Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nezaměstnanost evidovaná na úřadu práce k budoucímu důchodu pomáhá

Návštěva úřadů nikdy nebývá nic příliš zábavného, proto je většinou odkládána či mnohými zcela zavržena a neuskutečněna. Jsou však situace, kdy může být například včasná návštěva úřadu práce s následným zaevidováním v evidenci uchazečů o zaměstnání, velmi prospěšným krokem pro získání budoucího důchodu.

Nezaměstnanost evidovaná na úřadu práce k  2.jpg
Datum článku: 05. 10. 2021

Doba evidence na úřadu práce se do důchodu započítává, i když třeba omezeně, ale doba bez evidence se započítat nedá

Důvodem proč si v případě nezaměstnanosti dojít na Úřad práce ČR a nechat se zaregistrovat do evidence uchazečů o zaměstnání, nemusí být jen získání podpory v nezaměstnanosti či potřeba vyřešit po dobu bez zaměstnání úhradu zdravotního pojištění, ale měl by to být i budoucí starobní důchod nezaměstnaného.

Pro nárok na starobní důchod je vždy nutné kromě jiného dosáhnout potřebnou dobu placeného důchodového pojištění, a právě k tomu může v případě nezaměstnanosti pomoci doba evidence nezaměstnaného na úřadě práce jako uchazeče o práci. Pokud člověk přijde o práci a nezaeviduje se právě na ÚP ČR, jako uchazeč o zaměstnání, nebude se mu doba, po kterou bude nezaměstnaný započítávat logicky do nároku na starobní důchod.

Naopak, doba nezaměstnanosti, po kterou byl člověk v evidenci Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání je takzvanou náhradní dobou pojištění, která se mu pro nárok na důchod započítává i když třeba jen částečně a i když z ní nebylo odvedeno pojistné.

Do důchodu se doba v evidenci započítává při poskytování podpory v nezaměstnanosti i bez ní

Doba vedení nezaměstnaného v evidenci uchazečů o zaměstnání se před 1. 1. 1996 započítává bez omezení.

Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po 31. 12. 1995 se započítává vždy, je-li vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.

Doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti osobě v evidenci neposkytuje, protože pobírá odstupné, odbytné, či odchodné z předchozí práce se od 1. 1. 2014 pro účely nároku na starobní důchod plně započítává.

Doba vedení v evidenci uchazečů na ÚP ČR se započítává, i když uchazeči podpora vyplácena zrovna není, protože již byla vyčerpána, ale nepodařilo se pro uchazeče práci najít. V daném případě se evidence započítává omezeně nejvýše v rozsahu 3 let. V takovém případě se tato doba zjišťuje zpětně, až ode dne vzniku nároku na důchod. Pokud byla uvedená doba získána před dosažením 55 let evidovaného, započte se z ní pouze 1 rok.

Výše uvedené získané doby pojištění se pro nárok na starobní důchod krátí na 80 procent. Toto krácení se netýká nároku na důchod invalidní.

Konkrétní zahrnutí evidované doby do důchodu přichází až při vzniku nároku na důchod a je ovlivněno aktuálními pravidly a předpisy a proto ne každá doba musí být započítána

Doby pojištění člověk získává během života postupně a ta o evidenci na úřadě práce mezi uchazeči o zaměstnání je jedním z kamínků, který svoji hlavní úlohu sehrává, při vzniku nároku na důchod. Během života člověka si uvedené údaje sbírá ČSSZ, aby mohla, až přijde čas důchod správně vypočítat. Pravidla, z nichž se dávka počítá se, však během doby mění, upravují a může se stát, že ani všechny evidované doby do nároku použity nebudou. Záleží na tom, co si aktuálně žádá právo i přesto však má při nezaměstnanosti pečlivě vedená evidence na úřadě práce pro získání i výši starobního důchodu určující význam a nezaměstnaní by ji neměli ve vlastním zájmu podceňovat a zanedbávat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Kompenzace za ztrátu výdělku po pracovním úrazu budou od června 2022 vyšší

Kompenzace za ztrátu výdělku po pracovním úrazu budou od června 2022 vyšší

Datum článku: 19. 05. 2022

Růst inflace a tím i růst nákladů na běžný každodenní život stále stoupá strmě vzhůru a tomuto trendu je…

Více informací
Inflace ohlodá předčasný důchod drastičtěji než krácení a každý rok práce je k dobru

Inflace ohlodá předčasný důchod drastičtěji než krácení a každý rok práce je k dobru

Datum článku: 18. 05. 2022

Současná vysoká míra inflace už nějakým nepříjemným způsobem dopadá na život každého z nás a velmi tvrdé…

Více informací
Dokládání podkladů pro zprostředkování zaměstnání se zjednodušilo

Dokládání podkladů pro zprostředkování zaměstnání se zjednodušilo

Datum článku: 17. 05. 2022

Žádost o zprostředkování zaměstnání či podporu v nezaměstnanosti je třeba podložit několika doklady, které…

Více informací
Důchody od září 2022 znovu vzrostou průměrně o 700 Kč

Důchody od září 2022 znovu vzrostou průměrně o 700 Kč

Datum článku: 17. 05. 2022

Všechny důchody vyplácené ze sociálního systému ČR se od září 2022 znovu zvýší průměrně o 5,2 procenta čili…

Více informací