Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Zaměstnavatel v insolvenci, na jehož majetek byl vyhlášen konkurz, už se velmi často příliš nestará ani starat nemůže o oprávněné nároky svých zaměstnanců, byť by tyto nároky vznikly z pracovního úrazu či následkem nemoci z povolání. Zaměstnanec má ale na odškodnění právo, které samozřejmě může vymáhat prostřednictvím soudu, ale vymáhat už se nebude po zaměstnavateli, ale po insolvenčním správci.

Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konk 2.jpg
Datum článku: 14. 01. 2022

Na odškodnění za pracovní úraz či nemoc z povolání je nárok i u zaměstnavatele v konkurzu, ale uspokojení už má na starost insolvenční správce a záležitost se může protáhnout

Mít zaměstnavatele v insolvenci s majetkem v konkurzu je pro zaměstnance vždy nepříjemnou komplikací, i když zaměstnanec většinou za danou situaci svého chlebodárce nijak nemůže a i nadále mu přísluší domáhat se svých práv, zvláště pokud se tato práva týkají následků pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Svá práva v dané situaci bude zaměstnanec samozřejmě uplatňovat prostřednictvím soudu, ovšem pravidla vymáhání se za dané situace budou řídit insolvenčním zákonem právě z důvodu, že je majetek zaměstnavatele v konkurzu a budou tedy trochu jiná, než kdyby se zaměstnavatel za běžné situace vzpíral zaměstnanci vyplatit danou náhradu škody. Právě tím, že situace podléhá pravidlům insolvenčního zákona, mění se osoba, vůči níž, se zaměstnanec u soudu domáhá svého práva ze zaměstnavatele na insolvenčního správce.

Věc je celkem logická, protože zaměstnavatel, na jehož majetek byl uvalen konkurz, již nemůže uspokojit právo zaměstnance na náhradu škody vzniklé z pracovního úrazu či nemoci z povolání, protože správu majetku, na nějž byl vyhlášen konkurz má od chvíle vyhlášení konkurzu v gesci insolvenční správce. Insolvenční správce se také od vyhlášení konkurzu stává ze zákona osobou, na níž je nutné vymáhat pohledávku náhrady škody za pracovní úraz. To znamená, zaměstnavatel už zaměstnanci v dané chvíli nepomůže, domáhat se škody je u soudu potřeba po insolvenčním správci. Vyřízení dané záležitosti se může nějakou dobu protáhnout, i když zaměstnanec na uvedené odškodnění samozřejmě právo má a toto právo bude soudu doloženo.

Náhrada škody bude zaměstnanci uspokojována z příslušné pojistky zaměstnavatele, která je součástí majetku v konkurzu a uspokojování nemá žádnou přednost před ostatními pohledávkami

Jak je řečeno výše i když soud jednoznačně uzná právo zaměstnance, že mu dané odškodnění za pracovní úraz či nemoc z povolání náleží, zaměstnanec si zřejmě nějakou dobu počká, než se peněz dočká.

Jeho právo bude uspokojováno ze zákonného úrazového pojištění zaměstnavatele, které musí mít povinně sjednáno u příslušné pojišťovny, každý zaměstnavatel, který má nějaké zaměstnance. Jenže zádrhel je v tom, že pokud je na majetek zaměstnavatele uvalen konkurz, spadnou do něho i uvedené prostředky z pojištění. Pojišťovna, která zaměstnavateli toto pojištění spravuje, musí dané prostředky ze zákona také vydat do majetkové podstaty dlužníka.

Uvedené prostředky tedy nemohou jít od pojišťovny přímo k odškodňovanému zaměstnanci, ale musí se nejdříve stát součástí majetku v konkurzu, z něhož jsou následně prostřednictvím insolvenčního správce uspokojovány pohledávky dlužníka-zaměstnavatele. Odškodnění uvedeného zaměstnance za úraz je tedy jednou z právoplatných pohledávek, kterou insolvenční správce musí uspokojit, ale toto uspokojení nemá v insolvenčním zákoně dánu žádnou přednost před ostatními pohledávkami.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací