Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

O nemovitosti a pozemky bez majitele je třeba se přihlásit do konce roku 2023

Když se nedaří sehnat nemovitost či pozemek k zakoupení neškodí si projít veřejně dostupný seznam nemovitostí a pozemků bez majitele. Uvedených nemovitostí i pozemků eviduje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dále jen ÚZSVM, tisíce a dá se zde najít zapomenutý majetek po předcích nebo získat danou nemovitou věc do vlastnictví pronájmu či pachtu.

O nemovitosti a pozemky bez majitele je třeba se přihlásit do konce ro 2.jpg
Datum článku: 20. 03. 2023

Pátrání po možném nemovitém vlastnictví po předcích je třeba stihnout do konce roku 2023

Jak napovídá úvod k získání nemovitosti či pozemku může vést cesta přes hledání v majetku předků nebo koupí, pronájmem či pachtem nemovité věci od neznámého vlastníka. Obě varianty jsou možné, pokud zájemce ví, jak na věc. Pozor případné pátrání po nemovitém majetku předků je třeba neodkládat a  přihlásit se k vlastnictví zapomenuté nemovitosti či pozemku do konce roku 2023, protože poté onen majetek propadne státu.

Vlivem politických poměrů i dalších záležitostí v různých dobách ČR došlo k tomu, že ne vždy byla evidence pozemků a nemovitostí vedena stejně pečlivě. V padesátých letech minulého století a v době komunismu obecně, kdy ohledně majetku hodně věcí takzvaně patřilo všem, byla evidence majetku hodně zjednodušena. Což po změně režimu v roce 1989 a změně zákonů v letech následujících přineslo zjištění, že stovky tisíc nemovitostí a pozemků v naší zemi má nejasné či zcela neurčené vlastníky. Nejvíce těchto odhalení začalo přibývat po schválení katastrálního zákona v roce 2014. Od uvedeného data stát na dohledávání vlastníků intenzivně pracuje. I když mnohde se vlastníky dohledat podařilo a tak i v současné době je na našem území kolem 300 000 nemovitostí a pozemků s nejasným neznámým vlastníkem. Právě rok 2023 je však v dané záležitostí rokem zlomovým, protože, tam kde se k zapomenutým pozemkům a nemovitostem právě do konce roku 2023 nepřihlásí žádný vlastník, propadne daný majetek státu. Na pátrání po nemovitosti či pozemku po předcích zbývá tudíž jen něco málo přes 9 měsíců.

Pátrat po vlastnictví nemovitosti bez vlastníka je nejlépe v online seznamech na webu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Informace ohledně nemovitostí a pozemků se obecně zjišťují na katastrálních úřadech z katastru nemovitostí příslušného území, kde se pozemek či nemovitost nachází. Na příslušný úřad je samozřejmě možné zajít osobně, ale není to již nutné. Informace o pozemcích a stavbách lze zjistit z katastrálního úřadu online na webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního odkud se lze dostat do katastru nemovitostí. V katastru nemovitostí si hledající může volně najít informace o konkrétním pozemku či stavbě i informace o majiteli pozemku či nemovitosti. K získání informací o majiteli je však potřeba přihlásit se do katastru elektronickou identitou. Po přihlášení je možné požádat úřad o vystavení listu vlastníka nemovitosti, z něhož lze zjistit informace právě o majiteli či majitelích dané nemovitosti.

Pokud se však z katastru nemovitostí zjistí informace, že k hledanému pozemku i nemovitosti je nedostatečně identifikován či neidentifikován vlastník je třeba v online hledání přejít na internetové stránky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových čili ÚZSVM.

Právě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových má pod svou správou seznamy majetku nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků a nemovitostí. Seznamy jsou rozdělené do jednotlivých územních pracovišť podle katastrálních území, kde je soubor s uvedenými pozemky bez vlastníka či s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. V uvedených seznamech najde hledající všechny dostupné informace k danému objektu. Pokud hledající v uvedeném seznamu najde nemovitost, která patřila jeho předkům či dokonce jemu samotnému a o které dosud nevěděl, tak na týchž stránkách daného úřadu najde také informace jak ve věci postupovat dále.

Majetek bez vlastníka se dá od státu také koupit nebo získat do nájmu či pachtu

Ve výše uvedených seznamech zájemce může volně hledat, a pokud nenajde žádné dědictví po předcích, může  zkusit nemovitost bez vlastníka od státu koupit nebo si pronajmout.

Výše uvedený ÚZSVM může majetek bez vlastníka nabídnout k prodeji formou veřejné dražby, výběrového řízení s aukcí a elektronickou aukcí. Kromě prodeje může tentýž úřad přenechat nemovitou věc zájemci formou nájmu nebo pachtu. Přenechání nemovité věci do nájmu se opět děje prostřednictvím výběrového řízení aukcí.

Koupit, najmout či propachtovat majetek od státu si může každá zletilá svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která nemá vůči uvedenému úřadu pro zastupování státu evidován žádný dluh. Právnická osoba musí mít při uvedeném jednání zastupující osobu, která je oficiálně oprávněna za právnickou osobu jednat a podepisovat dokumenty.

Majetek, který v určitý čas nabízí ÚZSVM k prodeji, nájmu či pachtu je zveřejňován na webu daného úřadu. Na stejném webu samozřejmě zájemce zjistí také termíny konaných aukcí a další informace včetně informace o ceně daného majetku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

77 územních pracovišť finančních úřadů od 1. července 2023 zaniklo

77 územních pracovišť finančních úřadů od 1. července 2023 zaniklo

Datum článku: 03. 07. 2023

Finanční správa ČR připomíná poplatníkům, že od 1. 7. 2023 bylo zrušeno 77 územních pracovišť finančních…

Více informací
Odklad účinnosti novelizace zákona o DPH týkající se nemovitých věcí až na rok 2024

Odklad účinnosti novelizace zákona o DPH týkající se nemovitých věcí až na rok 2024

Datum článku: 28. 06. 2023

Také účinnost zákonů je někdy nutné odložit na pozdější dobu. K dané situaci nyní dochází v zákoně o DPH…

Více informací
Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Datum článku: 01. 06. 2023

Od dnešního dne 1. 6. 2023 mění Finanční správa způsob telefonické komunikace s veřejností. Dotazy veřejnosti bude…

Více informací
Lidem čekajícím na vyřízení důchodu nebude hrozit dluh na zdravotním pojištění

Lidem čekajícím na vyřízení důchodu nebude hrozit dluh na zdravotním pojištění

Datum článku: 30. 05. 2023

Současná doba je v mnoha ohledech vypjatá a nestandardní i z hlediska čekání na vyřízení důchodů. Čekací…

Více informací