Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem se může dotyčnému nevyplatit

Okamžité zrušení pracovního poměru je sice zákonná možnost zaměstnance, jak se bránit proti zaměstnavateli, který neplní své povinnosti a nevyplácí mzdu. Jenže než zaměstnanec k danému radikálnímu kroku přistoupí, měl by jej dobře zvážit, seznámit se s pravidly, která pro výplatu mzdy stanoví zákon, snažit se situaci řešit se zaměstnavatelem a teprve poté  podat okamžitou výpověď.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstna 2.jpg
Datum článku: 27. 11. 2018

Nevyplacení mzdy se nedá řešit s horkou hlavou, aneb není termín jako termín

Pokud zaměstnanec nedostane za svoji práci mzdu, náhradu mzdy nebo alespoň její část s vysvětlením zaměstnavatele proč k situaci došlo je to pro zaměstnance samozřejmě zásadní záležitost, která mu závažně komplikuje život a zvedá adrenalin. Zaměstnanec má ze zákona právo dostat za každou odvedenou práci náležitou mzdu, případně náhradu mzdy v případě, že nastanou situace, kdy mu uvedená náhrada přísluší. Zaměstnavatel má v daném případě naopak zákonnou povinnost zaměstnanci pravidelně vyplácet mzdu nebo plat za odvedenou práci podle sjednaných mzdových podmínek, které musí být součástí pracovní smlouvy nebo její přílohou a musí být oběma stranám jasné v okamžiku uzavření pracovního poměru. Pokud zaměstnavatel závažně poruší dohodnuté mzdové podmínky tím, že zaměstnanci nevyplatí dohodnutou odměnu za práci, má samozřejmě zaměstnanec právo se takovému postupu zaměstnavatele bránit a může přistoupit i k nejzásadnějšímu řešeni ze své strany, kterým je okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem.

Zákoník práce v §56 stanoví, že k okamžitému zrušení pracovního poměru může zaměstnanec sáhnout jen ze dvou zásadních důvodů, kterými jsou závažné důvody zdravotní nebo právě popisované nevyplacení mzdy nebo platu. Jenže zatímco okamžité zrušení ze zdravotních důvodů podložené příslušnou lékařskou dokumentací je situací jednoznačně danou a bez zádrhelů, v případě okamžité výpovědi pro nevyplacenou mzdu situace úplně jednoznačná být nemusí a zaměstnanec si může příliš rychlým rozhodnutím způsobit problémy a připravit se i o odstupné. Pokud se zaměstnavatel proti okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnancem postaví a záležitost bude řešit soud, nemusí se vždy postavit na stranu zaměstnance, může shledat v určitých situacích jednání zaměstnavatele jako neprovinění proti zákonu a zaměstnanec odejde s nepořízenou.

Zásadní v dané situaci pro zaměstnance je se s okamžitým zrušením poměru neukvapit a počkat si na vypršení termínu splatnosti mzdy, který zaměstnavateli stanoví zákon. Tato zákonem stanovaná lhůta je totiž mnohem delší než třeba obligátních 15 dnů výplatního termínu uvedeného v pracovní smlouvě. Splatnost mzdy je totiž něco jiného než výplatní termín a zaměstnavatel se v daném případě dopouští neplnění zákonných podmínek až když mzdu či její náhradu nevyplatí  ani do 15 dnů po uplynutí splatnosti mzdy ze zákona.

Splatnost mzdy ze zákona končí až posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, za který mzda náleží

V praxi tedy platí, že výplatní termín v pracovní smlouvě může být zaměstnavatelem stanoven na kterýkoliv den v měsíci následujícím po měsíci, za který platba náleží. Velmi často bývá výplatní termín stanoven na 15 den v měsíci, ale může to být i desátý či dvacátý den v následujícím měsíci, za který platba náleží. Takto stanovený termín by měl zaměstnavatel samozřejmě vždy dodržet a do stanoveného data zaměstnanci vyplatit mzdu nebo plat. Zákon ovšem v daném případě pamatuje i na to, že vyplácení mezd je nesnadná situace, při které může také dojít k chybě či se může jinak komplikovat proto je pro splatnost mzdy nastavena uvedená doba. Pokud zaměstnavatel dodrží alespoň zákonnou dobu splatnosti mzdy a výplatu zaměstnance zašle alespoň do patnáctého dne od uplynutí uvedené zákonné splatnosti, a současně s tím při případném soudním jednání prokáže relevantní důvody, proč nedodržel výplatní termín, rozzlobený zaměstnanec se svým okamžitým zrušením poměru nepochodí. Současně tím, už ale mohou být nenapravitelně narušeny vztahy se zaměstnavatelem. S nesrovnalostmi kolem své mzdy by měl jít zaměstnanec vždy nejdříve za zaměstnavatelem a zde se snažit zjistit důvody a situaci řešit. Teprve, když pokus o řešení selže a současně uplyne uvedená lhůta splatnosti ze zákona, přichází na řadu krajní řešení okamžitého zrušení pracovního poměru.

S nezodpovězenými otazníky kolem vašich mezd je možné se obrátit i na odborníky ze společnosti Sluto.cz – nejen účetnictví, kteří třeba na adrese: www.vedenimezd-sluto.cz,  mohou pomoci najít fundované odpovědi.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Opětovné vyplácení příspěvku k náhradě mzdy při karanténě a izolaci schváleno Sněmovnou

Opětovné vyplácení příspěvku k náhradě mzdy při karanténě a izolaci schváleno Sněmovnou

Datum článku: 02. 12. 2021

Příspěvek zaměstnancům k náhradě mzdy při karanténě či izolaci se bude s největší pravděpodobností vyplácet…

Více informací
Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených věcí

Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených věcí

Datum článku: 02. 12. 2021

Z pracovněprávního vztahu zaměstnanci vyvstává nejedna povinnost a samozřejmě odpovědnost. V mnoha profesích…

Více informací
Zaměstnanci, kteří byli v roce 2021 delší dobu nemocní či v karanténě budou mít vysoké daňové vratky

Zaměstnanci, kteří byli v roce 2021 delší dobu nemocní či v karanténě budou mít vysoké daňové vratky

Datum článku: 01. 12. 2021

Nemoc či karanténa zvláště pokud trvají delší dobu, což v covidové době není ničím výjimečným, nejsou zrovna…

Více informací
Změna odpovědnosti za úhradu daně

Změna odpovědnosti za úhradu daně

Datum článku: 30. 11. 2021

Plátci daně a osoby registrované k dani mají většinou při dodání zboží nebo služeb nezvratnou povinnost…

Více informací