Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Datové schránky budou od ledna 2023 automaticky zřízeny všem OSVČ a firmám i mnoha občanům

Datové schránky budou od ledna 2023 automaticky Ministerstvem vnitra zřizovány bez výjimky všem nejen všem firmám a podnikajícím fyzickým osobám, ale i občanům, kteří používají elektronický občanský průkaz s čipem, bankovní identitu NIA ID nebo čipovou kartu k elektronickému podpisu. Nepodnikající fyzické osoby si sice budou moci nechat schránku deaktivovat a nepoužívat ji, ale budou si o to muset žádat.

Datové schránky budou od ledna 2023 automaticky zříz 2.jpg
Datum článku: 31. 08. 2021

Stát usiluje o to, aby lidé s úřady a institucemi komunikovali elektronicky a tak od ledna 2023 zřídí datové schránky bez diskusí skoro všem občanům

V používání datových schránek nastane od 1. 1. 2023 zásadní změna, která se nějakým způsobem dotkne téměř většiny dospělých občanů, kteří nějakým způsobem alespoň občas používají prostředky elektronické identifikace a komunikace. Stát přestane doporučovat a nabádat k používání datových schránek a bude je zřizovat automaticky většině uvedených občanů bez ohledu na to, zda podnikají či nikoli a dokonce bez ohledu na to zda datovou schránku používat chtějí či ne. Tento nový přístup a postoj l používání datových schránek byl letos  na jaře upraven zákonem č. 300/2008, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Povinnost mít a aktivně používat datovou schránku bude od uvedeného data platit pro úplně všechny firmy i podnikatele fyzické osoby. Datovou schránku budou muset používat i firmy nezapsané v obchodním rejstříku a stejně tak všechny OSVČ i drobní živnostníci, tedy všichni podnikatelé, kteří dnes mohou používat datovou schránku dobrovolně, ale nemusí. Od začátku roku 2023 už se tedy žádný podnikatel bez aktivního používání datové schránky neobejde. A samozřejmě tomu, kdo by se pokoušel danou povinnost obejít, budou hrozit sankce za to, že s úřady nekomunikuje, je nekontaktní a neplní povinnosti.

Pozor povinně budou muset datovou schránku od prvního dne roku 2023 aktivně používat taktéž všechny neziskové organizace, spolky i nadace zapsané ve spolkovém či nadačním rejstříku. Stejně tak se povinnost bude vztahovat na všechna společenství vlastníků jednotek i obecně prospěšné společnosti.

Občané používající elektronické služby státu si musí dát pozor, a pokud automaticky zřízenou datovou schránku nechtějí, budou muset sami požádat o deaktivaci daného zařízení

Jak je naznačeno výše, datová schránka bude od výše zmíněného data taktéž zcela automaticky zřízena a aktivována i mnoha občanům, aniž by uvedené zařízení žádali. Datovou schránku budou mít automaticky všichni, kdo aktivně používají či použijí aktivovanou elektronickou občanku s čipem, bankovní identitu, kvalifikovaný elektronický podpis i ti, kdo si třeba jen občas pomocí uvedených nástrojů ověřují třeba stav bodového konta řidiče.

Pro uvedené občany zde sice bude možnost se automaticky zřízené datové schránky zbavit a požádat výše uvedené Ministerstvo vnitra o deaktivaci daného zařízení. O uvedenou deaktivaci si však musí občan požádat sám a stihnout to v zákonem uložené lhůtě.

Pokud si občan aktivně o deaktivaci datové schránky v předepsané lhůtě sám nepožádá, bude muset automaticky začít plnit všechny povinnosti, které z aktivní datové schránky automaticky plynou. K uvedeným povinnostem samozřejmě patří si schránku pravidelně kontrolovat a vyřizovat zaslanou dokumentaci.

Datovky bude nutné více kontrolovat, protože všechny dokumenty budou považovány automaticky za doručené po uplynutí deseti dnů od doručení a po každém přihlášení do schránky

Po uvedené novelizaci budou muset všichni své datové schránky ve vlastním zájmu pravidelněji kontrolovat. Novelizace zákona sjednotila okamžik doručení pro veřejnoprávní i soukromoprávní dokumenty. U obou typů dokumentů bude platit, že po deseti dnech ode dne, kdy dorazily do schránky, budou automaticky považovány za doručené. Bránit se tím, že majitel schránku pravidelně nenavštěvuje, už prostě nepůjde. Nově také bude platit, že všechny dokumenty, které budou ve schránce přítomny při každém přihlášení majitele schránky, budou také automaticky považovány za doručené.

Společenství vlastníků jednotek budou muset také veškerou komunikaci činit jen přes datovou schránku a za uchování dokumentů či jejich odeslání například bankám nebo dodavatelům energií bude nutné platit

Novým povinnostem souvisejícím s datovou schránkou se budou muset chtě nechtě přizpůsobit i všechna Společenství vlastníků jednotek čili bytová družstva.

Veškerou komunikaci s úřady a institucemi už Společenství vlastníků nebudou moci vést jinak než přes datové schránky. Uvedenou cestou budou muset tato společenství komunikovat se státem, městskými i obecními úřady policií i dalšími institucemi.

Zřízení datových schránek bude společenství vlastníků bytových jednotek sice zdarma, ale za úkony přes schránky prováděné, jako je například archivace zasílaných dokumentů nebo odesílání zpráv subjektům jako jsou banky pojišťovny či dodavatelé energií, bude nutné platit.

Poplatky za uvedené služby používané přes datové schránky se stejně jako společenství vlastníků budou týkat i podnikatelů. Mnoho podnikatelů se tedy již nyní k vlastníkům připojuje v nesouhlasu s povinným používáním těchto schránek a upozorňují na to, že uvedená povinnost přinese jen problémy a administrativní i ekonomickou zátěž pro podnikatele i organizace.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací