Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nezapomeňte podat přehledy, doplatit pojistné a změnit zálohy na letošní rok

Podnikateli, který chce, aby jeho podnikání probíhalo bez větších problémů, nezbývá nikdy příliš mnoho času na odpočinek. Po podání daňového přiznání už je třeba myslet na podání Přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, pohlídat si včasné uhrazení případných doplatků a změnit výši záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Nezapomeňte podat přehledy doplatit pojistné a změnit zálohy na letošní rok.jpg
Datum článku: 08. 04. 2015

Nejaktuálnějším krokem je podání Přehledu o příjmech a výdajích

Kolotoč administrativních podnikatelských povinností se točí opravdu velmi rychle, ale pokud má být podnikání alespoň trochu úspěšné je třeba si na zběsilou jízdu zvyknout.
Smiřte se s tím, že ani poté, co jste se úspěšně poprali s vyplněním a podáním daňového přiznání, neuložíte administrativu do šuplíku. Přehledy pro ČSSZ i zdravotní pojišťovnu musí být odevzdány do jednoho měsíce od podání přiznání. Letos je zásadním datem 4.květen. Nejpozději v tento den musí být přehledy podány, pokud je vypracováváte a podáváte samostatně. V případě že uvedenou povinnost vložíte na bedra daňového poradce hlídejte si termín 3.srpna 2015.

Pozor i podnikatel, který v roce 2014 neměl žádné příjmy musí podat nulový Přehled o příjmech a výdajích. A v uvedeném případě je opravdu za minutu dvanáct. Protože Přehled pro zdravotní pojišťovnu musí být této instituci odevzdán nejpozději dnes 8.dubna 2015. Přehled pro ČSSZ musí být podán také, ale zde je nejzasší termín 31.července 2015.

Jestliže Přehledy budete řešit s poradcem, nezapomeňte uvedenou skutečnost nahlásit do konce dubna příslušné správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně.

Pokuta se může vyšplhat až na 100 000 Kč

Přehledy pro obě instituce lze podávat jak v papírové podobě, tak elektronicky obojí může mít své výhody i nevýhody. Dnem podání je den, kdy instituce přehled obdrží.
Pokud Přehledy podat zapomenete. Česká správa sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovna vás na toto opomenutí upozorní a vyzve k nápravě chyby. Pokud náprava nenastane může vám zdravotní pojišťovna udělit pokutu za nesplnění povinnosti až 50 000 Kč a ČSSZ v takovém případě může uložit pokutu až 20 000 Kč. Pokud se problémy opakují a přehledy nejsou podány opakovaně, může se pokuta vyšplhat až na 100 000 Kč.

Doplatky je třeba uhradit do osmi dnů

V případě, že je potřeba uhradit doplatek na zdravotním nebo sociálním pojištění, je potřeba tuto povinnost splnit do osmi dnů od podání Přehledů o příjmech a výdajích. Lhůta osmi dnů platí pro obě instituce. Rozhodující je den, kdy je peněžní částka připsána na účet ČSSZ nebo zdravotní pojišťovny.

Jestliže doplatek není uhrazen včas, pak začíná hned následující den po termínu splatnosti nabíhat penále z prodlení. Procentní sazba penále je pro obě instituce stejná. Je to 0,05% z dlužné částky za každý den kdy dluh trvá. Pokud se jedná o nízkou částku do 100 korun za jedno daňové období penále se nepředepíše.

Minimální zálohy na pojistné je potřeba zvýšit

Minimální zálohy na zdravotní i sociální pojištění jsou v roce 2015 vyšší. U zdravotního pojištění je minimální povinná záloha pro letošní rok 1797 Kč. U sociálního pojištění platí v roce 2015 minimální záloha 1943 Kč měsíčně.
Výši zálohy na zdravotní pojištění bylo potřeba upravit již k prvnímu dni letošního roku. V případě, že jste tak již učinili, neradujte se že máte již povinnost splněnu, protože rozhodující je v tomto případě výsledek podávaného Přehledu. Když vám po vyplnění přehledu vychází vyšší záloha je třeba tento krok do platby pojistného promítnout a zálohu znovu navýšit.
Pro sociální pojištění platí, že nová výše zálohy se platí až za měsíc ve kterém je podán Přehled o příjmech a výdajích. Novou výši zálohy budete tedy platit až za měsíc duben či květen.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Sociálnímu zabezpečení se v první polovině roku 2018 dostalo více peněz než loni

Sociálnímu zabezpečení se v první polovině roku 2018 dostalo více peněz než loni

Datum článku: 04. 09. 2018

Do placení povinných poplatků se lidé většinou příliš nehrnou a nejedno se stává, že na uvedené platby…

Více informací
Sociální pojištění by možná mohli mít nižší zaměstnanci ze znevýhodněných obcí

Sociální pojištění by možná mohli mít nižší zaměstnanci ze znevýhodněných obcí

Datum článku: 28. 08. 2018

Život na těch nejmenších vesničkách často nebývá snadný. Neschází zde zdaleka jen výdobytky nejmodernější…

Více informací
Minimální zálohy na zdravotní pojištění je třeba v roce 2018 platit i při ztrátovém podnikání

Minimální zálohy na zdravotní pojištění je třeba v roce 2018 platit i při ztrátovém podnikání

Datum článku: 16. 08. 2018

Platba zdravotního pojištění je jednou z povinností, které se nelze jen tak snadno vyhnout. Alespoň minimální…

Více informací
Zdravotní a sociální pojištění se ze zkráceného úvazku musí odvádět vždy

Zdravotní a sociální pojištění se ze zkráceného úvazku musí odvádět vždy

Datum článku: 09. 05. 2018

Zkrácené úvazky mají své výhody a mezi zaměstnanci jsou stále žádanější, povinnost pravidelných odvodů…

Více informací