Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Novelizace zákoníku práce rozšíří informační povinnost zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Projednávání a upravování chystané novelizace zákoníku práce sice stále ještě není hotovo, ale již nyní je možné říci, že zaměstnavatelé si po změně budou muset více hlídat informační povinnosti vůči zaměstnancům, které daný zákon ukládá jak vůči zaměstnancům v pracovním, tak ve služebním poměru. Tyto informační povinnosti se po novelizaci rozšíří a zaměstnance bude potřeba více informovat o jejich právech i povinnostech.

Novelizace zákoníku práce rozšíří informační povinnost zaměstnavatelů vůči za 2.jpg
Datum článku: 07. 09. 2023

Zaměstnance v pracovním poměru bude potřeba nově informovat třeba o možnosti profesního rozvoje o způsobu určování dovolené i mnohém dalším

Účinnost připravované novely zákoníku práce se sice stále odsouvá, ale již nyní je více než jisté, že zaměstnavatelům přinese více nových povinností i vůči zaměstnancům, protože se do tohoto právního předpisu začlení mnohé ze společných pravidel směrnic EU.

Jednou z těchto záležitostí bude povinnost zaměstnavatelů informovat šířeji než dosud zaměstnance o jejich právech i povinnostech, které jim plynou z pracovněprávního vztahu. Informace budou muset být zaměstnanci podány písemně v pracovní smlouvě nebo jiném písemném dokumentu, který bude mít zaměstnanec kdykoli k dispozici.

Každý zaměstnanec v pracovním poměru bude muset po přijetí uvedené novelizace dostat kromě základních informací o zaměstnavateli, druhu a místě výkonu práce, také další informace. Jedná se o:

 • bližší označení místa výkonu a druhu práce,
 • dobu trvání a podmínky zkušební doby, je-li sjednána,
 • postup, který je zaměstnavatel i zaměstnanec povinen dodržet v případě rozvázání pracovního poměru a běhu i délce výpovědní doby,
 • informaci o odborném rozvoji pokud jej zaměstnavatel poskytuje,
 • informaci o délce a způsobu výpočtu dovolené,
 • informaci o stanovení  a rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a rozsah práce přesčas,
 • rozsah nároku minimálního denního a týdenního odpočinku a poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na jídlo a oddech,
 • informace o způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty, místě a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,
 • informace o kolektivních smlouvách, kterými se řídí pracovní podmínky zaměstnanců,
 • informace o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s uvedeným pracovním poměrem.

Zaměstnavatelé, kteří vysílají své zaměstnance na zahraniční služební cesty, budou muset tyto pracovníky nově písemně informovat o

 • odměně za uvedenou práci, na níž má zaměstnanec nárok z hlediska právních předpisů hostitelského členského státu,
 • podmínkách poskytování cestovních náhrad a dalších plnění v souvislosti s výkonem dan práce i vysíláním na pracovní cesty,
 • odkazu na oficiální celostátní internetovou adresu zřízenou hostitelským státem k účelu získání informací k dané pracovní cestě.

Nově a šířeji budou muset ohledně informování zaměstnanců postupovat také zaměstnavatelé přijímající zaměstnance do služebního poměru na služební místa

Také tyto zaměstnance bude potřeba včas, předem a detailněji než dosud informovat o právech i povinnostech, které jim z přijetí do služebního poměru plynou. Také zde musí být zaměstnanci písemně informováni nejen o činnostech, které budou ve služebním poměru konat a místě i způsobu jejich výkonu se všemi specifiky, které si daný pracovní vztah žádá, ale i o dalších klíčových záležitostech, kterými jsou:

 • podmínky rozvržení týdenní služební doby, vyrovnávacího období, rozsahu služby a práce přesčas,
 • doba trvání a podmínky zkušební doby,
 • způsob odměňování, způsob a termín výplaty platu,
 • rozsah nároku minimálního nepřetržitého odpočinku mezi směnami, poskytování přestávek ve službě či poskytování přiměřené doby na jídlo a oddech během služby,
 • délka a způsob určování dovolené,
 • podmínky skončení služebního poměru a povinnosti z toho zaměstnanci plynoucí.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací