Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nezaměstnanost evidovaná na úřadu práce k budoucímu důchodu pomáhá

Návštěva úřadů nikdy nebývá nic příliš zábavného, proto je většinou odkládána či mnohými zcela zavržena a neuskutečněna. Jsou však situace, kdy může být například včasná návštěva úřadu práce s následným zaevidováním v evidenci uchazečů o zaměstnání, velmi prospěšným krokem pro získání budoucího důchodu.

Nezaměstnanost evidovaná na úřadu práce k  2.jpg
Datum článku: 05. 10. 2021

Doba evidence na úřadu práce se do důchodu započítává, i když třeba omezeně, ale doba bez evidence se započítat nedá

Důvodem proč si v případě nezaměstnanosti dojít na Úřad práce ČR a nechat se zaregistrovat do evidence uchazečů o zaměstnání, nemusí být jen získání podpory v nezaměstnanosti či potřeba vyřešit po dobu bez zaměstnání úhradu zdravotního pojištění, ale měl by to být i budoucí starobní důchod nezaměstnaného.

Pro nárok na starobní důchod je vždy nutné kromě jiného dosáhnout potřebnou dobu placeného důchodového pojištění, a právě k tomu může v případě nezaměstnanosti pomoci doba evidence nezaměstnaného na úřadě práce jako uchazeče o práci. Pokud člověk přijde o práci a nezaeviduje se právě na ÚP ČR, jako uchazeč o zaměstnání, nebude se mu doba, po kterou bude nezaměstnaný započítávat logicky do nároku na starobní důchod.

Naopak, doba nezaměstnanosti, po kterou byl člověk v evidenci Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání je takzvanou náhradní dobou pojištění, která se mu pro nárok na důchod započítává i když třeba jen částečně a i když z ní nebylo odvedeno pojistné.

Do důchodu se doba v evidenci započítává při poskytování podpory v nezaměstnanosti i bez ní

Doba vedení nezaměstnaného v evidenci uchazečů o zaměstnání se před 1. 1. 1996 započítává bez omezení.

Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po 31. 12. 1995 se započítává vždy, je-li vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.

Doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti osobě v evidenci neposkytuje, protože pobírá odstupné, odbytné, či odchodné z předchozí práce se od 1. 1. 2014 pro účely nároku na starobní důchod plně započítává.

Doba vedení v evidenci uchazečů na ÚP ČR se započítává, i když uchazeči podpora vyplácena zrovna není, protože již byla vyčerpána, ale nepodařilo se pro uchazeče práci najít. V daném případě se evidence započítává omezeně nejvýše v rozsahu 3 let. V takovém případě se tato doba zjišťuje zpětně, až ode dne vzniku nároku na důchod. Pokud byla uvedená doba získána před dosažením 55 let evidovaného, započte se z ní pouze 1 rok.

Výše uvedené získané doby pojištění se pro nárok na starobní důchod krátí na 80 procent. Toto krácení se netýká nároku na důchod invalidní.

Konkrétní zahrnutí evidované doby do důchodu přichází až při vzniku nároku na důchod a je ovlivněno aktuálními pravidly a předpisy a proto ne každá doba musí být započítána

Doby pojištění člověk získává během života postupně a ta o evidenci na úřadě práce mezi uchazeči o zaměstnání je jedním z kamínků, který svoji hlavní úlohu sehrává, při vzniku nároku na důchod. Během života člověka si uvedené údaje sbírá ČSSZ, aby mohla, až přijde čas důchod správně vypočítat. Pravidla, z nichž se dávka počítá se, však během doby mění, upravují a může se stát, že ani všechny evidované doby do nároku použity nebudou. Záleží na tom, co si aktuálně žádá právo i přesto však má při nezaměstnanosti pečlivě vedená evidence na úřadě práce pro získání i výši starobního důchodu určující význam a nezaměstnaní by ji neměli ve vlastním zájmu podceňovat a zanedbávat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Výchovné s invalidním důchodem pobírat nelze, je nezbytný důchod starobní

Výchovné s invalidním důchodem pobírat nelze, je nezbytný důchod starobní

Datum článku: 07. 02. 2023

Výchovné je novou sociální podporou důchodců od ledna 2023. Jak již ale mnozí vědí, na uvedenou dávku nemají…

Více informací
Exekuční srážky ze mzdy a důchodů v roce 2023 a co je ovlivňuje

Exekuční srážky ze mzdy a důchodů v roce 2023 a co je ovlivňuje

Datum článku: 31. 01. 2023

Zaměstnavatelé a taktéž Česká správa sociálního zabezpečení, která vyplácí státní důchody, se musí…

Více informací
Důchody od června 2023 zřejmě opět vzrostou

Důchody od června 2023 zřejmě opět vzrostou

Datum článku: 24. 01. 2023

Valorizace důchodů čili zvýšení se v poslední době dějí téměř jako na běžícím pásu. V červnu 2023…

Více informací
O všechny důchody by mělo jít žádat přes internet již od léta 2023

O všechny důchody by mělo jít žádat přes internet již od léta 2023

Datum článku: 15. 11. 2022

Kvůli žádosti o kterýkoli důchod, čili nejen starobní, ale i všechny druhy důchodů invalidních, vdovský důchod…

Více informací