Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Od února 2023 čeká zaměstnavatele při použití zvýhodněného pojistného nová povinnost vůči ČSSZ

Zaměstnavatelé, kteří budou v roce 2023 poskytovat některým specifickým skupinám zaměstnanců práci na zkrácený úvazek, si budou moci uplatnit na dané zaměstnance zvýhodněné pojistné na sociální pojištění. Současně bude na uplatnění uvedené výhody navázána i nová oznamovací povinnost vůči ČSSZ, kterou bude třeba od února dodržovat a plnit ve správných lhůtách.

Od února 2023 čeká zaměstnavatele při použití zvýhodněného pojistného nová po 2.jpg
Datum článku: 08. 11. 2022

Při uplatňování zvýhodněného pojistného na některé zákonem určené zaměstnance v roce 2023 bude nutné nezapomenout oznámit včas danou skutečnost České správě sociálního zabezpečení

Proces zaměstnávání přináší zaměstnavatelům celou řadu nejrůznějších povinností vůči úřadům a institucím, kterým se nelze vyhnout. Od února 2023 se k daným nevyhnutelným povinnostem mnoha zaměstnavatelům připojí povinnost další. Bude se jednat o povinnost oznamovací vůči ČSSZ a bude se pojit se zaměstnáváním znevýhodněných zaměstnanců na kratší úvazky a s uplatněním nižšího odvodu pojistného na sociální pojištění na uvedené zaměstnance. Do skupiny zaměstnanců, u nichž bude moci při splnění podmínek zaměstnavatel danou slevu uplatnit, budou patřit nejen zaměstnanci se zdravotním postižením, ale též zaměstnanci ve věku nad 55 let věku a zaměstnanci pečující o děti do 10 let či blízké osoby vyžadující zvýšenou péči sociální či zdravotní. Všichni uvedení pokud si na ně  bude zaměstnavatel chtít uvedenou výhodu na pojistném uplatnit, musí být zaměstnáni na zkrácený úvazek 8 až 30 hodin.

Jak již bylo v jednom z předchozích článků na tomto portálu, ohledně novinek u zkrácených úvazků zmíněno, budou muset zaměstnavatelé v případě, že budou chtít použít ono snížené povinné sociální pojistné předem nahlásit dané použití na ČSSZ.

Uvedenou slevu bude možné používat vždy na jednoho zaměstnance u jednoho zaměstnavatele. Nebude možné, aby na stejného zaměstnance danou výhodu čerpalo více zaměstnavatelů. Uvedená úleva má být motivací zaměstnavatelů k poskytování zkrácených úvazků zaměstnancům, kteří uvedenou úpravu pracovní doby skutečně nutně potřebují, aby mohli být zaměstnáni. A právě, aby zaměstnavatelé používali dané zvýhodnění, tak jak mají a  nezneužívali je, tak bude nutné nahlásit použití daného zvýhodnění na konkrétního zaměstnance u jednoho konkrétního zaměstnavatele. I v případě, že bude zaměstnanec pracovat na více kratších úvazků u více zaměstnavatelů, bude moci na něho uvedenou slevu uplatňovat jen jeden ze zaměstnavatelů, konkrétně ten, který dříve oznámí ČSSZ svůj úmysl danou slevu použít.

Použití slevy na pojistném na zaměstnance je třeba nahlásit před čerpáním, ale ne příliš brzo ani pozdě

Jak je podotknuto výše, oznámení o čerpání uvedené výhody na zaměstnance bude muset zaměstnavatel načasovat do správné lhůty, aby nepromeškal správnou chvíli, ale současně ani nic neuspěchal. Zásadní v daném případě je vědět, že oznámení musí být vždy provedeno, před tím, než se sleva začne čerpat. Oznámení úmyslu čerpání slevy na sociálním pojištění na konkrétního zaměstnance je možné podávat nejdříve jeden měsíc před měsícem, od něhož bude zaměstnavatel chtít a moci danou slevu čerpat. Uvedené oznámení nelze podávat dříve, než je daný zaměstnanec u zaměstnavatele přihlášen k odvodům pojistného a poté oznámit zamýšlené používání slevy. Oznámení uvedeného čerpání je současně potřeba splnit ve lhůtě pro podání přehledu pro ČSSZ za kalendářní měsíc, v němž je sleva uplatňována. Pozor je nutné si dávat na to, aby byly například splněny podmínky ohledně věku, pokud chce zaměstnavatel uplatnit dané zvýhodnění na zaměstnance ve věku nad 55 let. Aby sleva byla uplatnitelná, musí být požádáno tak, aby dotčený zaměstnanec splňoval věkovou podmínku už za celý kalendářní měsíc, za který je o slevu žádáno.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Datum článku: 24. 11. 2022

Přestávky v práci jsou ze zákona povinnou záležitostí z hlediska zaměstnavatelů a ve svém vlastním zájmu by je…

Více informací
Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Datum článku: 23. 11. 2022

Jak už tento portál informoval v minulých dnech, chystá se i pro rok 2023 balíček daňových změn, který by měl mimo…

Více informací
Přeshraniční práce na dálku a pravidla sociálního a zdravotního pojištění

Přeshraniční práce na dálku a pravidla sociálního a zdravotního pojištění

Datum článku: 21. 11. 2022

Práce na dálku čili v poslední době stále více probíraný a oblíbený home office nemusí probíhat jen na území…

Více informací
Současný formát rodného čísla bude v dokladech do konce roku 2024

Současný formát rodného čísla bude v dokladech do konce roku 2024

Datum článku: 16. 11. 2022

Struktura rodných čísel v současné podobě měla již koncem roku 2023 zaniknout a měla být nahrazena novými rodnými…

Více informací