Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Od ledna 2022 se mění vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění u zaměstnanců s postižením

Také zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením si musí dávat pozor, aby vždy měli vše ohledně zdravotního pojištění těchto osob v pořádku. I když za uvedené pojištěnce, platí většinou zdravotní pojištění stát, je důležité zde hlídat změny ve vyměřovacím základu pro uvedenou platbu státem a právě tento základ, se od 1. 1. 2021 zvyšuje.

Od ledna 2022 se mění vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění u zam 2.jpg
Datum článku: 09. 12. 2021

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby se zdravotním postižením od ledna 2022 činí 14 570 Kč

U zaměstnanců, kterým byl přiznán invalidní důchod, ale současně pracují, má jejich zaměstnavatel ohledně zdravotního pojištění trochu jiná pravidla než u běžných zaměstnanců. Pravidla zde však jsou a je důležité je hlídat.

Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za uvedené osoby je sice stát, ale zaměstnavatel, který zaměstnává více, než 50 procent osob se zdravotním postižením musí za tyto zaměstnance správně uplatnit takzvaný odpočet.

Za uvedené postižené zaměstnance se neodvádí pojistné ze skutečně dosažené mzdy či platu, ale z rozdílu mezi skutečně dosaženým výdělkem a vyměřovacím základem pro platbu pojistného za státní pojištěnce. A právě vyměřovací základ pro platbu za tyto státní pojištěnce se od ledna 2022 mění a bude na částce 14 570 Kč a pojistné z dané částky je stanoveno na 1967 Kč měsíčně. Uvedený vyměřovací základ platí právě jen pro státní pojištěnce invalidní důchodce a ne třeba pro starobní důchodce či rodiče na rodičovské a další osoby, které jsou v případě zaměstnání také pro účely zdravotního pojištění státními pojištěnci.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Datum článku: 16. 03. 2023

Podnikatelé nemají o povinnosti a starosti nouzi, ani když přejdou ze standardního náročného režimu na režim…

Více informací
Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a jednoznačná

Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a jednoznačná

Datum článku: 16. 03. 2023

Stipendium studentům, kromě škol, nadací či dalších institucí, mohou poskytovat i jejich budoucí zaměstnavatelé.…

Více informací
K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

Datum článku: 15. 03. 2023

K nepřímé diskriminaci zaměstnance se zdravotním postižením, omezením či specifickou potřebou může na pracovišti…

Více informací
Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Datum článku: 09. 03. 2023

Pružná pracovní doba zaměstnance je schéma pracovní doby rozdělené na úseky základní pracovní doby a úseky…

Více informací