Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Občanský průkaz v mobilu by měl být k použití od roku 2024

Legislativní cestu si v současnosti prošlapává novela zákona o právu na digitální služby, která by už od roku 2024 měla umožnit prokazování totožnosti pomocí digitálního stejnopisu občanského průkazu v mobilním telefonu.

Občanský průkaz v mobilu by měl být k použití od 2.jpg
Datum článku: 15. 05. 2023

Občanský průkaz v mobilu v aplikaci eDokladovka by měl sloužit k prokázání totožnosti již od roku 2024. Povinnost vlastnit i fyzickou podobu občanského průkazu, ale zatím neskončí

Digitalizace nejrůznějších situací a úkonů včetně úředních záležitostí v životě občana pokračuje. Stále více věcí můžeme doložit a osvědčit digitální cestou pomocí dokumentů v mobilním telefonu či tabletu, což usnadňuje život zejména v tom, že není třeba přenášet a opatrovat nejrůznější důležité doklady a dokumenty ve fyzické podobě.

Již brzy má být možné prostřednictvím mobilního telefonu a v něm nahrané aplikace eDokladovka prokazovat totožnost digitálním stejnopisem občanského průkazu. Uvedené znamená, že již od roku 2024 bude možné mít občanský průkaz kromě jeho plastové podoby nahrán i v mobilním telefonu a touto mobilní podobou prokázat svoji totožnost, jak orgánům veřejné moci, tak i soukromoprávním subjektům požadujícím prokázání totožnosti nebo jiné zásadní skutečnosti, tam, kde prokázání stanoví právní předpis.

Identifikovat se s pomocí elektronického občanského průkazu nahraného v mobilním telefonu umožní novela zákona č.12/2020 Sb., zákon o právu na digitální služby, která v současnosti prochází legislativním procesem a jejíž účinnost má začít od 1. 1. 2024. Kromě legislativy je k fungování občanského průkazu v mobilním telefonu potřebná i příslušná aplikace takzvaná eDokladovka. Nad tím, aby správně fungovala uvedená aplikace, musí bdít orgán odpovědný za digitalizaci Česka, kterým je Digitální informační agentura. Občanský průkaz v mobilním telefonu bude možné používat od roku 2024, ale až od okamžiku, kdy uvedená Digitální informační agentura, která bude poskytovatelem digitálních stejnopisů občanských průkazů, dá pokyn, že je možné uvedený průkaz používat. K danému kroku dojde zveřejněním příslušného digitálního stejnopisu občanského průkazu na portálu veřejné správy. Digitální informační agentura bude mít tudíž uvedené mobilní digitální občanské průkazy registrované na svém webu a pod svojí správou a bude zajišťovat jejich fungování.

Digitální podoba občanského průkazu v mobilu bude obsahovat stejné informace jako občanský průkaz v klasické listinné podobě nebo ještě lépe řečeno v podobě oné plastové kartičky. Jak je řečeno výše digitální podoba občanky bude sloužit k prokázání totožnosti osoby stejně jako fyzická varianta průkazu. Zcela bez vlastnictví fyzické podoby občanského průkazu se jedinec zatím neobejde. I když bude mít člověk občanský průkaz v mobilním telefonu, bude muset uvedený doklad vlastnit nadále i v oné podobě fyzického dokladu. V některých situacích zatím bude stále potřeba použít klasickou podobu občanského průkazu a nikoli tu digitální. V případě soukromoprávních záležitostí, bude možné občanský průkaz v digitální podobě použít, jen pokud s tím budou souhlasit obě strany. Například k vyřízení půjčení vozidla občanský průkaz v mobilu stačit může, ale nemusí. Pokud půjčovna digitální podobu průkazu neakceptuje, nikdo ji k tomu nemůže a nebude nutit.

Digitální podoba dokladu bude dobrovolná a neobejde se bez elektronické například bankovní identity

Možnost mít občanský průkaz v digitální podobě v mobilním telefonu bude tedy dalším ulehčením v mnoha životních situacích a velká část obyvatel ji jistě velmi rychle přijme jako přirozenou součást života, ale občanský průkaz v klasické podobě to zatím z našich životů neodstraní.

Digitální čili nehmotná podoba občanského průkazu bude možností nikoli povinností. Jak napovídají řádky výše, stále bude pro všechny občany, kteří dosáhnou příslušného věku, povinné vlastnit občanský průkaz i v jeho hmotné podobě. Elektronická nehmotná podoba bude dobrovolná, občan si o ni bude moci požádat, ale kdo se rozhodne zůstat jen u klasické fyzické podoby občanky, může a věc bude také v pořádku.

Ani výše uvedená novelizace zákona o digitálních službách nikomu nenařizuje mít občanský průkaz v digitalizované podobě čili v podobě nehmotné v mobilu. Povinně musí mít občan občanský průkaz v podobě hmotné a právě s tímto hmotným průkazem si může požádat o jeho převedení do digitální podoby. O digitální podobu průkazu si člověk požádá na stejném místě, kde žádá o běžnou podobu uvedeného dokladu.

Data pro vznik digitalizovaného občanského průkazu v mobilním telefonu budou získávána z informačního systému evidence občanských průkazů Ministerstva vnitra ČR. Z uvedených dat se na žádost občana vytvoří digitální stejnopis jeho občanského průkazu. Stejnopis se po vytvoření uloží do systému digitální aplikace eDokladovka jejímž prostřednictvím se občan bude digitální občankou prokazovat. Digitální stejnopis občanského průkazu bude samozřejmě nepřenosný svázaný s osobou držitele průkazu, která o průkaz požádala a na základě jejíchž údajů ze systému ministerstva byl průkaz vystaven. Držitel takového elektronického občanského průkazu bude muset být současně i držitelem prostředku elektronické identifikace například bankovní identity. Pokud bude člověk chtít mít občanský průkaz v elektronické podobě v mobilu, bude muset mít i elektronickou identitu, čili některý z ověřených způsobů, jehož prostřednictvím se elektronicky identifikuje státu například právě bankovní identitu, e-identitu NIA nebo jinou elektronickou identitu, která zaručuje, že jde právě o onu osobu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací