Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Od dubna 2022 pozor na změny v odhláškách i zúčtování mzdy odcházejících zaměstnanců

Od 1. 4. 2022 budou mít mzdové účetní ještě více napilno s administrativou u odcházejících zaměstnanců. Z důvodů změn v odhláškách těchto zaměstnanců si budou muset právě účetní hlídat, aby měli včas všechny správné informace pro správné stanovení výše výdělku uvedených zaměstnanců, protože lhůta na zpracování je poměrně krátká, informací bude třeba více a sankce za nedodržení lhůt jsou vysoké.

Od dubna 2022 pozor na změny v odhláškách i zúčtování mzdy odcházejících  2.jpg
Datum článku: 16. 03. 2022

Od 1. dubna 2022 se mění nejen údaje, které musí být v odhláškách končících zaměstnanců, ale současně s tím se mění postup zpracování mzdy těchto zaměstnanců u účetních

Jak už jsme před nějakou dobou na těchto stránkách informovali od 1. dubna 2022 bude znamenat odhláška z nemocenského pojištění zaměstnance nové zákonné povinnosti zaměstnavatelů.

Zaměstnavatelé budou muset povinně poskytnout okresní správě sociálního zabezpečení více informací ohledně odcházejícího zaměstnance než nyní, aby potřebné informace o končícím zaměstnanci současně s OSSZ dostal i příslušný úřad práce pro účely podpory v nezaměstnanosti. Jde o to, aby zaměstnanec končící v zaměstnání nemusel předávat stejné informace několika institucím zvlášť, ale aby si úřady mohly dokumentaci se všemi potřebnými údaji předat elektronicky mezi sebou v jednom tiskopise.

Součástí povinných údajů, které bude muset odhláška obsahovat, budou i údaje o aktuální výši průměrného výdělku případně pravděpodobného čistého výdělku daného zaměstnance vypočítané podle příslušných předpisů. Uvedené správně stanovené údaje musí do dokumentace vypočítat mzdová účetní.

Popsané změny v odhláškách budou tedy muset plnit včas a správně nejen zaměstnavatelé, ale také mzdové účetní. Odhlášku se všemi potřebnými údaji musí OSSZ dostat do 8 dnů od skončení zaměstnání zaměstnance. Pokud nebude dodržena uvedená lhůta, hrozí samozřejmě za uvedené provinění pokuta a jiná pokuta v jiné výši hrozí, pokud uvedené údaje v dané dokumentaci nebudou správné.

Pokuty týkající se povinností ohledně odhlášek hrozí ve výši 20 000 nebo 100 000 Kč

Z uvedeného je tedy jasné, že nové povinnosti ohledně končících zaměstnanců budou muset ostřížím zrakem hlídat zaměstnavatelé i účetní, protože pokuta dopadá na oba v případě promeškání lhůty k odeslání, odeslání dokumentu s nesprávnými údaji nebo dokonce za neodeslání odhlášky vůbec.

V případě, že nebude dodržena lhůta 8 dnů, ale odhláška odeslána bude se správnými údaji, bude se jednat o přestupek, za který hrozí pokuta do výše 20 000 Kč.

Pokud odhláška nebude odeslána vůbec, nebo sice odeslána bude, ale s chybnými údaji, jde o přestupek, za nějž hrozí pokuta až 100 000 Kč.

Účetní budou nutně potřebovat dostávat podklady k výpočtům mezd uvedených zaměstnanců rychleji, aby stihly včas a správně zpracovat údaje do odhlášek

Popsané změny tedy znamenají, že propojená spolupráce mezi zaměstnavateli a účetními kancelářemi bude potřebná ještě více než nyní. Účetní budou nově potřebovat mít co nejrychleji o výši nároku na odstupné, odbytné či odchodné a informace o tom zda některá z těchto částek byla zaměstnanci vyplacena i informaci o způsobu a důvodu skončení zaměstnání. Tyto informace jsou totiž nezbytné pro stanovení výše průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku, protože jak víme z předchozích řádků, dané údaje o výdělku nesmí v odhláškách chybět.

Správné stanovení měsíčního průměrného čistého výdělku se musí pečlivě vypočítávat vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období. Čtyřikrát v roce bude potřeba pro účely výpočtu průměrného čistého výdělku, vypočítat i průměrnou mzdu za předchozí měsíc. Jde tedy o poměrně zdlouhavý úkol, kde je osmidenní lhůta poměrně šibeniční termín a bude důležité tomu uzpůsobit postup práce tak, aby například mzdu odcházejících zaměstnanců bylo možné zpracovávat přednostně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací
Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Datum článku: 03. 02. 2023

Rozsáhlá a velmi obávaná novela zákoníku práce, která má přinést změny pravidel do dohod o provedení práce,…

Více informací
Za zdravotnické záchranáře a hasiče je třeba od roku 2023 odvádět vyšší pojistné na sociální pojištění

Za zdravotnické záchranáře a hasiče je třeba od roku 2023 odvádět vyšší pojistné na sociální pojištění

Datum článku: 02. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zdravotnické záchranáře nebo členy jednotky hasičského záchranného sboru…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací