Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

Každý zaměstnanec má na základě příslušného ustanovení zákoníku práce možnost dát ze své vlastní vůle a dokonce i bez uvedení důvodu dát zaměstnavateli výpověď z pracovního vztahu. Aby účinky výpovědi mohly pro zaměstnance právně nastat, musí být bezpodmínečně  doručena alespoň do sféry zaměstnavatelovy dispozice a o tomto doručení čili předání je důležité mít doklad pro případ sporů a nejasností.

O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec 2.jpg
Datum článku: 30. 11. 2022

I situace, kdy zaměstnavatel odmítá převzít zaměstnancovu výpověď je řešitelná. Důležité pro zaměstnance je mít doklad o doručení výpovědi do sféry zaměstnavatele

S výpovědí dávanou zaměstnancem mohou jít věci jednoduše a bez průtahů pokud je výpověď dána písemně má předepsané náležitosti, které zákon pro uvedený dokument požaduje a je doručena nejlépe přímo zaměstnavateli nebo alespoň do sféry jeho dispozice, tedy tam, kde zaměstnavatel možnost se s danou písemností seznámit. A výpověď je z právního hlediska považována za doručenou ode dne, kdy se písemnost doložitelně dostane do oné zaměstnavatelovy dispozice a zaměstnavatel dostane možnost se s písemností seznámit. Pro splnění  doručení výpovědi není tedy zcela bezpodmínečně nezbytné, aby si zaměstnavatel výpověď osobně převzal a potvrdil ji. Zaměstnanec však potřebuje doklad, že k doručení došlo a kdy.

Z uvedených řádků tedy jednoznačně vyplývá, že právě doručení výpovědi dávané zaměstnancem zaměstnavateli nemusí být snadné. Může nastat situace, kdy zaměstnavatel výpověď zaměstnance cíleně převzít odmítá, ale jak je vidět i v takových případech je situace, řešitelná pokud zaměstnanec ví, jaká jsou jeho práva a jak má v daném případě postupovat.

Zákoník práce ohledně doručování písemností tedy i výpovědi zaměstnance zaměstnavateli stanoví, že zaměstnanec může doručovat písemnost osobně, poštou nebo za splnění určitých podmínek i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací či datovou schránkou.

Zákon tedy zaměstnanci v žádném případě nestanoví povinnost doručit výpověď zaměstnavateli striktně a jedině do vlastních rukou, což jednoznačně znamená, že zaměstnanec má právo si způsob doručení daného dokumentu zvolit.

Ve třetím odstavci § 337 pak ohledně doručování písemností zaměstnancem zaměstnavateli zákon stanoví, že doručení písemnosti je zaměstnancem splněno, jakmile písemnost zaměstnavatel převzal, ale hned následující věta určuje, kdy k doručení dochází, jestliže zaměstnavatel převzít odmítne, převzetí maří nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě svého sídla či podnikání. V takové situaci je písemnost považována za doručenou dnem, kdy k dané skutečnosti došlo.

Pro zaměstnance tedy z uvedeného jednoznačně plyne, že v případě, že zaměstnavatel odmítá převzít jeho výpověď, musí postupovat systematicky a mít doložitelný doklad o tom, že výpověď doručil. V případě, že zaměstnanec doručuje onu výpověď zaměstnavateli na pracovišti čili ve firmě v místě podnikání a  zaměstnavatel výpověď nepřevezme, má zaměstnanec právo výpověď předat jinému přímému nadřízenému nebo nechat výpověď na podatelně. Důležité je nechat si přebírající osobou potvrdit písemně a podpisem i datem, že písemnost byla převzata. Pokud daný proces proběhne doručení je splněno.

Pokud zaměstnanec zasílá výpověď poštou, je důležité poslat dokument doporučeně, aby měl v případě odmítnutí převzetí zaměstnavatelem potvrzení v podobě oznámení pošty, že si adresát zásilku nepřebírá.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací