Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Zaměstnavatel v insolvenci, na jehož majetek byl vyhlášen konkurz, už se velmi často příliš nestará ani starat nemůže o oprávněné nároky svých zaměstnanců, byť by tyto nároky vznikly z pracovního úrazu či následkem nemoci z povolání. Zaměstnanec má ale na odškodnění právo, které samozřejmě může vymáhat prostřednictvím soudu, ale vymáhat už se nebude po zaměstnavateli, ale po insolvenčním správci.

Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konk 2.jpg
Datum článku: 14. 01. 2022

Na odškodnění za pracovní úraz či nemoc z povolání je nárok i u zaměstnavatele v konkurzu, ale uspokojení už má na starost insolvenční správce a záležitost se může protáhnout

Mít zaměstnavatele v insolvenci s majetkem v konkurzu je pro zaměstnance vždy nepříjemnou komplikací, i když zaměstnanec většinou za danou situaci svého chlebodárce nijak nemůže a i nadále mu přísluší domáhat se svých práv, zvláště pokud se tato práva týkají následků pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Svá práva v dané situaci bude zaměstnanec samozřejmě uplatňovat prostřednictvím soudu, ovšem pravidla vymáhání se za dané situace budou řídit insolvenčním zákonem právě z důvodu, že je majetek zaměstnavatele v konkurzu a budou tedy trochu jiná, než kdyby se zaměstnavatel za běžné situace vzpíral zaměstnanci vyplatit danou náhradu škody. Právě tím, že situace podléhá pravidlům insolvenčního zákona, mění se osoba, vůči níž, se zaměstnanec u soudu domáhá svého práva ze zaměstnavatele na insolvenčního správce.

Věc je celkem logická, protože zaměstnavatel, na jehož majetek byl uvalen konkurz, již nemůže uspokojit právo zaměstnance na náhradu škody vzniklé z pracovního úrazu či nemoci z povolání, protože správu majetku, na nějž byl vyhlášen konkurz má od chvíle vyhlášení konkurzu v gesci insolvenční správce. Insolvenční správce se také od vyhlášení konkurzu stává ze zákona osobou, na níž je nutné vymáhat pohledávku náhrady škody za pracovní úraz. To znamená, zaměstnavatel už zaměstnanci v dané chvíli nepomůže, domáhat se škody je u soudu potřeba po insolvenčním správci. Vyřízení dané záležitosti se může nějakou dobu protáhnout, i když zaměstnanec na uvedené odškodnění samozřejmě právo má a toto právo bude soudu doloženo.

Náhrada škody bude zaměstnanci uspokojována z příslušné pojistky zaměstnavatele, která je součástí majetku v konkurzu a uspokojování nemá žádnou přednost před ostatními pohledávkami

Jak je řečeno výše i když soud jednoznačně uzná právo zaměstnance, že mu dané odškodnění za pracovní úraz či nemoc z povolání náleží, zaměstnanec si zřejmě nějakou dobu počká, než se peněz dočká.

Jeho právo bude uspokojováno ze zákonného úrazového pojištění zaměstnavatele, které musí mít povinně sjednáno u příslušné pojišťovny, každý zaměstnavatel, který má nějaké zaměstnance. Jenže zádrhel je v tom, že pokud je na majetek zaměstnavatele uvalen konkurz, spadnou do něho i uvedené prostředky z pojištění. Pojišťovna, která zaměstnavateli toto pojištění spravuje, musí dané prostředky ze zákona také vydat do majetkové podstaty dlužníka.

Uvedené prostředky tedy nemohou jít od pojišťovny přímo k odškodňovanému zaměstnanci, ale musí se nejdříve stát součástí majetku v konkurzu, z něhož jsou následně prostřednictvím insolvenčního správce uspokojovány pohledávky dlužníka-zaměstnavatele. Odškodnění uvedeného zaměstnance za úraz je tedy jednou z právoplatných pohledávek, kterou insolvenční správce musí uspokojit, ale toto uspokojení nemá v insolvenčním zákoně dánu žádnou přednost před ostatními pohledávkami.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací