Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Od daně z prodeje nemovitosti může osvobodit splnění časového testu vlastnictví nebo bydlení před prodejem

Příjem z prodeje nemovitostí nebývá nikdy zanedbatelnou částkou, takže se vždy hodí, pokud je možné ji osvobodit od daně. V několika zákonem stanovených situacích a při splnění určitých podmínek takové osvobození možné je. Připomeňme si dvě ze tří možností, které nejsou tolik známé.

Od daně z prodeje nemovitosti může osvobodit splnění časového testu vlastnictví nebo 2.jpg
Datum článku: 06. 05. 2022

Peníze z prodeje nemovitosti je možné osvobodit od daňové povinnosti vlastnictvím před prodejem delším než 10 let nebo alespoň dvouletým bydlením také těsně před prodejem

Čas může být nejen léčitelem a hojit případné rány, jak říká jedno staré přísloví. Ale čas také může pomáhat dokonce i k osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitosti. Vždy je však potřeba znát a splňovat platné podmínky takového kroku, protože právě ty se v roce 2021 měnily.

Těmi z méně známých možností osvobození příjmu z prodeje nemovitostí od povinnosti zdanění je splnění podmínky takzvaného časového testu vlastnictví k dané nemovitosti nebo podmínky časového testu bydlení v dané nemovitosti před prodejem.

Splněním časového testu vlastnictví k nemovitosti se poplatník může osvobodit od zdanění příjmu z prodeje nemovitosti, pokud doloží skutečnost, že doba mezi nabytím jeho vlastnického práva k nemovitosti a jejím prodejem byla delší než 10 let. Čili poplatník se od daně z příjmu z prodané nemovitosti osvobodí, pokud byl v okamžiku prodeje nemovitosti více než 10 let jejím vlastníkem.

Pozor  ve výše uvedeném případě do konce roku 2021 platilo, že věc je splněna, pokud vlastnictví trvalo nejméně 5 let. V současné době  již musí, být pro osvobození od daně splněno vlastnictví delší než 10 let.

K druhému osvobození příjmu od daně z příjmu z prodeje nemovitosti může dojít v případě příjmu z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku či bytové jednotky, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, pokud prodávající doloží, že měl v tomto domě či bytě bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem.

Pokud tedy poplatník získal peníze za prodej bytu nebo domu, v němž bezprostředně před prodejem bydlel alespoň dva roky, může si osvobození uplatnit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího práva

Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího práva

Datum článku: 08. 06. 2023

Cizinec pracující v ČR se také může soudně domáhat neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a může být…

Více informací
U převodních cen je i v roce 2023 potřeba hlídat pravidla

U převodních cen je i v roce 2023 potřeba hlídat pravidla

Datum článku: 07. 06. 2023

Převodní ceny jsou ceny sjednávané při transakcích podniků vzájemně propojených kapitálem nebo managementem…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací