Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ošetřovné bude v roce 2020 vyšší než v roce předchozím

Zaměstnanci, kteří budou muset v roce 2020 čerpat klasické či dlouhodobé ošetřovné z důvodů onemocnění svých nejbližších, dostanou o něco více peněz než ve stejné situaci v roce předchozím. Dávka se pro rok 2020 zvyšuje a mění se redukční hranice z důvodu změny výše minimální mzdy.

Ošetřovné bude v roce 2020 vyšší než v ro 2.jpg
Datum článku: 07. 01. 2020

Zaměstnanci dostanou v roce 2020 více peněz při nutnosti ošetřování člena rodiny

Onemocnění blízkých členů rodiny si občas nevyhnutelně žádá péči, při které je nutné alespoň na několik dní opustit zaměstnanecké povinnosti a věnovat se ošetřování nemocného. Osoba, která se daného úkolu ujme má nárok na ošetřovné, což je dávka vyplácená z nemocenského pojištění zaměstnancům, kteří se právě octnou v úloze ošetřovatelů. Zaměstnanci, kteří budou čerpat ošetřovné v roce 2020, budou mít nárok na více peněz než při stejné situaci v roce předešlém.

Důvodem dané změny je to, že se pro rok 2020 opět zvýšila minimální mzda a s ní i nemocenské pojištění, což samozřejmě vstupuje i do výše vyplácených dávek.

Ošetřovné, jak je řečeno výše, je jednou z dávek vyplácených z nemocenského pojištění stejně jako třeba mateřská či otcovská. Výše dávky vychází z hrubého denního výdělku zaměstnance respektive z jeho denního vyměřovacího základu ovlivněného příslušnou redukční hranicí. Dávka se vyplácí ve výši šedesáti procent ze zredukovaného denního základu.

Redukční hranice pro rok 2020 jsou:

z denní částky do 1162 Kč se započítává 90 procent,

z částky od 1162 do 1742 se započte 60 procent

z částky od 1742 do 3484 se započte 30 procent

k částce nad 3484 se už nepřihlíží.

Zaměstnanec pobírající minimální mzdu, která v roce 2020 činí 14 600 Kč, dostane na ošetřovném na den 260 Kč, za běžnou maximální dobu čerpání ošetřovného dosáhne tedy na 2340 Kč. Jak je vidět rozhodně nejde o částku k pohodlnému živobytí, ale o dávku pomoci v nepříznivé přechodné situaci

Ošetřovné, ale bohužel nemusí náležet vždy

Nárok na ošetřovné má však také své podmínky, které pokud nejsou splněny, tak dávka bohužel nenáleží. Aby měl zaměstnanec na výše popisovanou dávku nárok, musí prokázat, že důvod k ošetřování člena rodiny má potvrzen lékařem, který rozhodl, že zdravotní stav nemocného si danou potřebu žádá.

Další zásadní podmínkou pro čerpání běžného ošetřovného je zaměstnání v běžném pracovním poměru. Při práci na dohody mimo pracovní poměr nárok na běžné ošetřovné není a nevzniká ani osobám, které jsou OSVČ. Nárok na uvedenou dávku nevznikne také při nemoci dítěte, když je jeden z rodičů tohoto dítěte na mateřské či rodičovské dovolené. Jiná je ovšem situace pokud rodič pečující o dítě a pobírající mateřskou či rodičovský příspěvek onemocní, případně matka odejde do porodnice s dalším potomkem. V takovém případě ošetřovné na nemocné dítě druhému rodiči náleží.

Kdy tedy běžné nikoli dlouhodobé ošetřovné náleží a v jaké délce

Nárok na dávky běžného nikoli dlouhodobého ošetřovného vzniká zaměstnaným rodičům pečujícím o nemocné děti, mladší deseti let věku. Ošetřovné může však náležet i na děti starší deseti let pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje. Dávku lze čerpat taktéž na nemocného manžela, manželku či rodiče daného zaměstnance, kteří s žadatelem sdílí společnou domácnost.

Běžná délka ošetřovného je maximálně devět dnů. V případě rodiče samoživitele pečujícího o nemocné dítě to může být až šestnáct dnů.

Ošetřovné na dítě náleží zaměstnaným rodičům dětí do deseti let i v případě uzavření školy či školky z důvodů karantény či nejrůznějších havárií.

Kromě běžného ošetřovného je zde i ošetřovné dlouhodobé, na které mohou mít nárok i ošetřující OSVČ

Jak prozrazují výše napsané řádky, ošetřovné může být dvojího typu běžné nebo dlouhodobé. Dávky dlouhodobého ošetřovného se v roce 2020 samozřejmě také zvýší stejně jako ošetřovné běžného typu.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné je zde od června 2018 a má být pomocníkem při dlouhodobé potřebě péče o blízké osoby.

Dlouhodobé ošetřovné je možné čerpat až devadesát dnů v roce na osoby, u kterých lékař potvrdí, že jejich zdravotní stav si vyžaduje ošetřování blízkými a nutnost péče bude delší než třicet dnů. Podmínkou zde je, aby nemocný byl před umístěním do domácího ošetřování nejméně sedm dní hospitalizován ve zdravotnickém zařízení.

Dlouhodobé ošetřovné se vztahuje na širší okruh nemocných příbuzných. Mohou zde pečovat například vnoučata o prarodiče, je zde možné pečovat o rodiče manžela či manželky, tety i strýce či synovce a neteře.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné mají zaměstnanci i OSVČ. Podnikatelé samozřejmě musí mít dobrovolně hrazené nemocenské pojištění. Nutná je účast na pojistném po dobu alespoň tří měsíců před nástupem dlouhodobého ošetřovného.

Při dlouhodobém ošetřovném se pečující osoby mohou v péči o blízkého střídat

K žádosti o dlouhodobé ošetřovné je potřeba doložit, kromě lékařského potvrzení také písemný souhlas osoby, o kterou má být pečováno.

Zaměstnavatel musí dlouhodobé ošetřovné zaměstnanci odsouhlasit. Odmítnout poskytnutí tohoto dlouhodobého volna může zaměstnavatel jen z velmi zásadních provozních důvodů, které je třeba písemně doložit. Po dobu ošetřovného musí zaměstnavatel držet pečujícímu zaměstnanci jeho místo.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Datum článku: 27. 09. 2022

Jak asi většina z nás minimálně tuší, tak každý zaměstnavatel má zákonem stanovenu vůči svým zaměstnancům…

Více informací
Od ledna 2023 má opět vzrůst životní a existenční minimum a změnit se přídavky na děti i další příspěvky

Od ledna 2023 má opět vzrůst životní a existenční minimum a změnit se přídavky na děti i další příspěvky

Datum článku: 23. 09. 2022

Vláda se na svém včerejším jednání shodla jednomyslně na tom, že od ledna 2023 je nutné navýšením znovu upravit…

Více informací
Zvýšení limitu u DPP by v dnešní době pomohlo lidem i podnikům

Zvýšení limitu u DPP by v dnešní době pomohlo lidem i podnikům

Datum článku: 19. 09. 2022

Vláda si v současné těžké ekonomické situaci kvůli prudce stoupajícím cenám energií i nepolevujícímu růstu…

Více informací
Firmy v soukromém sektoru se také snaží zvedat mzdy, ale tolik co stát dávat nemohou a pracovníci jim stále chybí

Firmy v soukromém sektoru se také snaží zvedat mzdy, ale tolik co stát dávat nemohou a pracovníci jim stále chybí

Datum článku: 12. 09. 2022

Na první pohled se může zdát, že největší problémy, které dnes firmy musí řešit, jsou vysoké ceny energií…

Více informací