Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odpočet daně za pomoc poskytnutou Ukrajině je možný za rok 2022 i 2023

Poskytnutí pomoci formou darů či peněz je záležitost velmi potřebná i záslužná, a proto je možné si jejím prostřednictvím dokonce snižovat daňovou povinnost k dani z příjmů provedením odpočtu. Uvedeným způsobem si lze daňově uplatnit také pomoc poskytnutou Ukrajině, ať již byla poskytnuta v roce 2022 nebo bude poskytnuta v roce 2023.

Odpočet daně za pomoc poskytnutou Ukrajině je možný za rok 2.jpg
Datum článku: 25. 01. 2023

Dary poskytnuté na humanitární i obranné účely Ukrajině mohou být zohledněny v daňových přiznáních podávaných za rok 2022 i za rok 2023

V žádném případě nemůže být pochyb, že každá válka a vůbec každý ozbrojený konflikt přináší vždy těžké utrpení a jen zanedbatelné minimum něčeho pozitivního. Na straně druhé je však nutné všímat si právě i onoho drobného pozitiva, které totiž může poplatníkovi umožnit ušetřit zcela v souladu se zákonem na povinné dani z příjmů našemu státu a ještě navíc mít dobrý pocit z poskytnutí pomoci válkou zmítané Ukrajině a jejím obyvatelům.

Protože přichází čas vyplňování přiznání k dani z příjmů i ročních zúčtování u zaměstnavatelů je dobré připomenout, že v rámci plnění uvedených povinností si poplatníci mohou uplatnit i odpočty daně za poskytnutí daru či darů na dobročinné a humanitární účely. Speciální zákon k opatření v oblasti daní v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, který Vláda ČR schválila v roce 2022 a jeho platnost prodloužila i na rok 2023 umožňuje k výše uvedené skupině darů a pomoci započítat i dary poskytnuté pro obranné účely územně správním celkům, ale i právnickým či fyzickým osobám se sídlem/bydlištěm na území Ukrajiny.

Odečíst z daní si je možné dary věcné poskytnuté humanitárním organizacím i dary finanční zaslané přímo na bankovní účty ukrajinských státních či samosprávních organizací, tak i dary výše uvedené k podpoře obranného úsilí v ozbrojeném konfliktu. Jak je řečeno výše uvedená možnost odpočtu bude platit pro daňové účely a přiznání podávané za rok 2022 tak i za rok 2023. Za uvedené poskytnuté dary si bude možné odečíst 30 % ceny ze základu daně nebo ještě lépe řečeno si o danou částku snížit základ daně z příjmů.

Odpočet za rok 2023 se samozřejmě provede až v přiznáních či zúčtováních za rok 2023 podávaných v roce 2024.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací