Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

O vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě lze žádat i v roce 2023

Připomínáme podnikatelům, že i v roce 2023 mají možnost požádat o vrácení DPH, kterou zaplatili v roce 2022 v jiném členském státě EU v souvislosti se služebními cestami nebo při pořízení zboží. Lhůta na podání žádosti běží sice do konce září 2023, ale vždy je lépe žádat s předstihem.

O vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě lze žádat i v  2.jpg
Datum článku: 01. 08. 2023

O vrácení DPH z jiného členského státu je nejlépe žádat již v srpnu, i když lhůta končí 30 září 2023

Vyřízení daňových záležitostí je vždy dobré řešit včas a neodkládat je až na poslední dny určené lhůty. Uvedené platí také pro žádost o vrácení DPH zaplacené při podnikatelských aktivitách v jiném členském státě EU.

O vrácení této daně zaplacené v roce 2022 v některé ze zemí EU, kde podnikatel trvale nepodniká a nemá zde sídlo ani provozovnu, je možné žádat až do 30 září 2023, ale ne později. Lhůtu pro vrácení DPH nelze prodloužit ani o den a nárok na vrácení daně po 30 září zaniká. Daňoví poradci radí řešit věc už v srpnu. V předstihu by měli žádat zejména podnikatelé a firmy, kteří budou o vrácení žádat poprvé.

Aby mohl podnikatel žádat samotné vrácení daně, musí si ještě před tím požádat o přístup do příslušné aplikace pro vrácení DPH. Na přístup do této aplikace většinou žadatel po podání žádosti musí pár dní čekat, než Finanční správa ČR záležitost zpracuje. Bez přístupu do zmíněné aplikace však o vrácení daně žádat nelze, proto je důležité mít na žádosti časovou rezervu.

V roce 2023 stejně jako v letech předešlých musí žadatel o vrácení DPH splňovat zákonné podmínky

Vracení daní se všeobecně děje vždy za podmínek určených daňovými zákony a platí to i v případě DPH zaplacené podnikatelem v rámci EU.

O vrácení si v roce 2023 může požádat tuzemský podnikatel či firma, když v roce 2022 odvedli na území jiného státu EU uvedenou daň, ale přitom musí platit, že žadatel na území daného státu nemá sídlo ani provozovnu, není zde registrován k DPH, ani zde trvale nepodniká.

Žadatel musí být:

  • registrován k DPH v ČR,
  • mít sídlo podnikání nebo provozovnu také registrované v ČR,
  • neuskutečňovat v dotčeném období jen plnění osvobozená od DPH a
  • musí vlastnit zaručený elektronický podpis,
  • částka k vrácení musí být vyšší než 50 eur za rok.

Nárok na vrácení se samozřejmě neobejde bez doložení

Pokud se má DPH vrátit, musí být samozřejmě žádost podložena příslušnými doklady, že daň byla opravdu zaplacena. Jako doklady slouží účtenky a další doklady o zaplacení.

Žádost je možné vyřídit jedině elektronickou cestou

Závěrem je důležité zdůraznit, že žádost o vrácení DPH je možné vyřídit jedině elektronicky prostřednictvím příslušného portálu Finanční správy ČR. Další nutnou podmínkou je podepsání dané žádosti zaručeným elektronickým podpisem.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

Datum článku: 15. 04. 2024

I když OSVČ využívající zjednodušený režim paušální daně, nemá běžně povinnost odevzdávat povinné přehledy…

Více informací
Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Datum článku: 14. 03. 2024

Zákoník práce stanovuje jasné omezení a pravidla pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou tak, aby se…

Více informací
Prostředky v advokátní úschově je důležité sledovat

Prostředky v advokátní úschově je důležité sledovat

Datum článku: 28. 02. 2024

Advokátní úschova představuje důležitý nástroj, jenž se využívá pro dočasné uložení finančních prostředků…

Více informací