Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Od ledna 2022 se mění vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění u zaměstnanců s postižením

Také zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením si musí dávat pozor, aby vždy měli vše ohledně zdravotního pojištění těchto osob v pořádku. I když za uvedené pojištěnce, platí většinou zdravotní pojištění stát, je důležité zde hlídat změny ve vyměřovacím základu pro uvedenou platbu státem a právě tento základ, se od 1. 1. 2021 zvyšuje.

Od ledna 2022 se mění vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění u zam 2.jpg
Datum článku: 09. 12. 2021

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby se zdravotním postižením od ledna 2022 činí 14 570 Kč

U zaměstnanců, kterým byl přiznán invalidní důchod, ale současně pracují, má jejich zaměstnavatel ohledně zdravotního pojištění trochu jiná pravidla než u běžných zaměstnanců. Pravidla zde však jsou a je důležité je hlídat.

Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za uvedené osoby je sice stát, ale zaměstnavatel, který zaměstnává více, než 50 procent osob se zdravotním postižením musí za tyto zaměstnance správně uplatnit takzvaný odpočet.

Za uvedené postižené zaměstnance se neodvádí pojistné ze skutečně dosažené mzdy či platu, ale z rozdílu mezi skutečně dosaženým výdělkem a vyměřovacím základem pro platbu pojistného za státní pojištěnce. A právě vyměřovací základ pro platbu za tyto státní pojištěnce se od ledna 2022 mění a bude na částce 14 570 Kč a pojistné z dané částky je stanoveno na 1967 Kč měsíčně. Uvedený vyměřovací základ platí právě jen pro státní pojištěnce invalidní důchodce a ne třeba pro starobní důchodce či rodiče na rodičovské a další osoby, které jsou v případě zaměstnání také pro účely zdravotního pojištění státními pojištěnci.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Datum článku: 24. 05. 2022

Vyplácení zvláštních nenárokových odměn za nadstandardní pracovní výsledky je jistě bohulibá činnost, která…

Více informací
Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Datum článku: 19. 05. 2022

Každý zaměstnavatel se samozřejmě snaží mít přehled o dění ve firmě a také nejrůznějšími způsoby motivuje…

Více informací
Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Datum článku: 17. 05. 2022

Zaměstnavatelé, kteří vyšlou v těchto dnech zaměstnance na pracovní cestu automobilem, jim musí ze zákona, opět…

Více informací
Sociální podniky mohou až do konce června 2023 žádat o bezúročné úvěry

Sociální podniky mohou až do konce června 2023 žádat o bezúročné úvěry

Datum článku: 16. 05. 2022

Sociální podnikání je sice velmi prospěšné, ale nikdy není zcela snadné z hlediska finančního. Uvedené podniky si…

Více informací