Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zkrácené úvazky budou od roku 2023 pro některé skupiny zaměstnanců dosažitelnější, ale s podmínkami

O zkrácené pracovní úvazky je mezi tuzemskými zaměstnanci stále větší zájem, ale zaměstnavatelé je zatím s přílišným nadšením neposkytují. Od roku 2023 by nová zákonná úprava zvýhodňující právě zaměstnavatele, kteří budou dané úvazky poskytovat zvláště některým skupinám pracovníků, by měla situaci změnit. Více šancí na práci na nižší úvazek, dostanou nejen rodiče a pečující osoby, ale také lidé nad 55 let věku nebo mladí čerstvě po škole.

Zkrácené úvazky budou od roku 2023 pro některé skupiny zaměstnanců dosažitelnější, ale  2.jpg
Datum článku: 05. 10. 2022

Sleva na pojistném pro zaměstnavatele by od roku 2023 měla zvětšit počet zkrácených úvazků pro ty, kteří je potřebují a současně i pomoci do práce mladým do 21 let

Zákon zavádějící zvýhodněné pojistné u některých skupin zaměstnanců, kterým zaměstnavatel poskytne zkrácený úvazek a u mladých absolventů škol právě vstupujících na trh práce má nabýt účinnosti počátkem roku 2023.

Zaměstnavatelům, kteří budou poskytovat pracovní uplatnění na zkrácený úvazek lidem na trhu práce znevýhodněným kvůli rodičovství, péči o blízké, věku nad 55 let či zdravotním problémům bude poskytována sleva na povinném pojistném na sociální pojištění 5 procent z úhrnu vyměřovacích základů těchto zaměstnanců. Stejnou slevu si bude moci zaměstnavatel uplatnit také, pokud zaměstná mladého člověka do 21 let, který se v posledních 12 měsících zaregistroval jako uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o rekvalifikaci na úřadě práce. U těchto mladých zaměstnanců nebude podmínkou zkrácený úvazek. To znamená, že tyto mladé zaměstnance může zaměstnavatel přijmout, jak na úvazek zkrácený, tak na úvazek plný a přesto požadovat danou slevu. Opatření má pomoci k získání zaměstnání hlavně absolventům odborných učilišť. Zkrácené úvazky se mají naopak stát dostupnější pro ty osoby, které ze závažných důvodů, nejen třeba zdravotních na plný úvazek pracovat nemohou.

Na uplatnění dané slevy se však budou vztahovat určitá omezení jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Z výše uvedených řádků je tedy jasné, že uvedenou slevu na pojistném nepůjde uplatnit plošně na všechny skupiny zaměstnanců, ale právě jen na výše jmenované skupiny. Dále zaměstnavatelé, kteří si budou chtít toto snížené pojistné uplatnit, nesmí být zaměstnavateli zaměstnávajícími na chráněném trhu práce. Využití slevy musí zaměstnavatel před jejím čerpáním nahlásit na ČSSZ. Na jednoho zaměstnance může dané zvýhodnění čerpat pouze jeden zaměstnavatel. Pokud tedy bude mít zaměstnanec více kratších úvazků u více zaměstnavatelů, přednost v poskytnutí slevy dostane ten ze zaměstnavatelů, který si podal žádost o čerpání na daného zaměstnance jako první. ČSSZ si povede záznam daných žádostí a bude kontrolovat, jak zaměstnavatelé uvedené žádosti podávali.

Na straně zaměstnance bude taktéž platit, že může být uvedená sleva uplatněna pouze na jedna zaměstnání se zkráceným úvazkem. Pokud bude mít zaměstnanec více zaměstnání na zkrácený úvazek u téhož zaměstnavatele, nesmí při uplatnění slevy úhrn vyměřovacích základů ze všech těchto zaměstnání přesáhnout jeden a půl nádobek průměrné mzdy a odpracovaná doba ve všech těchto zaměstnáních nesmí překročit 138 hodin v rámci jednoho měsíce.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Datum článku: 18. 09. 2023

Daňový bonus na dítě může i v roce 2023 pomáhat vylepšit příjmovou situaci v nejedné rodině s nezaopatřenými…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací
Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Datum článku: 04. 09. 2023

Při práci zaměstnanců přesčas si zaměstnavatelé musí kromě jiných pravidel hlídat otázku spravedlivého…

Více informací