Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné si jej hlídat

I když ne všichni jsou tím nadšeni, tak je nutné se smířit s tím, že rozvoj elektronizace a elektronické komunikace zastavit nelze a s tím souvisí i fakt, že mnohem více běžných občanů bude muset po 1. lednu 2023 přijmout fakt, že mají automaticky státem zřízenu datovou schránku a tedy se jich bude týkat vše, co s uvedeným zařízením souvisí. Důležité je se o věci informovat, uvědomit si, že do uvedené schránky už mohou automaticky přicházet jak věci úřední, tak soukromoprávní povahy a jsou s tím spojeny i povinnosti určené zákonem.

Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné s 2.jpg
Datum článku: 20. 09. 2022

Do datové schránky bude od ledna 2023 automaticky přicházet úřední i mnohá neúřední elektronická pošta všem, kdo budou používat jakýkoli prostředek elektronické identifikace

Ať přicházejí okamžiky radostné či vážné, čas neúprosně letí vpřed a za pár měsíců tu bude rok 2023 a s ním i všechny novinky ohledně datových schránek.

Je nutné si uvědomit tu nejzásadnější věc, kterou je fakt, že už jen málokdo bude moci říci, že se ho datová schránka netýká a nemusí se starat o záležitosti s daným zařízením související. Naopak, kdo se o záležitosti ohledně datových schránek zajímat nebude, může se velmi záhy dočkat nemilého překvapení ohledně nesplnění nějaké povinnosti vymahatelné zákonem a související s elektronicky doručovanými zprávami a nejen těmi od úřadů a institucí.

O tom, že datové schránky od ledna 2023 budou automaticky státem zřízeny i velkému množství občanů již tento portál před pár měsíci informoval a je třeba si připomenout, že uvedená záležitost se blíží a právě mnoha běžným fyzickým osobám přinese mnoho změn, které bude nutné řešit a přizpůsobit se jim.

Ta nejzásadnější zákonná změna, která od 1. 1. 2023 nastane, je tedy v tom, že datovou schránku automaticky  už budou mít nejen všichni, kdo jsou zapsáni ve veřejném rejstříku ekonomických subjektů a provozují ekonomickou činnost na vlastní IČO, ale i všechny nepodnikající fyzické osoby, které použijí v elektronické komunikaci nějaký druh elektronické identity občana. Záležitost se tedy bude týkat všech občanů, kteří po 1. lednu 2023 třeba jen jednou použijí bankovní identitu v elektronickém bankovnictví, elektronický občanský průkaz s čipem nebo třeba mobilní klíč eGovermentu například pro vyřízení záležitosti ohledně nějaké sociální dávky. Všem uvedeným, kteří tedy použijí některý z prostředků elektronické identity, bude datová schránka automaticky zřízena a budou řazeni do skupiny digitálně gramotných nepodnikajících fyzických občanů.

Na automatické zřízení datové schránky je nezbytné začít rychle reagovat a kontrolovat její obsah nebo požádat o znepřístupnění

O tom, že byla dané fyzické osobě automaticky datová schránka zřízena, přijde ještě poštou písemné vyrozumění od Ministerstva vnitra a následně už bude na občanovi, aby vzal na vědomí, že datovou schránku má a je třeba začít jednat. Jsou v podstatě dvě možnosti, jak se v situaci zachovat, buď datovou schránku i se vším co je s její existencí včetně zákonem uložených povinností přijmout, nebo ji nepřijmout a co nejrychleji učinit kroky ke znepřístupnění pro soukromou i úřední komunikaci.

V dané souvislosti je nezbytné si uvědomit, že na situaci ohledně automatického zřízení datové schránky je třeba co nejrychleji aktivně reagovat. V dané záležitosti není dobré příliš dlouho otálet a rozmýšlet si zda občan datovou schránku chce či nikoli. Schránka je totiž s automatickým zřízením také automaticky aktivní a mohou do ní proudit zprávy úředního i soukromoprávního charakteru. Jinými slovy s existencí datové schránky přichází i zákonná povinnost věnovat nutnou pravidelnou pozornost jejímu obsahu a řešit záležitosti, které si uvedený obsah žádá. Myslet je nutné i na fakt, že do aktivní datové schránky už od 1. března roku 2022 mohou proudit veškeré elektronické datové zprávy tedy i zprávy soukromoprávní povahy, které jedinci dříve přicházely například e-mailem či jinou elektronickou cestou a na které je nutné také reagovat i když se nejedná o záležitosti úřední. Přes datovou schránku tedy najednou mohou začít chtít komunikovat třeba i klienti či zákazníci nebo třeba zaměstnanci, kteří dříve používali jiný způsob komunikace, ale pokud je datová schránka na obou stranách, rozhodli se ji používat. Noví držitelé datových schránek, i když ke schránce přijdou bez vlastní žádosti, mají bohužel automaticky všechny povinnosti z elektronické komunikace plynoucí. Proto je tedy zásadní na zřízení schránky do několika dnů rychle reagovat a schránku začít používat čili kontrolovat její obsah a reagovat na něj nebo co nejdříve požádat Ministerstvo vnitra ČR o znepřístupnění schránky fyzické osoby pro soukromoprávní komunikaci i komunikaci vůči úřadům.

Připomeňme si však, že o znepřístupnění uvedeného zařízení si nemůže požádat každý. O znepřístupnění datové schránky si nemůže požádat nikdo, kdo má povinnost datové schránky uloženu přímo zákonem kvůli podnikání a plnění daňových povinností či z titulu výkonu nejrůznějších veřejných zájmů. Datovou schránku tedy povinně už musí mít nejen všichni advokáti, auditoři, daňoví poradci či třeba insolvenční správci, ale taktéž církve a veřejné spolky i družstva a všechna společenství vlastníků jednotek.

Komunikace datovou schránkou přináší všem uživatelům povinnosti právně vymahatelné. Pozor na fikci doručení, která už má jednotná pravidla a týká se stejně úředních i soukromoprávních záležitostí

Pokud dochází ke komunikaci datovou schránkou a vzniknou v dané souvislosti z této komunikace právnické nebo fyzické osobě, která je majitelem schránky jakékoli zákonné povinnosti nejen vůči úřadům nebo orgánům veřejné moci, ale i vůči fyzickým osobám, zaměstnancům, zákazníkům či jiným osobám, jde vždy o povinnosti zákonem vymahatelné. Na neznalost pravidel a povinností ohledně elektronické komunikace se ani v případě datových schránek vymlouvat nepůjde, protože i zde platí, že neznalost zákonů neomlouvá. Mnoho pravidel je zde navíc totožných jako při klasické komunikaci poštou.

Pečlivou pozornost musí výše uvedené fyzické osoby, ale i všichni ostatní, kdo budou mít datovou schránku nově věnovat pravidlům fikce doručení. Uvedená pravidla v elektronické komunikaci datovou schránkou jsou nově sjednocena a platí stejně pro úřední i soukromoprávní komunikaci, která do datové schránky přichází. Fikce doručení tedy nyní nastává ve všech případech desátý den ode dne doručení dokumentu do datové schránky a tato fikce nastává i v případě, když se držitel schránky do schránky nepřihlásí. To znamená, že pokud si člověk datovou schránku pravidelně pečlivě nekontroluje, může být náhle nemile překvapen právě nesplněním, nějaké záležitosti z dané komunikace plynoucí. Protože může právě uplynout lhůta pro splnění a nebude možné se bránit, že dotčený o záležitosti nebyl informován, protože fikce doručení nečeká a nastává uplynutím času, i když držitel do schránky nevstoupí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přístupové údaje k datové schránce mohou přijít poštou nebo též do datové schránky

Přístupové údaje k datové schránce mohou přijít poštou nebo též do datové schránky

Datum článku: 24. 03. 2023

Přístupové údaje ke státem zřízené datové schránce mohou uživateli přijít několika způsoby podle konkrétní…

Více informací
Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Datum článku: 22. 03. 2023

Někteří daňoví poplatníci, kteří mají více datových schránek a současně od roku 2023 také povinnost podávat…

Více informací
Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Datum článku: 21. 03. 2023

Příležitostné drobné přivýdělky z roku 2022, jejichž výše za celý rok nepřekročila 30 000 Kč, není potřeba…

Více informací