Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nový nepovinný tiskopis k uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu či bytu od daně

Finanční správa upozorňuje, že má na svém webu nový tiskopis, který pomůže s uplatněním osvobození od daně u příjmů z prodeje domu či bytu při použití daných příjmů na opětovné obstarání vlastní bytové potřeby.

Nový nepovinný tiskopis k uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu č 2.jpg
Datum článku: 12. 10. 2022

Se splněním povinnosti k osvobození příjmů získaných z prodeje rodinného domu či bytu, když mají být příjmy použity opět na bydlení, může pomoci nový tiskopis Oznámení 25 5259 – vzor č. 1

Od zdaňovacího období roku 2021 došlo ke změně respektive ke zpřísnění podmínek pro daňové osvobození příjmů získaných z prodeje rodinného domu či bytu, když tyto příjmy mají být následně opět použity na získání bydlení.

K nároku na osvobození daných příjmů od daně musí být splněny 2 podmínky. Uvedené získané finanční prostředky musí být tím, kdo je získal opět použity na obstarání vlastní bytové potřeby a druhou navazující podmínkou, která musí být splněna je oznámit správci daně získání uvedených prostředků. Toto oznámení musí správce daně dostat do konce lhůty pro podání daňového přiznání za období, v němž došlo k získání těchto prostředků.

Pokud poplatník danou povinnost v příslušné lhůtě nesplní a správce daně o získání prostředků neinformuje, osvobození nezíská a prostředky bude muset zdanit.

V souvislosti s danou povinností až nyní Generální finanční ředitelství vydalo nový nepovinný tiskopis i s pokyny k jeho vyplnění, který pomůže povinnost Oznámení o získání prostředků, které budou nebo byly využity na obstarání vlastní bytové potřeby, splnit snáze, správně a rychleji než dosud. Dosud si totiž poplatníci museli dané Oznámení vytvořit a formulovat jako vlastní dokument.

Nyní je tedy na webu Finanční správy ČR v sekci daně-daňové tiskopisy k dispozici nový nepovinný formulář daného oznámení ve formátu PDF, který může splnění povinnosti usnadnit.

Slovo nepovinný znamená, že formulář může být ke splnění povinnosti použit, ale není to podmínkou. Poplatník nadále může povinnost oznámení splnit i vytvořením oznámení vlastním způsobem. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Datum článku: 21. 03. 2023

Příležitostné drobné přivýdělky z roku 2022, jejichž výše za celý rok nepřekročila 30 000 Kč, není potřeba…

Více informací
Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít  nárok i student s přivýdělkem

Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít nárok i student s přivýdělkem

Datum článku: 20. 03. 2023

Základní termín pro podání přiznání k dani z příjmů se blíží a s ním se blíží také doba vracení…

Více informací