Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

Každý zaměstnanec má na základě příslušného ustanovení zákoníku práce možnost dát ze své vlastní vůle a dokonce i bez uvedení důvodu dát zaměstnavateli výpověď z pracovního vztahu. Aby účinky výpovědi mohly pro zaměstnance právně nastat, musí být bezpodmínečně  doručena alespoň do sféry zaměstnavatelovy dispozice a o tomto doručení čili předání je důležité mít doklad pro případ sporů a nejasností.

O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec 2.jpg
Datum článku: 30. 11. 2022

I situace, kdy zaměstnavatel odmítá převzít zaměstnancovu výpověď je řešitelná. Důležité pro zaměstnance je mít doklad o doručení výpovědi do sféry zaměstnavatele

S výpovědí dávanou zaměstnancem mohou jít věci jednoduše a bez průtahů pokud je výpověď dána písemně má předepsané náležitosti, které zákon pro uvedený dokument požaduje a je doručena nejlépe přímo zaměstnavateli nebo alespoň do sféry jeho dispozice, tedy tam, kde zaměstnavatel možnost se s danou písemností seznámit. A výpověď je z právního hlediska považována za doručenou ode dne, kdy se písemnost doložitelně dostane do oné zaměstnavatelovy dispozice a zaměstnavatel dostane možnost se s písemností seznámit. Pro splnění  doručení výpovědi není tedy zcela bezpodmínečně nezbytné, aby si zaměstnavatel výpověď osobně převzal a potvrdil ji. Zaměstnanec však potřebuje doklad, že k doručení došlo a kdy.

Z uvedených řádků tedy jednoznačně vyplývá, že právě doručení výpovědi dávané zaměstnancem zaměstnavateli nemusí být snadné. Může nastat situace, kdy zaměstnavatel výpověď zaměstnance cíleně převzít odmítá, ale jak je vidět i v takových případech je situace, řešitelná pokud zaměstnanec ví, jaká jsou jeho práva a jak má v daném případě postupovat.

Zákoník práce ohledně doručování písemností tedy i výpovědi zaměstnance zaměstnavateli stanoví, že zaměstnanec může doručovat písemnost osobně, poštou nebo za splnění určitých podmínek i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací či datovou schránkou.

Zákon tedy zaměstnanci v žádném případě nestanoví povinnost doručit výpověď zaměstnavateli striktně a jedině do vlastních rukou, což jednoznačně znamená, že zaměstnanec má právo si způsob doručení daného dokumentu zvolit.

Ve třetím odstavci § 337 pak ohledně doručování písemností zaměstnancem zaměstnavateli zákon stanoví, že doručení písemnosti je zaměstnancem splněno, jakmile písemnost zaměstnavatel převzal, ale hned následující věta určuje, kdy k doručení dochází, jestliže zaměstnavatel převzít odmítne, převzetí maří nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě svého sídla či podnikání. V takové situaci je písemnost považována za doručenou dnem, kdy k dané skutečnosti došlo.

Pro zaměstnance tedy z uvedeného jednoznačně plyne, že v případě, že zaměstnavatel odmítá převzít jeho výpověď, musí postupovat systematicky a mít doložitelný doklad o tom, že výpověď doručil. V případě, že zaměstnanec doručuje onu výpověď zaměstnavateli na pracovišti čili ve firmě v místě podnikání a  zaměstnavatel výpověď nepřevezme, má zaměstnanec právo výpověď předat jinému přímému nadřízenému nebo nechat výpověď na podatelně. Důležité je nechat si přebírající osobou potvrdit písemně a podpisem i datem, že písemnost byla převzata. Pokud daný proces proběhne doručení je splněno.

Pokud zaměstnanec zasílá výpověď poštou, je důležité poslat dokument doporučeně, aby měl v případě odmítnutí převzetí zaměstnavatelem potvrzení v podobě oznámení pošty, že si adresát zásilku nepřebírá.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Datum článku: 08. 02. 2023

Dispoziční právo obecně je poskytnutí oprávnění jednou osobou jiné osobě něco užívat s něčím disponovat.…

Více informací
Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Datum článku: 06. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší…

Více informací
Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací