Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Novela o ochraně spotřebitele má přinést lepší vymahatelnost povinností podnikatelů

Ochraně spotřebitele je nutné stále věnovat pozornost i v oblasti zákonných úprav, aby odpovídala aktuálním požadavkům doby, byla účinným a efektivním nástrojem obrany spotřebitelových práv před případným nekalým jednáním podnikatelů zejména v prodejní oblasti. A v neposlední řadě musí ochrana spotřebitele fungovat současně i jako nástroj pomoci k poctivému podnikání.

Novela o ochraně spotřebitele má přinést lepší vymahatelnost povinnos 2.jpg
Datum článku: 19. 08. 2022

Aktualizace a úprava pravidel ochrany spotřebitele je trvale důležitá nejen pro spotřebitele, ale taktéž pro podnikatele a podnikatelské prostředí

Zákonodárci v současné době chystají novelizaci podmínek ochrany spotřebitele jak v zákoně na ochranu spotřebitele, tak v občanském zákoníku, tak aby byly aktualizovány a zefektivněny prostředky obrany proti nekalému jednání podnikatelů, zejména pak prodejců a poskytovatelů zboží a služeb. Stejně tak má však uvedená novelizace přispět ke zkvalitnění podnikatelského prostředí. Jinak řečeno zpřísnění pravidel a důraznější postih nekalých podnikatelských praktik má pomoci k přirozenému pročištění podnikatelské sféry od nepoctivců nabízejících falešné slevy zboží i falešnou reklamu, od podnikatelů, kteří neuvádí potřebné informace nejen o nabízených produktech, ale i o obchodních podmínkách a samozřejmě i od agresorů, kterým je férové podnikání cizí a zneužívají zranitelné skupiny spotřebitelů k vlastnímu prospěchu.

Podnikatelé si budou muset hlídat přísnější pravidla u elektronického prodávání a nabídek, uvádění prokazatelných recenzí, poskytování slev i mnoho dalšího

Uvedená chystaná úprava zákonů k ochraně spotřebitele má za sebou sice teprve první čtení a musí samozřejmě projít celým řádným legislativním procesem, což znamená, že než začne zpřísnění a změny platit v praxi ještě to nějakou dobu potrvá, ale podnikatelé by se již měli začít na změny připravovat. Změny přijdou mimo jiné v oblasti elektronického obchodování. Bude důležité upravit prostředí při elektronických objednávkách tak, aby bylo spotřebiteli od začátku jasné, že objednávka zavazuje k platbě. Jednoznačně a výrazně bude nutné označit ovládací prvek, kterým se uskutečňuje platba objednávky.

Případné smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a distančně uzavírané smlouvy budou muset mít následné jednoznačné potvrzení zákazníka v elektronické či listinné podobě a až teprve po tomto potvrzení budou platné. Stejně v případě telemarketingu začne být telefonický souhlas zákazníka s nabídkou závazný, až od chvíle, kdy jej doložitelně potvrdí například elektronicky.

Velký pozor si budou muset obchodníci dávat na uvádění skutečných a pravdivých recenzí od skutečných zákazníků, kteří zboží či službu skutečně zakoupili a použili či používají. Nově hrozí podnikatelům výrazné postihy právě za uvádění falešných recenzí od fiktivních zákazníků, kteří si ve skutečnosti zboží nikdy nekoupili, případně zkreslování informací o zboží, za účelem jeho větší prodejnosti a dosažení zisku.

Stále samozřejmě platí, že si podnikatelé musí dávat pozor na uvádění fiktivních slev. Prodejci budou moci sice nabízet slevy, ale v případě, že budou chtít slevu poskytnout, budou muset k výrobku uvést také informaci o jeho nejnižší ceně v posledních 30 dnech. Spotřebitel bude muset mít jednoznačnou a nezaměnitelnou informaci o tom, že se cena skutečně snížila a jak ji sleva změnila.

Spotřebitelé dostanou delší čas na odstoupení od smlouvy a možnost snížení ceny spotřebiteli o újmu, která, mu v důsledku nepoctivého jednání protistrany vznikla

Předchozí řádky tedy ukazují, že novelizace přinese přísnější pravidla podnikatelům, že si budou muset ještě více hlídat, aby se nedopustili nekalého jednání vůči spotřebitelům. Co, ale nová úprava přinese spotřebitelům samotným? Spotřebitelé budou mít především delší čas si své jednání dobře zvážit. Prodlouží se lhůta na odstoupení od již uzavřené smlouvy na 90 dnů ode dne uzavření. Současně pokud dojde k nějakému přečinu ze strany obchodníka, bude spotřebitel mít možnost požádat o snížení ceny nabízeného produktu nebo služby, tak, aby to odpovídalo míře nesprávného či nekalého jednání podnikatele a současně to spotřebiteli poskytovalo jednoznačnou kompenzaci.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací