Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu výživného na děti

Měsíc září se pomalu chýlí k závěru a pojďme si říci, že to letošní září přináší jednu docela zásadní novinku ve výživném na děti, díky níž by  rodič, který má péči o dítě převážně na svých bedrech měl dostávat od rodiče, který má platit, částku více odpovídající nákladům současnosti.

Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu vý 2.jpg
Datum článku: 26. 09. 2022

Výše výživného na děti se od září 2022 určuje podle nových parametrů odpovídajících nejen současnému růstu cen, ale také současným požadavkům péče o děti

Ministerstvo spravedlnosti od září 2022 konečně upravilo údaje, podle nichž se určuje výživné na nezaopatřené dítě či děti. Uvedené údaje totiž zůstávaly nezměněny dlouhých 12 let a mnoho pečujících rodičů, tak často stále dostávalo a  dostává na náklady spojené s péčí a výchovou dítěte nebo i několika dětí, jen několik set korun měsíčně. Při uplatnění uvedených nových parametrů koncipovaných se zřetelem na aktuální požadavky v péči o děti i aktuální vývoj cen, by výživné mělo lépe pomáhat, tam kde plní svoji úlohu a současně by mělo být i spravedlivější pro rodiče, který jej platí a navíc se ještě aktivně snaží druhému rodiči a úhradou nákladů na dítě i výchovou pomáhat.

Kromě aktualizace uvedených parametrů pro základní nastavení výše výživného, ministerstvo navíc doporučilo navyšovat výživné alespoň o 1% vždy po několika letech, když se mění důležitá etapa života dítěte například nástup do školy, přechod z prvního na druhý stupeň školní docházky přechod na střední školu a podobně.

Nová tabulka pro výpočet určuje konkrétním procentem kolik má rodič na dítě výživného platit podle věku dítěte a případně podle počtu dětí pokud je vyživovaných dětí více.

Jak je naznačeno výše při rozhodování o výši výživného soudem, má důležitou úlohu i to, jestli se rodiče aktivně snaží na výživném dohodnout a zda se rodič, který výživné platí i jinak pravidelně zapojuje do péče o potomka a zda tento rodič uhrazuje některé pravidelné potřeby dítěte školní obědy, oblečení nebo třeba zájmové kroužky. Pokud rodič, jemuž je uloženo platit výživné doloží, že takto pravidelně hradí nějaké další náklady dítěte, výše výživného se tomu přizpůsobí, čili výživné bude moci být nižší. Naopak rodiči, který se s dítětem stýká nepravidelně, se míra zapojení ve výši výživného většinou zohledňovat nebude. Každá záležitost je ale vždy posuzována podle individuální konkrétní situace dané rodiny.

Klíčovými veličinami, z nichž výše výživného vzejde, stále zůstávají výše veškerých čistých příjmů rodiče, který má platit čili povinného rodiče, věk dítěte, na které má být výživné hrazeno a počet dětí na které má povinný výživné platit.

Záleží samozřejmě na tom kolik, je částka onoho čistého příjmu rodiče. Samozřejmě, vždy musí být při placení výživného určitá hranice, pod níž příjem při placení výživného nemá klesnout.

U podnikatelů se většinou výše výživného určuje hůře než u zaměstnanců a pak je důležité, aby soud měl důkazy například o tom, že daný rodič má vyšší příjmy, než přiznává v daňovém přiznání

Vždy platí, že jednodušší a méně stresující proces určení výživného bude, pokud si rodiče dokáží výši výživného předem dohodnout a soudu už předloží k potvrzení konkrétní částku, kterou soud potvrdí.

Pokud se rodiče nedohodnou, bude muset rozhodnout soud podle příjmové situace dané rodiny i příjmové situace samotného povinného, který má platit. Nezbytné tedy bude předložit soudu doklady o čistých příjmech zejména povinného. U zaměstnance bude celkem snadné a jednoznačné doložení příjmů ze zaměstnání. Zde se dají příjmy ověřit přes mzdovou účtárnu a výsledek je jednoznačné.

Napjatá a velmi nepříjemná situace může vzniknout v situaci, kdy je povinným rodičem, který má platit výživné na dítě podnikatel. Dokladem o příjmech daného rodiče většinou bývá daňové přiznání. Jenže daňové přiznání nemusí přesně ukazovat skutečnou příjmovou situaci tohoto rodiče, a pokud nepředloží doklady o dalších příjmech, soud mu nemůže jiné příjmy dokázat, byť by je i skutečně měl.

Ve výše uvedené situaci druhému z rodičů nezbude než vzít záležitost do vlastních rukou a navrhnout u soudu předložení důkazů, které dosvědčí, že povinný má ve skutečnosti vyšší příjmy například, že splácí drahé auto, má příjem z pronajímané nemovitosti či příjmy z kapitálu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Datum článku: 24. 04. 2024

I v roce 2024 bude u elektronického podávání daňových přiznání klíčové nejen dodržení stanoveného termínu pro…

Více informací
Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Datum článku: 19. 04. 2024

Jak se blíží, konec dubna roku 2024, u nejednoho podnikatele stoupá nervozita. Zbývá totiž již jen několik málo dní…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací