Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nezaměstnanost evidovaná na úřadu práce k budoucímu důchodu pomáhá

Návštěva úřadů nikdy nebývá nic příliš zábavného, proto je většinou odkládána či mnohými zcela zavržena a neuskutečněna. Jsou však situace, kdy může být například včasná návštěva úřadu práce s následným zaevidováním v evidenci uchazečů o zaměstnání, velmi prospěšným krokem pro získání budoucího důchodu.

Nezaměstnanost evidovaná na úřadu práce k  2.jpg
Datum článku: 05. 10. 2021

Doba evidence na úřadu práce se do důchodu započítává, i když třeba omezeně, ale doba bez evidence se započítat nedá

Důvodem proč si v případě nezaměstnanosti dojít na Úřad práce ČR a nechat se zaregistrovat do evidence uchazečů o zaměstnání, nemusí být jen získání podpory v nezaměstnanosti či potřeba vyřešit po dobu bez zaměstnání úhradu zdravotního pojištění, ale měl by to být i budoucí starobní důchod nezaměstnaného.

Pro nárok na starobní důchod je vždy nutné kromě jiného dosáhnout potřebnou dobu placeného důchodového pojištění, a právě k tomu může v případě nezaměstnanosti pomoci doba evidence nezaměstnaného na úřadě práce jako uchazeče o práci. Pokud člověk přijde o práci a nezaeviduje se právě na ÚP ČR, jako uchazeč o zaměstnání, nebude se mu doba, po kterou bude nezaměstnaný započítávat logicky do nároku na starobní důchod.

Naopak, doba nezaměstnanosti, po kterou byl člověk v evidenci Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání je takzvanou náhradní dobou pojištění, která se mu pro nárok na důchod započítává i když třeba jen částečně a i když z ní nebylo odvedeno pojistné.

Do důchodu se doba v evidenci započítává při poskytování podpory v nezaměstnanosti i bez ní

Doba vedení nezaměstnaného v evidenci uchazečů o zaměstnání se před 1. 1. 1996 započítává bez omezení.

Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po 31. 12. 1995 se započítává vždy, je-li vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.

Doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti osobě v evidenci neposkytuje, protože pobírá odstupné, odbytné, či odchodné z předchozí práce se od 1. 1. 2014 pro účely nároku na starobní důchod plně započítává.

Doba vedení v evidenci uchazečů na ÚP ČR se započítává, i když uchazeči podpora vyplácena zrovna není, protože již byla vyčerpána, ale nepodařilo se pro uchazeče práci najít. V daném případě se evidence započítává omezeně nejvýše v rozsahu 3 let. V takovém případě se tato doba zjišťuje zpětně, až ode dne vzniku nároku na důchod. Pokud byla uvedená doba získána před dosažením 55 let evidovaného, započte se z ní pouze 1 rok.

Výše uvedené získané doby pojištění se pro nárok na starobní důchod krátí na 80 procent. Toto krácení se netýká nároku na důchod invalidní.

Konkrétní zahrnutí evidované doby do důchodu přichází až při vzniku nároku na důchod a je ovlivněno aktuálními pravidly a předpisy a proto ne každá doba musí být započítána

Doby pojištění člověk získává během života postupně a ta o evidenci na úřadě práce mezi uchazeči o zaměstnání je jedním z kamínků, který svoji hlavní úlohu sehrává, při vzniku nároku na důchod. Během života člověka si uvedené údaje sbírá ČSSZ, aby mohla, až přijde čas důchod správně vypočítat. Pravidla, z nichž se dávka počítá se, však během doby mění, upravují a může se stát, že ani všechny evidované doby do nároku použity nebudou. Záleží na tom, co si aktuálně žádá právo i přesto však má při nezaměstnanosti pečlivě vedená evidence na úřadě práce pro získání i výši starobního důchodu určující význam a nezaměstnaní by ji neměli ve vlastním zájmu podceňovat a zanedbávat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zjednodušení Potvrzení o žití od roku 2022 k výplatě důchodů pro klienty s bydlištěm na Slovensku

Zjednodušení Potvrzení o žití od roku 2022 k výplatě důchodů pro klienty s bydlištěm na Slovensku

Datum článku: 12. 11. 2021

Klienti ČSSZ s bydlištěm ve Slovenské republice, kterým jsou vypláceny důchody ze sociálního systému ČR, budou…

Více informací
Důchody se v roce 2022 budou zřejmě valorizovat dvakrát kvůli inflaci

Důchody se v roce 2022 budou zřejmě valorizovat dvakrát kvůli inflaci

Datum článku: 10. 11. 2021

Inflace stále neutěšeně roste a důchodcům se kvůli tomu s největší pravděpodobností budou muset v roce 2022…

Více informací
Proti rozhodnutí o vyřazení z evidence úřadu práce je možné se bránit i u ombudsmana

Proti rozhodnutí o vyřazení z evidence úřadu práce je možné se bránit i u ombudsmana

Datum článku: 26. 10. 2021

Vyřazení nezaměstnaného z evidence úřadu práce může přijít velmi snadno kvůli pochybení uchazeče. Pokud má…

Více informací

Proti rozhodnutí o vyřazení z evidence úřadu práce je možné se bránit i u ombudsmana

Vyřazení nezaměstnaného z evidence úřadu práce může přijít velmi snadno kvůli pochybení uchazeče. Pokud má takový uchazeč pocit, že byl z evidence vyřazen neprávem, může se samozřejmě proti nespravedlivému vyřazení bránit nejen podáním odvolání proti takovému rozhodnutí, ale i dalšími způsoby.

Proti neoprávněnému vyřazení z evidence úřadu práce je možné se bránit i u soudu nebo se obrátit na ombudsmana čili veřejného ochránce práv

Nezaměstnanost je sama o sobě většinou nepříjemnou situací, ale pokud je nezaměstnaný ještě navíc vyřazen z evidence uchazečů úřadu práce situace, je problematická ještě více. Vyřazení z evidence úřadu práce z důvodu nějakého provinění uchazeče čili nezaměstnaného, totiž vždy znamená ztrátu podpory v nezaměstnanosti, nutnost platby zdravotního pojištění z vlastní kapsy i další nepříjemnosti. A jak je řečeno výše rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání může být velmi rychlé, nečekané a uchazečem vědomě nezaviněné. Úřady práce při takovém vyřazování postupují nekompromisně přísně a rychle, i když rychlý postup v dané věci již několikrát označil za nepřiměřený i Nejvyšší správní soud ČR.

Samozřejmě pokud nezaměstnaný s úřadem nespolupracuje a vědomě porušuje povinnosti, které právě z titulu evidovaného nezaměstnaného ze zákona má, pak je samozřejmě takové vyřazení úřadem oprávněným postupem. Taková vědomá nespolupráce nastává například, když se uchazeč bez důvodné omluvy nedostavuje na pravidelné schůzky nebo bez odůvodnění odmítá nabízené pracovní pozice. Závažným porušením povinností nezaměstnaného vůči úřadu práce je vždy nedodržování režimu pracovní neschopnosti, i pro nezaměstnaného, pobírajícího podporu totiž platí vždy stejná povinnost dodržování režimu práce neschopného jako pro zaměstnance. Pokud se tedy nezaměstnaný proviní některým z uvedených způsobů, vyřazení z evidence bývá oprávněné.

Pokud se však evidovaný nezaměstnaný dopustí neúmyslného pochybení, kde může i prokázat, že k pochybení došlo z neznalosti stavu věci, nemělo by ze strany ÚP k vyřazení z evidence vůbec dojít. Pokud k uvedenému kroku úřad přistoupí, má nezaměstnaný samozřejmě právo se proti tomuto postupu bránit.

Prvním obranným krokem proti nespravedlivému rozhodnutí o vyřazení nezaměstnaného z evidence uchazečů je samozřejmě podání odvolání proti tomuto rozhodnutí. Odvolání je nutné podat do 15 dnů od rozhodnutí. Dalším krokem je podání žaloby proti danému rozhodnutí úřadu k soudu. Lhůta pro podání žaloby k soudu je dva měsíce ode dne doručení rozhodnutí o odvolání v této věci. Je také možné žádat o přezkum celé záležitosti Ministerstvo práce a sociálních věcí. Další z možností je se obrátit s žádostí o pomoc na veřejného ochránce práv.

Právě veřejný ochránce práv se v minulých dnech zastal hned několika osob vyřazených z evidence uchazečů o zaměstnání, kde úředníci dostatečně neprověřili okolnosti případů a přistoupili k vyřazení uchazečů z evidence. Ochránce práv podal v dané souvislosti podnět vládě, aby se situací nesprávného postupu při použití sankčního vyřazení uchazečů z evidence zabývala.