Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Novela zákona o dani silniční má zpětnou účinnost k celému roku 2022

O úlevách pro podnikatele a neplacení silniční daně u některých vozidel se v poslední době nejen hovoří, ale vláda skutečně před několika týdny potvrdila novelizací zákona osvobození od této daně pro podnikatele, kteří používají k podnikání vozidla o hmotnosti nižší než 12 tun. Tuto novelizaci zákona následně potvrdil i Senát a pojďme si tedy připomenout, jak je to s účinností této novelizace a koho se týká.

Novela zákona o dani silniční má zpětnou účinnost k celému 2.jpg
Datum článku: 09. 06. 2022

Daň silniční podnikatelé platí jen za vozidla s hmotností 12 tun a vyšší účinnost novelizace je zpětná čili platí pro celý rok 2022

Silniční daň se v obecné rovině týká podnikatelů, kteří používají vozidla k výkonu podnikatelských aktivit, čili netýká se běžných uživatelů vozidel, kteří vozidla používají jen k přepravním účelům nepodnikatelským.

Vzhledem k měnícím se zákonům však i podnikatelé občas tápou, která daňová povinnost se jich týká a odkdy. Právě ohledně daně silniční nastala v roce 2022 zásadní změna. Kvůli nepříznivé ekonomické situaci prudké inflaci, vysokým cenám pohonných hmot, které ztěžují i podnikání se vláda rozhodla ulevit alespoň drobnějším podnikatelům a osvobodit je od placení silniční daně. K uvedenému osvobození byla samozřejmě potřeba novelizace zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Uvedený zákon byl tedy novelizován zákonem č. 142/2022 Sb. Zásadní zde je pro podnikatele skutečnost, že i když účinnost dané změny nastává až od 1. četvence 2022 použije se zde přechodné zákonné ustanovení, které umožní i zpětnou účinnost dané změny od 1. 1. 2022. V praxi to pro podnikatele znamená, že silniční daň za vozidla s největší povolenou hmotností nižší než 12 tun nemusí odvádět zpětně už od začátku roku 2022, čili osvobození se týká celého roku.

Podnikatelé, kteří v roce 2022 k výkonu podnikání používají nákladní vozidla a jejich přípojná vozidla o hmotnosti 12 tun a více silniční daň platit musí. Říkají to i informace vydané k této záležitosti Finanční správou ČR více zde.

Kdo je ze zákona poplatníkem daně silniční?

Nesrovnalosti občas vznikají i kolem toho, které osoby jsou vlastně zákonem viděny jako poplatník silniční daně.

Poplatníkem silniční daně je ze zákona nejen osoba, která je zapsána v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel.

Poplatníkem silniční daně je taktéž osoba, která užívá k podnikání zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je jako provozovatel daného vozidla zapsána osoba, která zemřela, zanikla či byla zrušena. To znamená, že pokud užívané vozidlo silniční dani podléhá, nelze se daňové povinnosti vyhnout argumentem, že v technickém průkazu je jako provozovatel vozidla zapsána jiná osoba, než ta, která vozidlo reálně užívá.

Poplatníkem silniční daně je ze zákona také osoba, která používá vozidlo určené jako státní hmotná rezerva a dále je taktéž  poplatníkem organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Insolvence přitahuje často méně než exekuce i když by to mělo být opačně

Insolvence přitahuje často méně než exekuce i když by to mělo být opačně

Datum článku: 29. 07. 2022

I když je insolvence zákonným způsobem, jak se trvale zbavit dluhů, není dlužníky ani zdaleka využívána tolik, jak…

Více informací
Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Datum článku: 29. 07. 2022

Práce přesčas je zvláště v letních měsících situací tu a tam potřebnou na každém pracovišti. Zaměstnavatel…

Více informací
Stavební deník je nutnou dokumentací všech povolených staveb

Stavební deník je nutnou dokumentací všech povolených staveb

Datum článku: 28. 07. 2022

Stavební deník je ze zákona nezbytnou dokumentací a tedy administrativní povinností, která musí být splněna…

Více informací
Vedení účetnictví se v určitých situacích v podnikání vyhnout nedá

Vedení účetnictví se v určitých situacích v podnikání vyhnout nedá

Datum článku: 25. 07. 2022

Začínajících podnikatelů v poslední době příliš nepřibývá, trend je spíše opačný. Důvodem této…

Více informací