Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění k DPH se v oblasti energetiky změní

Právní řád České republiky se vyznačuje komplexním propojením legislativních předpisů. To znamená, že změny v jednom zákoně často vyžadují přizpůsobení dalších právních norem, jako je například případ souvisejících úprav v energetickém zákoně a v zákoně o dani z přidané hodnoty (DPH).

Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění k DPH se v oblasti energetiky z2.jpg
Datum článku: 22. 01. 2024

Sdílení elektřiny si žádá provázání okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění v zákoně o DPH se systémem plateb záloh

Novelizace energetického zákona č. 469/2023 Sb., která byla zavedena do Sbírky zákonů ČR na konci roku 2023, umožní od července 2024 sdílení elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů mezi členy komunitních malých energetických společenství.

Nicméně, tato legislativní úprava v energetickém sektoru vyžaduje také změnu v zákoně o DPH, aby bylo možné efektivně řešit moment vzniku zdanitelného plnění v souvislosti s vystavením vyúčtování za dodávky elektrické energie, plynu a tepelné energie. Tato změna je klíčová pro zachování možnosti sjednání zálohových plateb.

V důsledku toho se upravuje definice okamžiku vzniku zdanitelného plnění tak, aby byl tento moment přesněji určen v souvislosti s vystavením vyúčtování za zmíněné dodávky. Cílem je udržet flexibilitu v oblasti platebních mechanismů.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude primárně vázán na den vystavení vyúčtování a ne na den odečtu měřících přístrojů

Podle nové právní úpravy zákona o DPH se v energetice za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje datum, kdy je:

1. Vystaven dokument o vyúčtování za dodání elektřiny, plynu, tepla nebo chladu, sdílení elektrické energie, poskytnutí příslušné služby v elektroenergetice, plynárenství, nebo jiné služby definované energetickým zákonem, a to nejpozději do lhůty pro poskytnutí takového vyúčtování dle energetického zákona, nebo

2. Zjištěn rozsah skutečné spotřeby při dodání vody nebo odstranění odpadních vod, nebo

3. Určen rozsah poskytnutých služeb při poskytování služeb elektronických komunikací.

Tato aktualizace právních předpisů má za cíl zjednodušit a zpřesnit procesy související s daněním v energetickém sektoru a zároveň zajistit kompatibilitu s ostatními relevantními zákony.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací