Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Novým předpisům o kyberbezpečnosti se bude muset přizpůsobit většina firem

Rozsáhlá digitalizace dnes probíhá ve většině firem a institucí a je nedílnou součástí vývoje. Uvedený proces je však nutně spojen s nutností aktuálních právních norem a pravidel ohledně kybernetické bezpečnosti. Jinak řečeno většina firem se bude muset seznámit a hlavně dodržovat aktualizované digitální předpisy NIS2, DSA a DMA

Novým předpisům o kyberbezpečnosti se bude muset přizpůsobit  2.jpg
Datum článku: 09. 02. 2022

Přísnějším normám ohledně kybernetické čili digitální bezpečnosti se budou muset brzy přizpůsobit tisíce firem včetně například pošt, lékáren, potravinářských i dalších subjektů

Digitální bezpečnost a dodržování s tím souvisejících zákonů a pravidel se již dnes týká většiny soukromých i státních firem a institucí, ať už si tuto záležitost uvědomují či nikoli. Svůj postoj k uvedené problematice a z ní plynoucích zákonů a povinností budou muset v brzké době přehodnotit tisíce soukromých i státních firem a institucí, které se zatím povinnostem ohledně digitální bezpečnosti příliš nevěnovaly či měly za to, že se jich vůbec netýká.

Většina firem i institucí i v naší zemi se brzy bude muset povinně přizpůsobit novým aktualizovaným pravidlům zákona o kybernetické bezpečnosti a digitálním předpisům EU s názvy NIS2, DSA a DMA.

Uvedené názvy nových předpisů skutečně nejsou z oblasti sci fi či fantasy. Zkratka NIS2 znamená směrnici s pravidly ohledně síťové a informační bezpečnosti. Nařízení pod zkratkou DSA jsou pravidla k digitálním službám a DMA je doslova Akt o digitálních trzích čili pravidla bezpečnosti ohledně digitálních trhů. U všech uvedených novinek by schválení mělo proběhnout již letos v prvních měsících druhého pololetí a účinnost daných pravidel v praxi pak bude pochopitelně bezprostředně následovat. Zejména požadavkům směrnice NIS2 ohledně síťové informační bezpečnosti se budou muset nově přizpůsobit tisíce firem, které by si to možná vůbec nemyslely. Bude se jednat například o potravinářské firmy, farmaceutické firmy a lékárny, pošty a mnoho dalších.

Nová pravidla ohledně kyberbezpečnosti si budou ve firmách žádat nejen více IT odborníků, ale více bude třeba hlídat reklamu i dodavatele

První záležitostí, kterou budou muset firmy v souvislosti s novými pravidly udělat, bude vybavit se podle své velikosti potřebným počtem IT specialistů, kteří budou realizovat potřebná zabezpečení dle předepsaných norem a trvale dohlížet, aby systém dodržování pravidel byl vždy aktuální, aby se včas odhalovaly případné hrozby a podobné věci. Vzhledem k tomu, že IT odborníků je trvale akutní nedostatek, nebude už tento prioritní krok pro firmy nikterak snadný a bude potřeba dělat i kroky další. Nutné bude více si hlídat veškerou prezentaci firmy v online prostředí včetně třeba reklamy na sociálních sítích z hlediska závadnosti obsahu a výskytu dezinformací. Pokud se uvedené problémy objeví, bude nutné je okamžitě řešit a závadný obsah odstranit. Více budou firmy muset kvůli kybernetické bezpečnosti hlídat i dodavatele a žádat po nich při vzájemných vztazích realizovaných v online prostoru používání certifikace kybernetické bezpečnosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Datum článku: 17. 03. 2023

Prevence je vždycky lepší, než léčit již rozběhlé onemocnění a neplatí to jen pro zdraví lidské, ale i pro…

Více informací
K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

Datum článku: 15. 03. 2023

K nepřímé diskriminaci zaměstnance se zdravotním postižením, omezením či specifickou potřebou může na pracovišti…

Více informací
I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

Datum článku: 13. 03. 2023

Vždy když si dvě strany sjednávají smluvní podmínky nějakého závazku, musí postupovat v souladu s platnými…

Více informací
Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Datum článku: 09. 03. 2023

Pružná pracovní doba zaměstnance je schéma pracovní doby rozdělené na úseky základní pracovní doby a úseky…

Více informací