Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné si jej hlídat

I když ne všichni jsou tím nadšeni, tak je nutné se smířit s tím, že rozvoj elektronizace a elektronické komunikace zastavit nelze a s tím souvisí i fakt, že mnohem více běžných občanů bude muset po 1. lednu 2023 přijmout fakt, že mají automaticky státem zřízenu datovou schránku a tedy se jich bude týkat vše, co s uvedeným zařízením souvisí. Důležité je se o věci informovat, uvědomit si, že do uvedené schránky už mohou automaticky přicházet jak věci úřední, tak soukromoprávní povahy a jsou s tím spojeny i povinnosti určené zákonem.

Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné s 2.jpg
Datum článku: 20. 09. 2022

Do datové schránky bude od ledna 2023 automaticky přicházet úřední i mnohá neúřední elektronická pošta všem, kdo budou používat jakýkoli prostředek elektronické identifikace

Ať přicházejí okamžiky radostné či vážné, čas neúprosně letí vpřed a za pár měsíců tu bude rok 2023 a s ním i všechny novinky ohledně datových schránek.

Je nutné si uvědomit tu nejzásadnější věc, kterou je fakt, že už jen málokdo bude moci říci, že se ho datová schránka netýká a nemusí se starat o záležitosti s daným zařízením související. Naopak, kdo se o záležitosti ohledně datových schránek zajímat nebude, může se velmi záhy dočkat nemilého překvapení ohledně nesplnění nějaké povinnosti vymahatelné zákonem a související s elektronicky doručovanými zprávami a nejen těmi od úřadů a institucí.

O tom, že datové schránky od ledna 2023 budou automaticky státem zřízeny i velkému množství občanů již tento portál před pár měsíci informoval a je třeba si připomenout, že uvedená záležitost se blíží a právě mnoha běžným fyzickým osobám přinese mnoho změn, které bude nutné řešit a přizpůsobit se jim.

Ta nejzásadnější zákonná změna, která od 1. 1. 2023 nastane, je tedy v tom, že datovou schránku automaticky  už budou mít nejen všichni, kdo jsou zapsáni ve veřejném rejstříku ekonomických subjektů a provozují ekonomickou činnost na vlastní IČO, ale i všechny nepodnikající fyzické osoby, které použijí v elektronické komunikaci nějaký druh elektronické identity občana. Záležitost se tedy bude týkat všech občanů, kteří po 1. lednu 2023 třeba jen jednou použijí bankovní identitu v elektronickém bankovnictví, elektronický občanský průkaz s čipem nebo třeba mobilní klíč eGovermentu například pro vyřízení záležitosti ohledně nějaké sociální dávky. Všem uvedeným, kteří tedy použijí některý z prostředků elektronické identity, bude datová schránka automaticky zřízena a budou řazeni do skupiny digitálně gramotných nepodnikajících fyzických občanů.

Na automatické zřízení datové schránky je nezbytné začít rychle reagovat a kontrolovat její obsah nebo požádat o znepřístupnění

O tom, že byla dané fyzické osobě automaticky datová schránka zřízena, přijde ještě poštou písemné vyrozumění od Ministerstva vnitra a následně už bude na občanovi, aby vzal na vědomí, že datovou schránku má a je třeba začít jednat. Jsou v podstatě dvě možnosti, jak se v situaci zachovat, buď datovou schránku i se vším co je s její existencí včetně zákonem uložených povinností přijmout, nebo ji nepřijmout a co nejrychleji učinit kroky ke znepřístupnění pro soukromou i úřední komunikaci.

V dané souvislosti je nezbytné si uvědomit, že na situaci ohledně automatického zřízení datové schránky je třeba co nejrychleji aktivně reagovat. V dané záležitosti není dobré příliš dlouho otálet a rozmýšlet si zda občan datovou schránku chce či nikoli. Schránka je totiž s automatickým zřízením také automaticky aktivní a mohou do ní proudit zprávy úředního i soukromoprávního charakteru. Jinými slovy s existencí datové schránky přichází i zákonná povinnost věnovat nutnou pravidelnou pozornost jejímu obsahu a řešit záležitosti, které si uvedený obsah žádá. Myslet je nutné i na fakt, že do aktivní datové schránky už od 1. března roku 2022 mohou proudit veškeré elektronické datové zprávy tedy i zprávy soukromoprávní povahy, které jedinci dříve přicházely například e-mailem či jinou elektronickou cestou a na které je nutné také reagovat i když se nejedná o záležitosti úřední. Přes datovou schránku tedy najednou mohou začít chtít komunikovat třeba i klienti či zákazníci nebo třeba zaměstnanci, kteří dříve používali jiný způsob komunikace, ale pokud je datová schránka na obou stranách, rozhodli se ji používat. Noví držitelé datových schránek, i když ke schránce přijdou bez vlastní žádosti, mají bohužel automaticky všechny povinnosti z elektronické komunikace plynoucí. Proto je tedy zásadní na zřízení schránky do několika dnů rychle reagovat a schránku začít používat čili kontrolovat její obsah a reagovat na něj nebo co nejdříve požádat Ministerstvo vnitra ČR o znepřístupnění schránky fyzické osoby pro soukromoprávní komunikaci i komunikaci vůči úřadům.

Připomeňme si však, že o znepřístupnění uvedeného zařízení si nemůže požádat každý. O znepřístupnění datové schránky si nemůže požádat nikdo, kdo má povinnost datové schránky uloženu přímo zákonem kvůli podnikání a plnění daňových povinností či z titulu výkonu nejrůznějších veřejných zájmů. Datovou schránku tedy povinně už musí mít nejen všichni advokáti, auditoři, daňoví poradci či třeba insolvenční správci, ale taktéž církve a veřejné spolky i družstva a všechna společenství vlastníků jednotek.

Komunikace datovou schránkou přináší všem uživatelům povinnosti právně vymahatelné. Pozor na fikci doručení, která už má jednotná pravidla a týká se stejně úředních i soukromoprávních záležitostí

Pokud dochází ke komunikaci datovou schránkou a vzniknou v dané souvislosti z této komunikace právnické nebo fyzické osobě, která je majitelem schránky jakékoli zákonné povinnosti nejen vůči úřadům nebo orgánům veřejné moci, ale i vůči fyzickým osobám, zaměstnancům, zákazníkům či jiným osobám, jde vždy o povinnosti zákonem vymahatelné. Na neznalost pravidel a povinností ohledně elektronické komunikace se ani v případě datových schránek vymlouvat nepůjde, protože i zde platí, že neznalost zákonů neomlouvá. Mnoho pravidel je zde navíc totožných jako při klasické komunikaci poštou.

Pečlivou pozornost musí výše uvedené fyzické osoby, ale i všichni ostatní, kdo budou mít datovou schránku nově věnovat pravidlům fikce doručení. Uvedená pravidla v elektronické komunikaci datovou schránkou jsou nově sjednocena a platí stejně pro úřední i soukromoprávní komunikaci, která do datové schránky přichází. Fikce doručení tedy nyní nastává ve všech případech desátý den ode dne doručení dokumentu do datové schránky a tato fikce nastává i v případě, když se držitel schránky do schránky nepřihlásí. To znamená, že pokud si člověk datovou schránku pravidelně pečlivě nekontroluje, může být náhle nemile překvapen právě nesplněním, nějaké záležitosti z dané komunikace plynoucí. Protože může právě uplynout lhůta pro splnění a nebude možné se bránit, že dotčený o záležitosti nebyl informován, protože fikce doručení nečeká a nastává uplynutím času, i když držitel do schránky nevstoupí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Datum článku: 19. 04. 2024

Jak se blíží, konec dubna roku 2024, u nejednoho podnikatele stoupá nervozita. Zbývá totiž již jen několik málo dní…

Více informací