Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2021 se opět zvyšuje a proti roku předchozímu může být vyšší až o 686 Kč měsíčně a s rekvalifikací ještě více

I když se kvůli řádící pandemii rozhodně nedá počítat s tím, že rok 2021 bude nějak zvláště optimistický a nadějný, tak drobná pozitiva, která jej budou pomáhat zvládnout, tu přece jen jsou. Pro rok 2021 se opět zvyšuje podpora v nezaměstnanosti i podpora při rekvalifikaci.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2021 se opět zvyšuje a proti roku předchozímu může být vyšší až o 686  2.jpg
Datum článku: 12. 01. 2021

Lidé, kteří budou v roce 2021 bez vlastního zavinění nezaměstnaní, mohou dostat podporu až o 686 Kč vyšší než loni a v případě rekvalifikace může jít částka ještě výše

Je už více než jisté, že v roce 2021 přibude zejména z důvodů covidových ještě o něco více nezaměstnaných než v těžkém roce 2020. Pokud se ovšem tito nezaměstnaní, kteří přijdou o práci z vážných důvodů bez vlastního zavinění, řádně zaevidují do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadech práce, mohou požádat o podporu v nezaměstnanosti, jejíž  normální sazba se pro rok 2021 proti předchozímu roku zvýšila. Na vyšší podporu v nezaměstnanosti dosáhnou dokonce i registrovaní uchazeči, kterým se podpora vypočítává z takzvané náhradní doby pojištění.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je pro rok 2021 na částce 20 075 Kč měsíčně

Výše podpory v nezaměstnanosti je u každého nezaměstnaného ovlivněna vždy jeho předchozím zaměstnáním respektive výší předchozího výdělku, věkem a také tím z jakého důvodu k nezaměstnanosti došlo. Jiná je podpora v nezaměstnanosti pro člověka, který přišel o práci bez vlastního zavinění nebo musel zaměstnání opustit z vážných důvodů a u člověka, který opustil zaměstnání z vlastního rozhodnutí bez závažných důvodů. A ještě jiná bude z hlediska podpory situace nezaměstnaného, který přišel o práci kvůli porušování pracovních povinností.

I v roce 2021 platí, že někteří nezaměstnaní budou pobírat podporu standardní a mohou dosáhnout podle předchozího výdělku třeba až na výši maximální. Jiní dosáhnou jen na podporu nejzákladnější. A najdou se samozřejmě i tací, kteří na podporu nedosáhnou vůbec.

Začněme však u maximální výše podpory pro rok 2021. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí vždy 0,58 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku předchozího, tedy roku, který předcházel roku, v němž je podávána žádost o podporu. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2021 vychází z průměrné mzdy roku 2020, která činila 34 611 Kč, což je více než v období předchozím a proto je v roce 2021 maximální podpora v nezaměstnanosti na částce 20 075 Kč měsíčně, což je o 686 Kč více než v roce 2020. Pokud jde o podporu při rekvalifikaci je částka ještě vyšší.

Zásadní pro podporu v nezaměstnanosti je délka podpůrčí doby a to zda podpora bude v běžné či snížené sazbě

Nárok na podporu pro žádného uchazeče ani, když splňuje podmínky pro podporu, netrvá neomezeně dlouho, ale naopak má stanovenu maximální hranici dle věku žadatele, jak dlouho může žadatel či žadatelka podporu čerpat.

  • Uchazeči do 50 let věku mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat maximálně 5. měsíců.
  • Uchazeči ve věku 50 až 55 let mají nárok na podporu maximálně 8. měsíců.
  • Uchazeči ve věku vyšší než 55 let pak mají nárok na podporu až 11 měsíců.

 

Jak je naznačeno v předchozích odstavcích tohoto článku výši podpory v nezaměstnanosti u každého uchazeče vždy ovlivní to, co k nezaměstnanosti vedlo a zda měl nezaměstnaný na své situaci nějaký podíl či nikoli. Podpora může být nezaměstnanému přiznána ve standardní či snížené výši, ale může nastat i situace, kdy nebude přiznána vůbec.

Standardní podpora náleží uchazečům, kteří splňují podmínky nároku na podporu a o zaměstnání přišli ze závažných důvodů, bez vlastního přičinění.

V takovém případě náleží první 2 měsíce podpůrčí doby 65 procent předchozího výdělku uchazeče.

Další 2 měsíce podpůrčí doby náleží 50 procent z předchozího výdělku.

A zbytek podpůrčí doby náleží 45 procent z předchozího čistého výdělku.

Snížená podpora náleží uchazečům o zaměstnání vždy, když k ukončení předchozího zaměstnání došlo bez závažného důvodu a tedy ve chvíli, kdy předcházející zaměstnání ukončil zaměstnanec sám z vlastního rozhodnutí a nebyl přitom veden závažnými situacemi stanovenými v § 5 zákona o zaměstnanosti. V uvedené situaci pak uchazeči o zaměstnání vždy náleží podpora jen ve výši 45 procent z průměrného předchozího čistého výdělku a tato částka pak náleží po celou dobu trvání nároku.

Nulová podpora, čili bez nároku na podporu v nezaměstnanosti skončí zaměstnanec, který v předchozím zaměstnání porušil pracovní kázeň zvláště hrubým způsobem, a proto dostal výpověď. Stejně dopadne i zaměstnanec, který hrubě poruší pravidla pracovní neschopnosti a následně proto dostane od zaměstnavatele výpověď.

Podpora v nezaměstnanosti náleží i nezaměstnaným, kterým se počítá z náhradní doby pojištění

Může se stát, že u nezaměstnaného nelze stanovit z objektivních příčin výši předchozího čistého výdělku ze zaměstnání či vyměřovacího základu z podnikání, ale podpora se mu bude vypočítávat z náhradních dob pojištění. V takovém případě nezaměstnanému náleží:

  • za první dva měsíce 0,15 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku než je rok žádosti o podporu,
  • v dalších dvou měsících podpůrčí doby náleží 0,12 daného násobku a
  • po zbytek podpůrčí doby náleží 0,11 tohoto násobku průměrné mzdy.

V roce 2021 pak činí podpora z tohoto výpočtu v prvních měsících 5192 Kč v dalších dvou měsících pak 4154 Kč měsíčně a následně až do konce podpůrčí doby náleží podpora 3808 Kč.

S rekvalifikací lze vždy dosáhnout na ještě o něco vyšší podporu v nezaměstnanosti

Pokud se uchazeč o zaměstnání aktivně snaží svoji situaci zlepšit rekvalifikací a rekvalifikuje se při pobírání podpory, je na tom lépe a může dosáhnout na podporu ještě o něco vyšší než bez rekvalifikace. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti při rekvalifikaci je v roce 2021 také vyšší než v roce předchozím a činí 22 498 Kč za měsíc. U podpory stanovené z náhradních dob je to nově 4846 Kč měsíčně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Kompenzační bonus bude snad brzy dostupný také pro podnikatele, kteří jsou během bonusového období úpadku

Kompenzační bonus bude snad brzy dostupný také pro podnikatele, kteří jsou během bonusového období úpadku

Datum článku: 15. 01. 2021

Podnikatelům, které covidové restrikce a omezení vlády už stáhly k těm nejtěžším problémům a jsou v úpadku,…

Více informací
Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Datum článku: 14. 01. 2021

Každý zaměstnanec musí i v roce 2021 dostat za svoji práci alespoň tu nejnižší minimální mzdu, kterou pro daný…

Více informací

Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Každý zaměstnanec musí i v roce 2021 dostat za svoji práci alespoň tu nejnižší minimální mzdu, kterou pro daný rok stanoví nařízení vlády. Když odměna za práci v kalendářním měsíci nedosáhne výše aktuálně platné minimální mzdy, musí zaměstnavatel poskytnout doplatek do minimální mzdy.

Minimální mzda je v roce 2021 znovu vyšší a tomu je třeba náležitě přizpůsobit vše, co s tímto souvisí včetně doplatku ke mzdě zaměstnanců, kteří na minimální mzdu pro nižší výkonost nedosáhnou

Jak je řečeno v úvodu, minimální mzda je ze zákona nejnižší přípustná výše odměny za zaměstnancovu práci, což znamená, že nižší než tuto mzdu zaměstnanec dostat nesmí, ani v případech, kdy je třeba méně výkonný, ať už z vlastní viny či nezaviněně.

Nařízení vlády č. 487/2020 o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, stanoví, že od 1. 1. 2021 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy na 15 200 Kč za měsíc a samozřejmě se zvyšuje i základní sazba minimální mzdy za hodinu na částku 90,50 Kč. Uvedené platí při standardní pracovní době 40 hodin týdně. Do minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy se započítávají taktéž osobní příplatky, příplatky za specializaci, vedení, zastupování pedagogickou činnost a všechny mimořádné odměny. V podnikatelské sféře se jedná o odměny typu prémie, cílové odměny, fakultativní příplatkové mzdy a mimořádné odměny z rozhodnutí zaměstnavatele. Do výše minimální mzdy ze zákona naopak nezasahují mzda za práci přesčas a příplatky za práci o víkendech, svátcích či příplatky za práci v noci.

Pokud však mzda, plat či odměna z dohody u zaměstnance nedosáhne v kalendářním měsíci ani se započítáním všeho co započteno být má, výše minimální mzdy, pak je zaměstnavatel povinen danému zaměstnanci poskytnout příslušný doplatek do výše minimální mzdy. Doplatek se poskytuje bez ohledu na zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonost zaměstnance.

Na dodržování správného odměňování minimální mzdou se často zaměřují kontroly

Na dodržování zákonů v oblasti odměňování zaměstnanců se velmi často soustředí Státní úřad inspekce práce při svých kontrolách, proto je důležité mít i v roce 2021 vše v pořádku a přizpůsobeno aktuální výši minimální mzdy.