Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odvolání zaměstnance z dovolené je přípustné jedině když se hroutí firma

Zaměstnavatel může situacích nutné potřeby odvolat zaměstnance z dovolené. Tato situace může nastat buď v den nástupu na dovolenou, nebo kdykoli v průběhu dovolené. Takovou možnost dává zákoník práce. Na straně druhé je dobré vědět, že zaměstnanec na dovolené má taktéž zákonem zaručená práva a není povinen s výjimkou krizových situací řešit v době dovolené pracovní záležitosti.

Odvolání zaměstnance z dovolené je přípustné jedině když se hro 2.jpg
Datum článku: 31. 07. 2023

Právo odvolání zaměstnance z dovolené má zaměstnavatel v jednoznačně doložitelných krizových situacích

Právo zaměstnavatele změnit zaměstnanci již určený termín dovolené nebo jej z již započaté dovolené odvolat vychází ze zákoníku práce § 217 a z předpisu, že o dovolené zaměstnance rozhoduje zaměstnavatel a určuje její čerpání dle oprávněných potřeb firmy. Současně však tentýž zákon jednoznačně určuje, že při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen vycházet z provozních potřeb firmy, ale taktéž přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. To znamená, že pokud si náhlá závažná situace ve firmě vyžaduje odvolání zaměstnance z již nastoupené dovolené, zaměstnavatel k uvedenému úkonu oprávnění má. Stejně tak však v uvedené záležitosti platít, že popsaná akutní situace musí být doložitelně natolik krizová a výjimečná, že by svou povahou mohla ohrozit fungování celé firmy. Navíc odvolený zaměstnanec musí být, opět doložitelně klíčovým zaměstnancem, jehož přítomnost je nezbytná k řešení daného mimořádného problému.

Nereagování na pracovní záležitosti v době dovolené, není v žádném případě porušením pracovních povinností

Nicméně každý zaměstnavatel musí respektovat, že doba dovolené by měla sloužit k odpočinku zaměstnance, a tudíž během celé dovolené nemusí být zaměstnanec k zastižení. Během své dovolené má zaměstnanec právo mít vypnutý telefon - ať už jde o osobní, nebo služební aparáty a nemusí sledovat ani svůj firemní e-mail, ani jiné příchozí zprávy. Pokud během dovolené zaměstnavateli nezvedne zaměstnanec telefon nebo neodpoví na příchozí e-maily, nemusí se obávat jakýchkoli postihů. Tato situace je zcela v souladu se zákonem a nejedná se o žádné porušení pracovních povinností.

Náhrada nákladů zaměstnavatelem za zrušení dovolené je povinná, ale nepřijde sama a náklady musí být  doloženy

Pokuf se tedy stane, že zaměstnavatel pracovníka skutečně odvolá z dovolené, je povinen nahradit podstatnou část nákladů, které zaměstnanci zrušením prokazatelně vznikly. Do popsaných nákladů patří například storno poplatky, náklady na pojištění, výdaje na náhradní dopravu z dané destinace a rovněž poměrná část ceny zájezdu za nevyužitou dobu.

Zde je zásadní  upozornit že, pokud pracovník náhradu nákladů od zaměstnavatele chce, musí se v záležitosti také aktivně angažovat. Náhrada nákladů není automatická záležitost. Zaměstnanec si musí o náhradu požádat a doložit, jaké konkrétní náklady odvoláním z dovolené vznikly. Dokladem mohou být faktury a další písemná dokumentace o platbách s dovolenou jednoznačně souvisejících.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací