Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odchod do předčasného důchodu si také žádá alespoň 35 let pojištění

Odchod do předčasného starobního důchodu zláká každým rokem několik desítek zaměstnanců ve vyšším věku. Uvedené rozhodnutí má své plusy i mínusy a vždy je dobré předem vědět, že daný odchod má i své podmínky, které je nutné splnit a současně následně nedává danému důchodci úplnou svobodu například v možnosti přivýdělku.

Odchod do předčasného důchodu si také žádá alespoň 35 let 2.jpg
Datum článku: 30. 09. 2021

O předčasném důchodu nelze uvažovat před dosažením šedesátky ani před získáním nejméně 35 let placeného důchodového pojištění

Podle statistik se v roce 2020 rozhodlo předčasně odejít do starobního důchodu téměř 35 000 lidí a další již učinili nebo se chystají stejný krok učinit v roce letošním.

Důvody při dřívější odchod do důchodu jsou stále velmi různé od zdravotních komplikací, které k předčasnému ukončení nepřetržité výdělečné pracovní aktivity v zaměstnání či podnikání nepříjemně nutí, až po chuť užít si ještě radostí života než právě zdraví začne omezovat.

I v roce 2021 však Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že je důležité odchod do předčasného důchodu v klidu promyslet a hlavně je zásadní vědět, že už pro samotný odchod do uvedeného důchodu je nutné splnit určité podmínky, aby byl daný důchod vůbec přiznán. Další co je však důležité vědět ještě před tím, než se jedinec do předčasného důchodu rozhodne jít je omezení, které se s daným krokem pojí a které může být následně nepříjemné.

Úplně nejzásadnější v souvislosti s předčasným odchodem do starobního důchodu je vědět, že k takovému odchodu je nutné dosáhnout nutně určité hranice zaplaceného důchodového pojištění čili takzvaných nutných odpracovaných let. Uvedená hranice je stejná pro odchod do řádného i předčasného starobního důchodu a v současné době to je 35 let. Další nutnou podmínkou, která musí být pro odchod do předčasného důchodu splněna je dosažení určité věkové hranice. O odchodu do předčasného důchodu nelze vůbec uvažovat před dosažením 60 let věku. Po dosažení šedesáti let je už možné se myšlenkou na předčasný důchod zaobírat, ale i zde zákon stanoví ohledně věku určitá jednoznačná pravidla. Záleží zde totiž na tom, jaký věk je zákonem stanoven pro odchod do řádného starobního důchodu, protože z uvedeného věku vychází to, o kolik let dříve je možné odejít do důchodu předčasně.

Pokud řádný důchodový věk vychází pojištěnci nižší, než 63 let může tento pojištěnec odejít do předčasného důchodu o roky dříve. Pokud je důchodový věk pojištěnce 63 let a více, může jít do předčasného důchodu ještě dříve, ale ne před šedesátým rokem.

V předčasném důchodu je důchod vždy nižší než v normálním starobním důchodu

Jedinec, který se rozhodne odejít do předčasného důchodu, se musí připravit na to, že bude mít důchod nižší, než v řádném starobním důchodu, protože předčasný důchod se vždy krátí.

Krácení důchodu náleží za každých započatých 90 dnů předčasného odchodu. Čím dříve se do předčasného důchodu odchází, tím znatelněji se důchod krátí.

Za prvních 360 dnů se důchod krátí o 0,9 procenta z výpočtového základu. Za období dvou let tedy do 720 kalendářního dne se krátí o 1,2 procenta z výpočtového základu. A od 721 kalendářního dne se důchod krátí ještě více o 1,5 procenta z výpočtového základu. Je tedy dobré se o odchodu do tohoto typu důchodu poradit s odborníky z ČSSZ, kteří poradí jak v konkrétní situaci jedince ztrácet na předčasném důchodu co nejméně.

Po dobu předčasného důchodu si důchodce musí hlídat limity pro případný přivýdělek

Jak je naznačeno už v řádcích výše, není to v předčasném důchodu snadné s přivýdělkem, respektive důchodce si nemůže přivydělat, tak jak by se mu líbilo, ale může mít pouze takový výdělek, který nevyžaduje povinnou účast na sociálním pojištění, protože v opačném případě by o předčasný důchod přišel.

Znamená to, že důchodce si může vydělávat pouze zaměstnáváním na některou z dohod konaných mimo pracovní poměr nebo může podnikat, ale také jen do limitní hranice ročního příjmu, která nezakládá povinnou účast na pojistném.

Předčasný důchodce si tedy může přivydělat na dohodu o činnosti s měsíčním příjmem nižším než 3500 Kč. Možná je i dohoda o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně. Jak je zmíněno výše je možné i podnikat, ale jen do limitu ročních příjmů, aby nevznikla povinnost účasti na pojištění pro rok 2021, je tento limit na částce 85 058 Kč.

Pokud by chtěl důchodce v předčasném důchodu znovu do zaměstnání na pracovní poměr je nutné si věc vyřídit na ČSSZ a výplatu  důchodu zastavit

Pokud se důchodce v předčasném důchodu znovu rozhodne pro návrat do zaměstnání na pracovní poměr, z něhož je vždy nutné odvádět sociální pojištění. Je nezbytně nutné oznámit ČSSZ změnu podmínek tedy vznik pracovního poměru. Uvedené oznámení je nutné učinit do osmého dne od vzniku nového pracovního poměru a úřad zastaví vyplácení předčasného důchodu. Pokud by důchodce danou změnu nenahlásil, porušuje zákon.

Ve chvíli, kdy předčasný důchodce dosáhne svého řádného důchodového věku, omezení výdělku končí, a může, pokud mu to zdraví dovolí si vydělávat i činností, která zakládá povinnou účast na pojistném. O důchod se již v daném případě bát nemusí, náleží mu i s výdělkem. Ale pozor je třeba si požádat o obnovení výplaty důchodu, pokud byla tato výplata pozastavena, věci nenastanou automaticky. Pokud bude následně při důchodu pracovat celý rok s povinnou účastí na pojištění. Může si po uvedeném roce požádat o přepočet a zvýšení starobního důchodu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

Datum článku: 15. 04. 2024

I když OSVČ využívající zjednodušený režim paušální daně, nemá běžně povinnost odevzdávat povinné přehledy…

Více informací
Chyby se přehledům pro zdravotní pojišťovny i ČSSZ nevyhýbají ani v roce 2024

Chyby se přehledům pro zdravotní pojišťovny i ČSSZ nevyhýbají ani v roce 2024

Datum článku: 05. 04. 2024

Jednou z nejdůležitějších povinností, které na OSVČ čekají vzápětí po podání daňového přiznání, je…

Více informací
Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Datum článku: 14. 03. 2024

Zákoník práce stanovuje jasné omezení a pravidla pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou tak, aby se…

Více informací