrtém odstavci totiž jednoznačně říká, že písemnost se považuje za doručenou i v případě, když zaměstnanec znemožní doručení zásilky prostřednictvím české pošty tím, že zásilku odmítne převzít nebo neposkytne součinnost k převzetí. Takže v daném případě se výpověď považuje za doručenou v den, kdy došlo ke znemožnění převzetí odmítnutím písemnosti či nesoučinnosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací