Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je důležité velmi pravidelně sledovat zejména kvůli povinnostem souvisejícím s daní z přidané hodnoty čili DPH. Uvedené kontrole by se měli věnovat zejména menší společnosti s ručením omezeným, kterým se daří a slibně se rozvíjí.

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravi 2.jpg
Datum článku: 12. 09. 2023

Výši obratu je třeba kontrolovat co nejčastěji, protože jakmile jsou překročeny určité limity, je třeba začít plnit povinnosti plátce DPH, jinak hrozí sankce

Obrat obecně pro podnikatele znamená souhrnnou částku všech za určité zdaňovací období přijatých plateb bez odečtených nákladů. Pečlivý podnikatel či firma si obrat přehodnocuje pravidelně nejlépe měsíčně. Uvedená pravidelná a častá kontrola společnosti ukáže nejen to, zda se rozvíjí či stagnuje, ale současně neomylně ukáže i to, zda náhodou není nutné se registrovat jako plátce DPH a začít plnit z toho plynoucí povinnosti. Těm, kdo již plátci jsou, pravidelně kontrolovaný obrat naopak připomene, že je možné v povinnostech k výše uvedené dani upravit nastavení plátcovství a podobné záležitosti.

I většina menších firem a podnikatelů si sice uvědomuje, že po překročení určité zákonem stanovené výše ročního limitu obratu nastává zákonné povinnost registrovat se jako plátce DPH a začít pravidelně tuto daň odvádět a plnit i další k tomu přidružené povinnosti. Uvedenými povinnostmi je například pravidelné odevzdávání daňového přiznání k DPHkontrolního hlášení k této dani. Co si však podnikatelé nemusí včas uvědomit je, že roční obrat firmy nestačí přehodnotit jednou ročně.

K překročení ročního obratu za předchozích posledních 12 měsíců může dojít v kterémkoli měsíci. Ideální je přepočítávat si limit za bezprostředně předchozích 12 měsíců každý měsíc, protože to dává jistotu, že povinnosti nepropásnete. Po překročení hranice je nutné se v zákonem stanovené lhůtě registrovat jako plátce DPH a začít plnit zmíněné povinnosti. V roce 2023 je tento roční limit na částce 2 000 000 Kč. Po překročení nastává povinnost stát se plátcem a plnit povinnosti  Pokud se plátce neregistruje včas, hrozí mu samozřejmě pokuta. A další pokuty pak následují právě za neplnění dalších povinností z plátcovství plynoucích.

Pro čtvrtletní plátcovství DPH je třeba hlídat nepřekročení částky 10 000 000 Kč ročního obratu

Je třeba si však připomenout, že není limit jako limit a z hlediska plátcovství a  plnění i dalších zákonných povinností je pro mnoho plátců, kteří již plátci jsou důležité hlídat si i další cifru nepřekročení ročního obratu, která činí 10 000 000 za předchozích 12 kalendářních měsíců.

Když se společnost či podnikatel stane plátcem DPH, tak se automaticky stává plátcem měsíčním a musí všechny své povinnosti vázané k DPH plnit pravidelně každý měsíc. Po uplynutí většinou tří let od registrace, pokud plátce tyto povinnosti řádně plní a není nespolehlivým plátcem, může si finanční úřad požádat o přechod na čtvrtletní plátcovství. Čtvrtletní plátcovství znamená, že se povinnosti plní nikoli každý měsíc, ale jednou za čtvrtletí. Kdo chce požádat o čtvrtletní plátcovství musí si pravidelně hlídat nepřesažení ročního limitu 10 000 000 Kč. Pokud čtvrtletní plátce překročí uvedenou výši obratu, musí se znovu ze zákona stát plátcem měsíčním a plnit povinnosti každý měsíc.

Firmy, které jsou čtvrtletními plátci, si musí dát pozor na podávání kontrolního hlášení k DPH

V souvislosti s povinnostmi firem ohledně DPH je nutné upozornit, že i firma může být při splnění výše uvedeného limitu obratu do 10 000 000 Kč čtvrtletním čili kvartálním plátcem a čtvrtletně platit DPH i podávat přiznání, ale pozor kontrolní hlášení musí i tato firma odevzdávat finančnímu úřadu každý měsíc. Kontrolní hlášení k DPH musí firma podávat vždy měsíčně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Datum článku: 08. 12. 2023

Rok 2024 znamená pro podnikatele i širokou veřejnost podstatné novinky v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Dojde…

Více informací
Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Datum článku: 07. 12. 2023

Jak se blíží konec roku, je zvykem, že společnosti obdarovávají své zaměstnance. Mezi nejoblíbenější formy odměn…

Více informací
Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací