Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zkrácené úvazky budou od roku 2023 pro některé skupiny zaměstnanců dosažitelnější, ale s podmínkami

O zkrácené pracovní úvazky je mezi tuzemskými zaměstnanci stále větší zájem, ale zaměstnavatelé je zatím s přílišným nadšením neposkytují. Od roku 2023 by nová zákonná úprava zvýhodňující právě zaměstnavatele, kteří budou dané úvazky poskytovat zvláště některým skupinám pracovníků, by měla situaci změnit. Více šancí na práci na nižší úvazek, dostanou nejen rodiče a pečující osoby, ale také lidé nad 55 let věku nebo mladí čerstvě po škole.

Zkrácené úvazky budou od roku 2023 pro některé skupiny zaměstnanců dosažitelnější, ale  2.jpg
Datum článku: 05. 10. 2022

Sleva na pojistném pro zaměstnavatele by od roku 2023 měla zvětšit počet zkrácených úvazků pro ty, kteří je potřebují a současně i pomoci do práce mladým do 21 let

Zákon zavádějící zvýhodněné pojistné u některých skupin zaměstnanců, kterým zaměstnavatel poskytne zkrácený úvazek a u mladých absolventů škol právě vstupujících na trh práce má nabýt účinnosti počátkem roku 2023.

Zaměstnavatelům, kteří budou poskytovat pracovní uplatnění na zkrácený úvazek lidem na trhu práce znevýhodněným kvůli rodičovství, péči o blízké, věku nad 55 let či zdravotním problémům bude poskytována sleva na povinném pojistném na sociální pojištění 5 procent z úhrnu vyměřovacích základů těchto zaměstnanců. Stejnou slevu si bude moci zaměstnavatel uplatnit také, pokud zaměstná mladého člověka do 21 let, který se v posledních 12 měsících zaregistroval jako uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o rekvalifikaci na úřadě práce. U těchto mladých zaměstnanců nebude podmínkou zkrácený úvazek. To znamená, že tyto mladé zaměstnance může zaměstnavatel přijmout, jak na úvazek zkrácený, tak na úvazek plný a přesto požadovat danou slevu. Opatření má pomoci k získání zaměstnání hlavně absolventům odborných učilišť. Zkrácené úvazky se mají naopak stát dostupnější pro ty osoby, které ze závažných důvodů, nejen třeba zdravotních na plný úvazek pracovat nemohou.

Na uplatnění dané slevy se však budou vztahovat určitá omezení jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Z výše uvedených řádků je tedy jasné, že uvedenou slevu na pojistném nepůjde uplatnit plošně na všechny skupiny zaměstnanců, ale právě jen na výše jmenované skupiny. Dále zaměstnavatelé, kteří si budou chtít toto snížené pojistné uplatnit, nesmí být zaměstnavateli zaměstnávajícími na chráněném trhu práce. Využití slevy musí zaměstnavatel před jejím čerpáním nahlásit na ČSSZ. Na jednoho zaměstnance může dané zvýhodnění čerpat pouze jeden zaměstnavatel. Pokud tedy bude mít zaměstnanec více kratších úvazků u více zaměstnavatelů, přednost v poskytnutí slevy dostane ten ze zaměstnavatelů, který si podal žádost o čerpání na daného zaměstnance jako první. ČSSZ si povede záznam daných žádostí a bude kontrolovat, jak zaměstnavatelé uvedené žádosti podávali.

Na straně zaměstnance bude taktéž platit, že může být uvedená sleva uplatněna pouze na jedna zaměstnání se zkráceným úvazkem. Pokud bude mít zaměstnanec více zaměstnání na zkrácený úvazek u téhož zaměstnavatele, nesmí při uplatnění slevy úhrn vyměřovacích základů ze všech těchto zaměstnání přesáhnout jeden a půl nádobek průměrné mzdy a odpracovaná doba ve všech těchto zaměstnáních nesmí překročit 138 hodin v rámci jednoho měsíce.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

MPSV bude v roce 2023 více podporovat zaměstnávání lidí nad 55 let a rekvalifikace v oblasti IT

MPSV bude v roce 2023 více podporovat zaměstnávání lidí nad 55 let a rekvalifikace v oblasti IT

Datum článku: 25. 11. 2022

Situace ohledně zaměstnanců a zaměstnávání se mění, potřeba jsou nové profese, populace stárne, mění se…

Více informací
Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Datum článku: 24. 11. 2022

Přestávky v práci jsou ze zákona povinnou záležitostí z hlediska zaměstnavatelů a ve svém vlastním zájmu by je…

Více informací
Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Datum článku: 23. 11. 2022

Jak už tento portál informoval v minulých dnech, chystá se i pro rok 2023 balíček daňových změn, který by měl mimo…

Více informací
OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

Datum článku: 15. 11. 2022

Jak již většina podnikatelů nejspíš zaznamenala, povinnost mít zpřístupněnu datovou schránku se od roku 2023 ze…

Více informací